Молитва к Святому причастию для детей

Подробное и точное описание: Молитва к Святому причастию для детей - святые тексты собранные из всех уголков мира на одном сайте.

Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же.

Благодарственная молитва, 1-я

Благодарю́ Тя, Го́споди Бо́же мой, я́ко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго причасти́тися пречи́стых Твои́х и небе́сных Даро́в сподо́бил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние: да во святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся́ тварь во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Василия Великого

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств. Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю; и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в и в жизнь ве́чную. Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я, Симеона Метафраста

Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды мо́я, во вся́ соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния. Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу. Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохра́ни мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти, и омы́й, и украси́ мя, удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́. Да я́ко Твоего́ до́му, вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть. Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся́ святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя апостолы, к сим же Твою́ нескве́рную чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́, Благоутро́бне, приими́, Христе́ мой, и сы́ном све́та соде́лай Твоего́ служи́теля. Ты бо еси́ освяще́ние и еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость; и Тебе́ лепоподо́бно, я́ко Бо́гу и Влады́це, сла́ву вси́ возсыла́ем на всяк день.

Те́ло Твое́ свято́е, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́, недосто́йнаго, прича́стника бы́ти пречи́стаго Те́ла и честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́. Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ моя́ у́мныя о́чи се́рдца; Я́же исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя, до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние души́ же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь святому Иоанну Златоустому, глас 8

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице Еди́ному Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Если совершалась литургия святого Василия Великого, читай

Тропарь Василию Великому, глас 1

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4

Читайте так же:  Защитная молитва Богородице

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое́ Це́ркве, подая́ всем некра́домое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Если совершалась литургия Преждеосвященных Даров, читай

Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4

И́же от Бо́га свы́ше Боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́, всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

После причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе принятого Христа.

Слáва Тебé, Бóже. Слáва Тебé, Бóже. Слáва Тебé, Бóже.

Благодарственная молитва, 1-я

Благодарю́ Тя, Гóсподи Бóже мой, я́ко не отри́нул мя еси́ грéшнаго, но óбщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподóбил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко менé недостóйнаго причасти́тися пречи́стых Твои́х и небéсных Даро́в сподóбил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас рáди умéрый же и воскресы́й, и даровáвый нам стрáшная сия́ и животворя́щая Тáинства, во благодея́ние и освящéние душ и телéс нáших, даждь бы́ти сим и мне во исцелéние души́ же и тéла, во отгнáние вся́каго сопроти́внаго, в просвещéние óчию сéрдца моегó, в мир душéвных мои́х сил, в вéру непосты́дну, в любовь нелицемéрну, во исполнéние прему́дрости, в соблюдéние зáповедей Твои́х, в приложéние Божéственныя Твоея́ благодáти, и Твоегó Цáрствия присвоéние: да во святы́ни Твоéй тéми сохраня́емь, Твою́ благодáть поминáю всегдá, и не ктому́ себé живу́, но Тебé нáшему Влады́це и благодéтелю; и тáко сегó жития́ изшéд о надéжди животá вéчнаго, в присносу́щный дости́гну покóй, идéже прáзднующих глас непрестáнный, и безконéчная слáдость, зря́щих Твоегó лицá добрóту неизречéнную. Ты бо еси́ и́стинное желáние, и неизречéнное весéлие лю́бящих Тя, Христé Бóже наш, и Тя поéт вся тварь во вéки. Ами́нь.

Молитва святого Василия Великого, 2-я

Влады́ко Христé Бóже, Царю́ векóв и Содéтелю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми еси́ подáл благи́х, и о причащéнии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Тáинств. Молю́ у́бо Тя, Блáже и Человеколю́бче: сохрани́ мя под крóвом Твои́м, и в сéни крилу́ Твоéю; и дáруй ми чи́стою сóвестию, дáже до послéдняго моегó издыхáния, достóйно причащáтися святы́нь Твои́х, во оставлéние грехóв и в жизнь вéчную. Ты бо еси́ хлеб живóтный, истóчник святы́ни, Подáтель благи́х, и Тебé слáву возсылáем со Отцéм и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Молитва Симеона Метафраста, 3-я

Давы́й пи́щу мне плоть Твою́ вóлею, огнь сый и опаля́яй недостóйныя, да не опали́ши менé, Содéтелю мой; пáче же пройди́ во уды моя́, во вся состáвы, во утрóбу, в сéрдце. Попали́ тéрние всех мои́х прегрешéний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышлéния. Состáвы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чу́вств просвети́ просту́ю пятери́цу. Всегó мя спригвозди́ стрáху Твоéму. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохрани́ мя от вся́каго дéла и слóва душетлéннаго. Очи́сти, и омы́й, и украси́ мя, удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твоé селéние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селéние грехá. Да я́ко Твоегó дóму, вхóдом причащéния, я́ко огня́ менé бежи́т всяк злодéй, вся́ка страсть. Моли́твенники Тебé приношу́ вся святы́я, чиноначáлия же безплóтных, Предтéчу Твоегó, му́дрыя апóстолы, к сим же Твою́ несквéрную чи́стую Мáтерь, и́хже мольбы́, Благоутрóбне, приими́, Христé мой, и сы́ном свéта содéлай Твоегó служи́теля. Ты бо Еди́н еси́ и освящéние нáших, Блáже, душ и свéтлость; и Тебé лепоподóбно, я́ко Бóгу и Влады́це, слáву вси возсылáем на всяк день.

Тéло Твоé святóе, Гóсподи Иису́се Христé Бóже наш, да бу́дет ми в живóт вéчный, и Кровь Твоя́ честнáя во оставлéние грехóв: бу́ди же ми благодарéние сиé в рáдость, здрáвие и весéлие; в стрáшное же и Вторóе Пришéствие Твоé сподóби мя грéшнаго стáти одесну́ю слáвы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Мáтере, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богорóдице

Пресвятáя Влады́чице Богорóдице, свéте помрачéнныя моея́ души́, надéждо, покрóве, прибéжище, утешéние, рáдование моé, благодарю́ Тя я́ко сподóбила мя еси́, недостóйнаго, причáстника бы́ти пречи́стаго Тéла и честны́я Крóве Сы́на Твоегó. Но рóждшая и́стинный Свет, просвети́ моя́ умныя óчи сéрдца; Я́же истóчник безсмéртия рóждшая, оживотвори́ мя умерщвлéннаго грехóм; Я́же ми́лостиваго Бóга любоблагоутрóбная Мáти, поми́луй мя, и даждь ми умилéние, и сокрушéние в сéрдце моéм, и смирéние в мы́слех мои́х, и воззвáние в пленéниих помышлéний мои́х; и сподóби мя, до послéдняго издыхáния, неосуждéнно приимáти пречи́стых Тáин освящéние, во исцелéние души́ же и тéла. И подáждь ми слéзы покая́ния и исповéдания, во éже пéти и слáвити Тя во вся дни животá моегó, я́ко благословéнна и препрослáвленна еси́ во вéки. Ами́нь.

Ны́не отпущáеши рабá Твоегó, Влады́ко, по глагóлу Твоему́ с ми́ром: я́ко ви́деста óчи мои́ спасéние Твоé, éже еси́ уготóвал пред лицéм всех людéй, свет во откровéние язы́ков и слáву людéй Твои́х Изрáиля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Крéпкий, Святы́й Безсмéртный, поми́луй нас (трижды).

Слáва Отцу́ и Сы́ну и Святóму Ду́ху, и ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Пресвятáя Трóице, поми́луй нас; Гóсподи, очи́сти грехи́ нáша; Влады́ко, прости́ беззакóния нáша; Святы́й, посети́ и исцели́ нéмощи нáша, и́менé Твоегó рáди.

Читайте так же:  Молитва перед работой православная

Óтче наш, И́же еси́ на небесéх! Да святи́тся и́мя Твоé, да прии́дет Цáрствие Твоé, да бу́дет во́ля Твоя, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и остáви нам дóлги нáша, я́коже и мы оставля́ем должникóм нáшим; и не введи́ нас во искушéние, но избáви нас от лукáваго.

Тропарь святому Иоанну Златоустому, глас 8-й:

Уст твои́х, я́коже свéтлость огня, возсия́вши благодáть, вселéнную просвети́; не сребролю́бия ми́рови сокрóвища снискá, высоту́ нам смиренному́дрия показá, но твои́ми словесы́ наказу́я, óтче Иоáнне Златоу́сте, моли́ Слóва Христá Бóга спасти́ся душáм нáшим.

Слава: От небéс прия́л еси́ Божéственную благодáть, и твои́ми устнáми вся учи́ши покланя́тися в Трóице Еди́ному Бóгу, Иоáнне Златоу́сте всеблажéнне, преподóбне, достóйно хвáлим тя: еси́ бо настáвник, я́ко Божéственная явля́я.

И ныне: Предстáтельство христиáн непосты́дное, ходáтайство ко Творцу́ непрелóжное, не прéзри грéшных молéний глáсы, но предвари́, я́ко Благáя, на пóмощь нас, вéрно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умолéние, предстáтельствующи при́сно, Богорóдице, чту́щих Тя.

Если совершалась литургия святого Василия Великого, читай тропарь Василию Великому, глас 1-й:

Во всю зéмлю изы́де вещáние твоé, я́ко приéмшую слóво твоé, и́мже боголéпно научи́л еси́, естествó су́щих уясни́л еси́, человéческия обы́чаи украси́л еси́, цáрское свящéние, óтче преподóбне, моли́ Хри́ста Бóга, спасти́ся душáм нáшим.

Слава: Яви́лся еси́ основáние непоколеби́мое Цéркве, подая́ всем некрадóмое госпóдство человéком, запечатлéя твои́ми велéньми, небоявлéнне Васи́лие преподóбне.

И ныне: Предстáтельство христи́ан…

Если совершалась литургия Преждеосвященных Даров, читай тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й:

И́же от Бóга свы́ше Божéственную благодáть восприéм, слáвне Григóрие, и Тогó си́лою укрепля́емь, евáнгельски шéствовати извóлил еси́, отону́дуже у Христá возмéздие трудóв прия́л еси́, всеблажéнне: Егóже моли́, да спасéт ду́ши нáша.

Слава: Подобоначáльник показáлся еси́ Начáльника пáстырем Христá, и́ноков чреды́, óтче Григóрие, ко огрáде небéсней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ стáдо Христóво зáповедем Егó: ны́не же с ни́ми рáдуешися, и лику́еши в небéсных крóвех.

И ныне: Предстáтельство христиáн.

После причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе Христа принятого.

Памятка родителям

о подготовке детей ко Святому Причастию

Целью обучения ребенка в Воскресной школе – является помощь маленькому человеку в его сознательном вхождении в жизнь Церкви Христовой.

Мы учимся веровать, надеяться и любить на протяжении всего своего жизненного пути.

Очень важно привить юному христианину любовь к молитве, Священному Писанию, церковным правилам и богослужению, так как это именно тот фундамент, на котором строится все здание христианской нравственности.

Причастие Святых Таин Христовых является непостижимым для разума действием любви Божией, без которой невозможна духовная жизнь.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Залогом благоговейного отношения к этому Таинству является семейная атмосфера, в которой совершается подготовка к Его принятию.

Родителям было бы полезно следовать предлагаемым советам:

 1. Молитвы утренние и вечерние лучше совершать вместе с ребенком, причем свое взрослое правило (правилом называется определенное количество молитв, которыми ежедневно молится человек) можно прочитывать отдельно;
 2. Детское молитвенное правило должно быть посильным для ребенка и устанавливать его следует по совету со священником.
 • утро: «Во Имя Отца и Сына и Святого Духа», «Слава Тебе Боже наш слава Тебе», «Отче наш», «Богородице Дево радуйся»;
 • вечер: тоже, но вместо «Богородице Дево радуйся» — «Достойно есть».

v от 4 до 6 лет уместно добавить молитву о родителях и родных и близких.

v от 6 до 8 лет прибавить в правило «Царю Небесный» и «Трисвятое по Отче наш».

v от 8 до 10 лет прибавить:

 • в утреннее правило «Символ веры», «Воставше от сна…», «Слава: От одра и сна…», «И ныне: Внезапно Судия…»;
 • в вечерние правило «Помилуй нас Господи помилуй нас…», «Слава…», «И ныне…».

v после 10 лет, можно постепенно увеличивать детское правило прибавляя по 1-2 молитвы из общего правила;

v начиная с 12-14 лет при подготовке к причастию можно прибавлять чтение канона ко Святому Причастию (утром), причем количество молитв лучше увеличивать постепенно.

Данная рекомендация является условной и не имеет характера жесткого предписания. Цель – постепенно, приучить ребенка к молитве, так чтобы это стало его потребностью.

 1. Важный момент подготовки ко Святому Причастию – исповедь. Желательно в течение недели перед отходом ко сну напоминать ребенку о том, что он в воскресенье пойдет исповедоваться и причащаться, и помочь ему осознать свои грехи, чтобы покаяться. Для этого хорошо вспомнить вместе с ним Заповеди Божии и Заповеди Блаженства и предложить ему подумать о чем он, в связи с услышанным, будет говорить на исповеди.
 2. Детский пост – это в первую очередь осознание ребенком необходимости добровольного самоограничения себя в развлечениях и пище. Пост не должен вызывать протест. В тех семьях, где постится вся семья (не только в пище, но и в образе жизни) проблем не возникает.

До 7 лет, как правило, дети могут употреблять скоромную пищу, но следует ограничивать себя в лакомствах.

После 7 лет – 1-3-ех дневный пост в пище перед Святым Причастием, как правило, не представляет проблем.

С 12-14 лет молодой христианин вполне может соблюдать как многодневные посты, так и однодневные. Дети имеющие заболевания, питаются по той диете, которую предписывает врач.

С 4 лет (можно и раньше) дети приступают ко Святому Причастию натощак .

Правильно поступают те родители, которые перед тем как причастить младенца, сами молятся так, как если бы причащались они.

 1. Детям следует знать, что в храм Божий следует приходить в опрятной, приличной святому месту одежде. Одежда не должна быть вызывающей. Не следует одевать спортивную одежду. Длина юбок, платьев и рукавов не должна быть короткой.
 2. Воскресным утром необходимо прийти в храм не позднее 9:30, пройти вперед в главный придел перед иконостасом с левой стороны, где будет совершаться Таинство Исповеди для детей.

Во время выхода священника со Святыми Дарами причастники делают поясной поклон и внимательно слушают слова читаемых священником молитв, повторяя их про себя. После прочтения молитв, сложив руки на груди крестообразно (правая поверх левой), чинно, не теснясь они подходят ко Святой Чаше. У Чаши крестится не следует, чтобы случайно ее не задеть. Вслух назвав свое имя, причастник, раскрыв уста (рот), принимает Святые Дары – Тело и Кровь Христовы. По причащении диакон или пономарь отирают причастнику уста платом, после чего он целует край Святой Чаши и отходит к столику, где принимает запивку (теплоту).

Читайте так же:  Молитва на встречу с мужчиной

После принятия теплоты причастники из храма не уходят и молятся со всеми до конца богослужения.

Подготовка к причащению продолжается минимум три дня. В эти дни должен соблюдаться пост, это необходимо для того, чтобы ум не рассеивался по житейским мелочам, нужно также исключить развлечения.

Очень важно настроить себя к исповеди: опыт построения исповеди.

Надо, хотя бы в эти дни, прилежно выполнять домашние молитвенные правила (нужно читать все утренние и все вечерние молитвы).
Послабления возможны, но их нужно обсуждать со своим батюшкой или духовным отцом.
В дни подготовки ко причащению очень хорошо посещать богослужения в храме. Накануне самого причащения нужно, кроме обычных молитв, прочитать Каноны ко Святому Причащению (можно читать совмещенные каноны, текст которых находится ниже).
После полуночи уже нельзя принимать пищу потому, что к Таинству Причащения приступают натощак. Кроме этого, нельзя также и пить воду. Хотя во время утреннего умывания можно случайно проглотить немного воды, не стоит отказываться от причащения

«иначе сатана, обретши случай удалити его от Причастия, чаще будет делать то же»
(Тимофей Александрийский, канонический ответ 16)

Утром прочитываются утренние молитвы и последование ко Святому Причащению (текст ниже). Перед причащением необходима исповедь — вечером (накануне) или утром(в день причастия), перед литургией.

После исповеди причастникам желательно приблизиться к алтарю и ожидать выноса Святых Даров (спустя некоторое время после исполнения «Отче наш»). Негласными правилами принято пропускать вперед детей и немощных прихожан.
Перед самим причащением нужно сложить крестообразно руки на груди (правая поверх левой) и неспешно, вместе с другими причастниками, двигаться к чаше, приблизившись к ней, сделать поклон, креститься не нужно, чтобы случайно не толкнуть ее.
Подойдя к чаше, надо отчетливо произнести своё полное христианское имя, широко открыть уста (рот), благоговейно принять Тело и Кровь Христову. Приняв Святых Тайн, не крестясь, поцеловав край чаши, надо сразу отойти к столику, чтобы вкусить частицу просфоры и запить теплотой.

Не страшно, если, вдруг что-то забудете, смотрите на других людей и повторяйте за ними. Если что-то у вас пойдет не так, не стоит расстраиваться, не поклоны и четкое знание обрядов нужны Богу, а ваше любящее сердце. А другие более опытные прихожане подскажут вам, что нужно делать и, поверьте, настоящие верующие сделают это с удовольствием.

До целования напрестольного креста в руках священника в конце службы из церкви уходить не принято.
После причащения нужно поблагодарить Господа, прочитав благодарственные молитвы (текст ниже).

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Молитва 4-я, святого Иоанна Дамаскина

Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, едине имеяй власть человеком оставляти грехи, яко благ и Человеколюбец презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби мя неосужденно причаститися Божественных, и преславных, и пречистых, и животворящих Твоих Таин, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение, и освящение, и обручение будущаго Живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты бо еси Бог милости, и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, со Отцем, и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва 7-я, святого Иоанна Златоустого

Боже, ослаби, остави, прости ми согрешения моя, елика Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, вся ми прости яко благ и Человеколюбец, и молитвами Пречистыя Твоея Матере, умных Твоих служителей и святых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи прияти ми святое и пречистое Твое Тело и честную Кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений. Яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

С грудным младенцем можно приходить к приятию Таинства после Литургии. При этом младенцев перед причастием можно покормить. Только делать это следует хотя бы за полчаса до причащения, для того чтоб грудничок случайно не срыгнул. Мамам, которые готовились к причастию разрешается причащаться святых Таинств вместе с их детьми, даже если они пришли вместе с ними к концу или к середине Литургии.

С двух или трех лет надо постепенно приучать ребенка быть на службе хотя бы с молитвы, предшествующей окончанию Литургии, то есть с общецерковного пения «Отче наш».

После 3 лет ребенка можно постараться не кормить, однако строгих правил по этому поводу нет. Некоторые кормят детей пред службой до 6-7 лет. Каждые родители должны подходить к этому вопросу с разумением. Хорошо по этому поводу посоветоваться со священником. С семи лет принято приучать детей поститься, однако не строго и постепенно. Например, можно убедить его ради Христа отказаться от просмотра мультфильмов, или вкушения какой-то особенно вкусной для него пищи.

Детей от 7 до 10 лет следует приводить в церковь к пению «Иже Херувимы».

Читайте так же:  Чудеса по молитвам к Марии египетской

Надо помнить, что не каждый ребенок, тем более маленький, может выдерживать всю службу и поэтому родители могут приходить в храм попозже. С детьми, которые имеют возраст более 10 лет следует приходить на полное богослужение, однако если родители заметят, что ребенок устал, то могут выйти с ним на улицу, погулять около храма.

Начнем с того, что самое главное это покаяние. Это залог спасения. И важно, что бы эти два понятия шли один за другим и были взаимосвязаны. Исповедь и причащения приводят человека в благоугодное состояние. Душа готова принимать все божественные дары, все Таинства. Исповедь и причастие только возрастают, так как все меньше используются другие духовные богатства.

Не нужно пренебрегать таинством. Нужно стремится к чистоте души и тогда жить станет легче и проще. Лицемерие в делах Божьих непростимо. Господь слышит и видит стремление человека, его просьбы и прощает ему многие грехи. Исповедь и причащение нужно для того, что бы простится с грехами и получить благодатную силу, для предотвращения других и таких же ошибок.

Если имеются сомнения, то войдите в веру, вживитесь и начните жить в ней! Не осуждайте и не судимы будете!

Священники рекомендуют родителям прочитать детям вслух хотя бы одну молитву или же несколько молитв при подготовке к причастию. Мамам (в отличие от пап) вычитывать все каноны и все правила не обязательно. Достаточно прочитать молитвенное правило ко святому Причащению. При этом прочитать за ребенка каноны и правило полностью могут или папа, или крестные, или же бабушка, дедушка.

«Отче наш — 3 раза», «Богородица Дево радуйся — 3 раза», «Верую — 1 раз»

Постится за ребенка не нужно. Однако перед Причастием ребенка родителям следует воздерживаться от супружеских отношений. Надо постараться сделать все возможное, чтобы приход в храм для приобщения ребенка к благодати, не оказался бесполезным. Но делать надо все в меру сил, ведь Бог силы наши знает, Он от нас не ждёт ничего невозможного.

Надо помнить, что недостаточно только привести в храм ребенка и причастить его. Родители должны постараться сохранить полученную в храме благодать. В день причащения быть умиротворенными, не раздражаться и тем более и не ссориться. Наоборот постараться проявить особую любовь друг к другу. Дети — они чувствительны, и обязательно поймут, что день Причастия — это особый день.

Ребенка надо приучать к молитвам своими словами. Например, «Господи спаси меня, папу и маму, крестных моих (имена), бабушку и дедушку (имена)». По мере возрастания (с трех-четырех лет) можно уже обучать ребенка главной молитве «Отче наш…». При этом ребенку следует объяснить каждое слово так, чтобы он конкретно понимал смысл молитвы.

Постепенно (с четырех-пяти лет) ребенку можно давать краткое правило из нескольких молитв. «Отче наш…», «Богородице Дево, радуйся…», «Свитый ангеле Божий моли Бога обо мне», «Господи спаси и помилуй меня, папу и маму, крестных моих, бабушку и дедушку». Правило для ребенка должно быть не трудным, и кратким (от 5 до 10 мин. утром и вечером). Главное, чтобы он понимал, о чем молиться и молился с охотой.

Господь сам установил это Таинство на последней трапезе с апостолами, в ночь перед Его распятием. Евхаристия (Причастие) — это возвращение к потерянному раю, соединение Творца с творением. Богочеловек Иисус принес на кресте Творцу за нас жертву любви и восстановил погибшую людскую сущность. Принявшие Тело и Кровь Спасителя, становятся участниками этого восстановления. Человек отошел от Бога самовольно и только по своей воле он может опять соединиться с Творцом.

Во время Причастия снисходит благодать Святого Духа на хлеб и вино, это и есть Тело и Кровь Христовы. Принять эти дары человек может только по своей свободной воле. Господь дарует Себя всем, а вбирают Его только истинно верующие.

Часто верующие считают себя недостойными Причастия. Они забывают, что для недостойных оно и существует. Православный христианин должен стремиться причащаться регулярно, потому что это пища для души.

Целью является не выполнение формальностей, а обретение покаянного состояния души. К участию в Евхаристии нужно подготовиться.

 • осознать и трепетно отнестись к Таинству;
 • искренне верить в Господа;
 • понимать смысл Таинства;
 • испытывать священный трепет перед Жертвой Спасителя;
 • понимать недостоинство принятия Дара (принимать как милость Господа, а не как награду);
 • простить искренне в сердце всех обидчиков;
 • примириться с обидчиками;
 • начать поститься перед Причастием (говеть), придерживаться телесного поста, не есть скоромную пищу: мясо, молоко, яйца, а в строгий пост и рыбу. Обычно постятся три дня, но бывают исключения. Со священником оговаривается длительность поста индивидуально. Одно и то же правило на всех действует по-разному. Если верующий постится во все посты, в среду и пятницу, ему могут разрешить не говеть перед причастием. Особенно если в период причастия нет поста. Воздерживаются от поста беременные женщины, немощные и больные люди. Они могут говеть по своим силам;
 • придерживаться духовного воздержания: не посещать увеселительные заведения, не иметь супружеской близости;
 • вести благочестивый образ жизни, творить милостыню;
 • прочесть определенные молитвы , установленные Церковью, которые есть в молитвослове (точный объем молитв обсуждают со священником).

Какие молитвы читаются перед причастием:

 1. утреннее и вечернее молитвенное правило (на Светлую Седмицу заменяют на чтение Пасхального канона).
 2. Каноны. По одному в день, начав за три дня до причастия. Нужно прочесть канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, канон молебный ко Пресвятой Богородице и Ангелу Хранителю . Для сокращения объема каноны соединяют (как это сделать указано в молитвослове).
 3. Акафист Сладчайшему Господу нашему Иисусу Христу.
 4. Последование ко Святому Причащению, читается вечером, накануне дня Таинства перед вечерними молитвами.

Существуют исключения, например, по болезни глаз или немощи телесной. Заменяют чтение канонов и акафистов Иисусовой молитвой и поклонами, все обговаривается заранее с духовником.

Перед Причастием следует накануне сходить на вечернюю службу. Если на ней будет исповедь, то исповедаться. Совершить исповедь можно утром перед литургией до Причастия. В соборах и монастырях литургии служат ежедневно, а в приходских церквях по воскресениям и праздникам. В отдельных случаях духовник допускает прихожанина к причастию без предварительной исповеди.

Читайте так же:  Омовение рук перед молитвой

Таинство Евхаристии совершается натощак. Утром нужно почистить зубы, но курить нельзя. Во время литургии необходимо молитвенно участвовать в службе. Когда священник выйдет из алтаря с чашей и провозгласит: «Со страхом Божьим и верою приступите», причастники выстраиваются перед амвоном друг за другом с правой стороны храма.

Перед чашей нельзя креститься, дабы случайно ее не опрокинуть. Когда подойдет очередь, встать перед священником, назвать полное имя при крещении и открыть рот для принятия лжицы с частицей Тела и Крови Христовых. Лжицу облизать после того, как губы промокнут платом и поцеловать край чаши (олицетворяет ребро Христово).

Женщины стирают помаду перед причастием. Нельзя причащаться в период женской «нечистоты». После родов допускаются ко Причастию только по специальной молитве священника. Церковь не настаивает на венчании и признает зарегистрированный брак. Поэтому люди, которые живут в гражданском браке (живут во грехе блуда), не допускаются ко причастию.

Как часто совершать Причастие, решает сам человек, советуясь с духовником. Частое причастие может стать привычкой. Тогда верующие снова воспитывают в себе жажду к Евхаристии и на период воздерживаются от нее. По мнению священнослужителей, нужно исповедоваться и причащаться в Великий пост или по совершению тяжкого греха, когда в душе потерян мир. Раз в год обязательно приходить на Причастие.

Болящих, немощных и умирающих причащают на дому запасными святыми дарами. Их готовят в Великий четверг. Находятся они в дарохранительнице в алтаре. Болящий должен быть в сознании и ясности ума. Со священником обсуждают заранее как подготовить страждущего. Дома нужно приготовить стол с чистой скатертью, икону, кипяченую воду и чайную ложку.

Нужно обязательно достоять до завершения литургии и в конце поцеловать крест. Прослушать в церкви Благодарственные молитвы по Святом Причащении или прочесть их дома. Весь день проводят в благочестии. В день причащения не творят земные поклоны, в исключение входят Великая суббота и Троица.

Детство — рай, совершив первый грех, ребенок выходит из него. Без исповеди причащаются дети до семи лет, считающиеся в Православной Церкви младенцами. Каждый поход в церковь должен приносить радость ребенку, а не быть обязанностью.

Нужно постепенно вводить дитя в православие. Систематически читать с ребенком молитвы, выучить молитву к Ангелу Хранителю. Перед причастием дети не соблюдают пост. Но полезно почитать вместе с ребенком душеспасительные книги: Евангелие, жития святых.

На причастие младенца нужно приходить непосредственно к Таинству и так чтобы чадо побывало на литургии. Если детей правильно приучать к церковной службе, то в 7 лет они могут выстоять ее всю.

Ребенок может вести себя беспокойно у Чаши, это от редкого принятия Таинства. Грудных детей подносят к Чаше горизонтально, головку держат на правой руке. Ручки ребенка придерживают, чтобы он не толкнул Чашу. Перед причастием ребенка плотно не кормят. Грудничков причащают только кровью Христовой. Когда ребенок ведет себя спокойно и часто причащается, то ему могут дать небольшую частицу.

По маловерию некоторые родители не дают причащаться ребенку. Объясняя тем, что от ложки, которая во время причастия на всех одна, можно заразиться. Это неверие в силу Евхаристии.

С семи лет ребенок приступает к Чаше, предварительно исповедавшись. К первой исповеди нужно тщательно приготовиться. Можно найти многодетного священника, который лучше поймет ребенка. Ребенку будет легче совершить исповедь с батюшкой-дедушкой, у которого большой жизненный опыт.

Родителям нужно заранее рассказать ребенку о Таинствах исповеди и Причастия. Поведать о грехах и сказать, что после исповеди не стоит снова грешить. Не нужно за ребенка писать грехи на бумажке или самим назвать прегрешения. Ребенок должен сам подумать и подвести итог поступков.

Семья — малая церковь, а родители служат примером христианской жизни. Они с крестными должны вооцерковлять ребенка.

У детей о грехе другие представления, чем у взрослых. Поэтому Церковь, как правило, не исповедует детей в возрасте до 7 лет. Детей до этого возраста не исповедуют потому, что дети хотя и могут рассказать про свои грехи, но принести покаяние, чтобы полностью исправиться — не могут.

Родители детей от 7 лет должны находить время для небольшой подготовке их к первой исповеди. Если ребенок совершил неблаговидный поступок, родители должны ему объяснять, почему он поступил нехорошо и попросить его попросить прощения, сначала у Бога, а потом и у них. Так прививаются первые навыки исповеди.

Со временем родителям надо проводить с ребенком простые беседы об исповеди, о смысле Таинства причащения. Сказать в доступных словах о Боге, который всех любит. Все дела, все поступки людей и в том числе детей, все их мысли Бог видит. И если ребенок сделал что-то нехорошее, то ожидает, когда он сам признается в этом родителям и на исповеди расскажет священнику, через которого Бог простит ему плохие поступки, то есть грехи.

На вопрос сколько раз дети могут причащаться, наверное, каждый священник ответит: «Как можно чаще». Но есть и определенные, рекомендуемые промежутки времени. Младенцев причащать можно практически каждый день, а детей от года и более 2–3 раза в неделю. Детей после семи лет, один раз в неделю или же раз в две недели и по праздникам.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва к Святому причастию для детей
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here