Молитва в помощь скорбящим

Подробное и точное описание: Молитва в помощь скорбящим - святые тексты собранные из всех уголков мира на одном сайте.

К о исто́чнику приснотеку́щему милосе́рдия, Пречи́стей Де́ве Богоро́дице,/ притеце́м, лю́дие вси, свяще́нницы же и и́ноцы,/ му́жие, и же́ны, и ча́да, здра́вии и боля́щии,/ в покая́нии вопию́ще и уми́льно глаго́люще:/ Влады́чице, помози́ гре́шным рабо́м Твои́м,/ яви́ я́ко Блага́я сла́ву Твою́,/ при́сно потщи́ся умилосе́рдитися на ны,/ испроси́ти очище́ние душ и теле́с на́ших/ от Исто́чника жи́зни на́шея, Бо́га, // Его́же родила́ еси́, еди́на Благослове́нная.

Д несь пресве́тло красу́ется сла́внейший град Москва́,/ име́я чудотво́рную ико́ну Влады́чицы на́шея Богоро́дицы:/ та бо, ве́рным явля́ющи чудеса́,/ низпосыла́ет да́ры целе́бныя./ Сего́ ра́ди и мы с ве́рою припа́дающе мо́лимся,/ и на Тоя́ пречи́стый о́браз взира́юще,/ я́ко и́стинную Са́мую зрим Влады́чицу на́шу Присноде́ву Богоро́дицу,/ и уми́льно глаго́лем:/ воззри́, Ма́ти Бо́жия, о́ком ми́лости,/ простри́ к нам ру́це Твои́ пречи́стыя,/ я́коже на ико́не Твое́й сие́ зри́тся,/ и пода́ждь всем скорбя́щим ра́дость,/ больны́м от всех неду́гов исцеле́ние и от бед избавле́ние, // я́ко Ты еси́ ско́рая Предста́тельница о душа́х на́ших.

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний./ Не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи, // Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Н е умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии:/ а́ще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед;/ кто же бы сохрани́л доны́не свобо́дны;/ не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́: // Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Стихира, поемая вместо тропаря, глас 2:

В сех скорбя́щих Ра́досте,/ и оби́димых Засту́пнице,/ и а́лчущих Пита́тельнице,/ стра́нных Утеше́ние,/ обурева́емых Приста́нище,/ больны́х посеще́ние,/ не́мощных покpо́в и засту́пнице,/ Же́зл ста́рости,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго Ты еси́, Пречи́стая: // потщи́ся, мо́лимся, спасти́ся рабо́м Твои́м.

Н е и́мамы ины́я по́мощи, / не и́мамы ины́я наде́жды, / ра́зве Тебе́, Влады́чице. / Ты нам помози́: / на Тебе́ наде́емся и Тобо́ю хва́лимся, / Твои́ бо есмы́ раби́, // да не постыди́мся.

О Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́; воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница еси́ всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жития́ на́шего ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися в Оби́телях Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

З асту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший; вонми́ гла́су моле́ния моего́, вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдная Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго; поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́дшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́, Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О Пресвята́я Влады́чице и Богоро́дице, Вы́сшая Херуви́м и Честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це, поги́бших Взыска́ние и всех скорбя́щих Ра́досте! Пода́ждь утеше́ние и нам, в поги́бели и ско́рби су́щим; ра́зве бо Тебе́ ино́го прибе́жища и по́мощи не и́мамы. Ты еди́на еси́ ра́дости на́шея Хода́таица, и я́ко Ма́терь Бо́жия и Ма́ти милосе́рдия, предстоя́щи у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, мо́жеши нам помощи́, никто́же бо притека́яй к Тебе́ посра́млен отхо́дит. Услы́ши у́бо и нас ны́не в день поги́бели и печа́ли пред Твое́ю ико́ною припа́дающих и со слеза́ми Тебе́ моля́щихся: отжени́ от нас належ́ащия на нас ско́рби и бе́ды в сей вре́менней жи́зни, не лише́ны же сотвори́ Твои́м всеси́льным хода́тайством и ве́чныя несконча́емая ра́дости в Ца́рствии Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.

Ц ари́це моя́ преблага́я, Наде́ждо моя́, Богоро́дице, Прия́телище си́рым и стра́нным Предста́тельнице! Скорбя́щим Ра́досте, оби́димым Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь: помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы ни благи́я Уте́шительницы то́кмо Тебе́, о Богома́ти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В раздел ТЕКСТЫ СЛУЖБ добавлены общие службы новомученикам и исповедникам Российским ХХ века.

Молитва перед иконой «Всех скорбящих радость» помогает и дает силы всем, кто находится в состоянии печали, уныния и отчаяния, независимо от ситуации (из-за болезни, измены супруга, тяжелого материального положения и т.д.).

Надежде ненадежных, сило безпомощных, пристанище обуреваемых, покрове напаствуемых, заступление обидимых, хлебоманно, услаждающая алчущих, нектаре небеснаго упокоения жаждущих, Мати Преблагословеннаго Бога, Преблагословенная и Пренепорочная Дево!

К Тебе единей прибегаю, к Твоему покрову вседушно преклоняю колена, Владычице.

Не презри плача и слез, утехо плачущих!

Аще ужасает мя мое недостоинство и окаянство моих грехов, но уверяет мя цельбоносный сей образ, на немже благодать Твою и силу, яко неисчерпаемое море, вижду:

слепых прозревших, скачущих хромых, странствующих аки под сению Твоего призрения, матерне упокоенных и по всему прошению благоизобильствующих;

на оных помилования образ взирая, прибегох, слеп сый душевныма очима и хром душевными чувствы.

Просвети и исправи мя, веси всякую мою скорбь, веси всякую беду, не презри моления моего, о Полезнодательнице!

Не возгнушайся мене грешнаго, не презри мене сквернаго;

вем, яко вся можеши, елика волиши, о добрая надеждо моя, упование мое от сосцу матере моея.

К Тебе привержен есмь от чрева Матери моея, Тебе оставлен есмь, не остави мене, не отступи от мене, ныне и присно и во веки веков.

Царице моя преблагая, надеждо моя, Богородице, приятелище сирых, и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице!

Зриши мою беду, зриши мою скорбь;

помози ми яко немощну, окорми мя яко странна.

Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши;

яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков.

Читайте так же:  Молитва шла матушка через мост

О, Пресвятая Владычице Богородице, Высшая Херувим и Честнейшая Серафим, Богоизбранная Отроковице, всех скорбящих Радосте!

Подаждь утешение и нам, в скорби сущим, разве бо Тебе инаго прибежища и помощи не имамы.

Ты Едина еси радости нашея ходатаица, и яко Мати Божия и Мати Милосердия, предстоящи у Престола Пресвятыя Троицы, можеши нам помощи, никтоже бо притекаяй к Тебе посрамлен отходит.

Услыши убо и нас, ныне в день скорби пред Твоею иконою припадающих и со слезами Тебе молящихся, отжени от нас належащия на нас скорби и печали в сей временной жизни,

не лишены же сотвори ны Твоим всесильным ходатайством и вечныя нескончаемыя радости во Царствии Сына Твоего и Бога нашего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков.

О, Пресвятая Владычице Богородице, Преблагословенная Мати Христа Бога Спасителя нашего, всех скорбящих Радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице,

вдовиц и сирых покровительнице, матерей печальных всенадежная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем безпомощным всегда готовая помоще и верное прибежище!

Тебе, о Всемилостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорби и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси,

взирающи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и Того на кресте распинаема зрящи, егда оружие, Симеоном предреченное, сердце Твое пройде;

темже убо, о Мати чадолюбивая вонми гласу моления нашего, утеши нас в скорби сущих, яко верная радости ходатаица, предстоящи Престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити;

сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе, яко Царице и Владычице, и псаломски вопити Тебе дерзаем:

слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление наше, и избави нас от обстоящих бед и скорбей;

Ты бо прошения всех верных, яко скорбящих радость, исполняеши, и душам их мир и утешение подаеши, се зриши беду нашу и скорбь,

яви нам милость Твою, посли утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подажь нам слезы покаяния к очищению грехов наших и утолению гнева Божия,

да с чистым сердцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем к Твоему ходатайству и заступлению.

Приими, Всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше, Тебе приносимое, и не отрини нас недостойных от Твоего благосердия,

но подаждь нам избавление от скорби и болезни, защити нас от всякаго навета вражия и клеветы человеческия, буди нам помощница неотступная во вся дни жизни нашея,

яко да под Твоим матерним покровом всегда пребудем целы и сохранены Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитва от обольщения Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, избави мя от обольщения близ грядущего богомерзскаго злохитростнаго антихриста и укрый мя от коварных сетей его и от всех козней его в сокровенной пустыне Твоего спасения. И подаждь ми, Господи, крепость и помощь благодатную, дабы не убояться мне страха дьявольскаго паче страха Божия, дабы не отпасти мне от исповедания имени Твоего Святаго и от Святой Твоей Церкви и не отречься от Тебе, как Иуда. Подай мне Господи, помучиться и пострадать, и умереть за веру православную, и не отступиться, и не принять печати антихристовой, и не поклониться ему. Даждь ми, Господи, день и ночь плач о грехах моих и помилуй мя в час Страшнаго Суда Твоего. Господи, помилуй и пощади. Аминь.

Молитва от чародейства

Молитва от наветов вражиих

Молитва преследуемаго человеками
Святителя Игнатия Брянчанинова

Плач грешника

Оплачьте наготу мою, возлюбленные братья мои. Прогневал я Христа порочной жизнью своей. Сотворил Он меня и дал мне свободу, я же злом воздал Ему. Господь сотворил меня совершенным и соделал орудием славы Своей, чтобы я служил Ему и святил Имя Его. Я же, несчастный, сделал члены свои орудиями греха и творил ими неправду. Увы мне, потому что будет Он судить меня! Неотступно умоляю Тебя, Спаситель мой, осени меня крылами Своими и не обнаруживай скверн моих на великом суде Своем, чтобы прославлял я благость Твою. Злые дела, какие я сделал перед Господом, отлучают меня от всех святых. Теперь постигает меня горе, чего и достоин я. Если бы я подвизался вместе с ними, то, подобно им, был бы и прославлен. Но был я расслаблен и служил страстям, потому и не принадлежу к сонму победителей, а стал наследником геенны. Тебя, пронзенный гвоздями на Кресте Победитель, неотступно молю, Спаситель мой, отврати очи Твои от нечестия моего, страданиями же Твоими уврачуй язвы мои, чтобы прславлял я благость Твою.

Покаянная молитва (Читается каждый день после вечерних молитв)

Господи, Господи! Вот я весь пред Тобою, великий грешник. Я очень много согрешил даже и в сегодняшний день. Умилосердись надо мною, Господи, изгони из меня гнев, гордость, раздражение, осуждение, самолюбие и все прочие страсти, а всели в сердце мое смирение, кротость, великодушие и всякую добродетель. Господи, помоги мне исполнять волю Твою, поставь меня на истинный путь спасения.
Научи меня, Господи, совершать заповеди Твои и приносить покаяние чистосердечное с сокрушением и слезами. Господи! Прости мне согрешения мои, которыми оскорбил я благость Твою.
Помилуй меня, истлевшаго в беззакониях, и милосердием Твоим прости меня, грешнаго. Аминь.

Молитва о чадах

Помилуй мя, Господи, Сыне Давидов! Господи, помилуй нас с детьми нашими, да не увлекутся они духом времени, соблазнами мирскими, да не поддадутся какой-нибудь страсти, какому-нибудь пороку, сотвори, чтобы дети наши были полезными членами и через то счастливыми здесь, на земле, чтобы удостоились блаженства на небеси!

Молитва родителей за детей
о. Иоанна (Крестьянкина)

Сладчайший Иисусе, Боже сердца моего! Ты даровал мне детей по плоти, они Твои по душе; и мою, и их души искупил Ты Своею неоцененною кровию; ради крови Твоея Божественныя умоляю Тебя, сладчайший мой Спаситель, благодатию Твоею прикоснись сердца детей моих (имена) и крестников моих (имена), огради их страхом Твоим Божественным; удержи их от дурных наклонностей и привычек, направь их на светлый путь жизни, истины и добра. Укрась жизнь их всем добрым и спасительным, устрой судьбу их, яко же Ты сам хочеши, и спаси души их ими же веси судьбами! Господи, Боже Отцев наших! Детям моим (имена) и крестникам (имена) дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения твои и уставы Твои. И исполнять всё это! Аминь.

Читайте так же:  Молитва для достатка

Молитва Пресвятой Богородице

Царице моя Преблагая, надеждо моя Богородице, прибежище сирых и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед Ея иконою,
именуемой “Спорительница хлебов” (Об урожае)

О, Пресвятая Дево Богородице, Премилостивая Владычице, Царице небесе и земли, всякого дома и семейства христианского благоустроительнице, труждающихся благословение, нуждающихся неистощимое богатство, сирых и вдовиц, и всех людейКормилице! Питательнице наша, рождшая Питателя Вселенныя и Спорительнице хлебов наших, Ты, Владычице, ниспосылаеши Твое Матернее благословение градом нашим, селам и нивам, и каждому, на Тя упование имущему. Темже с благоговейным трепетом и сокрушенным сердцем смиренно молим Тя: буди и нам грешным и недостойным рабом Твоим, мудрая Домостроительнице, житие наше добре устрояющая. Всякое же сообщество, всякий дом и семейство во благочестии т православии, единомыслии, послушании и довольстве соблюди. Нищия и неимущия пропитай, старость поддержи, младенцы воспитай, всех вразуми взывати ко Господу: “Хлеб наш насущный даждь нам днесь”. Сохрани, Пречистая Мати, люди Твоя от всякия нужды, болезни, глада, губительства, града, огня, от всякаго злаго обстояния и всякаго нестроения. Обители нашей (веси), домам и семействам, и всякой души христианстей, и всей стране нашей исходатайствуй мир и велию милость. Да славим Тя, Премилостивую Питательницу и Кормительницу наше, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Моление матери о больных детях

О, Матерь милосердная! Ты видишь жестокую скорбь, терзающую мое сердце! Ради той скорби, которою пронзалась Ты, когда страшный меч прошел в душу Твою при горьком страдании и смерти Божественнаго Сына Твоего, молю Тебя: помилуй бедное дитя мое, болящее и увядающее, и если не противно то воле Божией иего спасению, исходатайствуй ему здравие телесное у Всемогущаго Твоего Сына, Врача душ и телес, Который исцелял всякую болезнь и всякую немощь, сжалившись над слезами матери, рыдавшей о потере единственнаго сына, возбудил его от смерти и отдал ей его. О, Любвеобильная Матерь! Воззри, как побледнело лицо моего детища, как горят от недуга все жилы его, и умилосердись над ним, да не похитит его смерть на заре жизни, но да спасется оно Божией помощью и послужит с радостию сердца Твоему Единородному Сыну, Господу и Богу своему. Аминь.

Молитва против голода

Во плоти Ангел, Пророков основание, вторый Предтеча пришествия Христова, Илия славный, от ангела пищу приемый и вдовицу в годину глада напитавый, и нам, почитающим тя, благодатный питатель будь.

Молитва о даровании дара мудрости

Не отвергай моих молитвенных воздыханий и предстательством мудрейшаго из всех людей рода человеческаго царя Соломона и Иисуса Праведнаго сына Сирахова посети меня, надели меня хотя бы самою малою частицею сей и божественной мудростию, столь нужной святителям в управлении сердцами, делами людскими. Сердцеведче Иисусе, Ты видишь всю наготу и скверну души моея. Умилосердствуй мне и паки не отвергай прошения моего к Тебе, но посети Своею благостию сердце и ум мой
Ведаю, что не многословной молитве познается человек, но в бескорыстном служении Господу Богу своему. Аминь.
(Написана митрополитом Мануилом Лемешевским 11.10.56 г.)

Молитва от недуга и скорби после каждой главы Евангелия

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Спаси, Господи, и помилуй раба Твоего (имя рек) словами Божественнаго Евангелия, чтомыми о спасении раба Твоего. Попали, Господи, терние всех его согрешений, и да вселится в него благодать Твоя, опляющая, очищающая, освящающая всего человека во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Молитва о прекращении ссоры

Господи Иисусе Христе, Боже наш, заповедь новую давший учеником Твоим, чтобы любили друг друга! Приими молитву сию в отпущение грехов всех нас, рабов Твоих. Иссякшую в нас любовь обнови Духом Твоим Святым, чтобы, исполняя Твои заповеди, мы позаботились не о своих земных благах, но о славе Твоей и о пользе ближняго. Ибо Ты – наш Руководитель и Спаситель, и Тебе славу возносим со Отцем и Святым Духом. Аминь.

Молитва на брань блуда

Господи Боже правды, крепосте моя и помоще, и прибежище мое в день злый, Ты спасаеши во время скорби, спаси мя, яко внидоша воды до души моея, углебох в тимении глубины, и несть постояния,.от лица врага насильствующа: яко погна душу мою, попра в землю живот мой, во всю нощь поборя оскорби мя. Благоволи, Господи, еже избавити, мя от руки беззаконнующа и обидяща, яко не согрешу Тебе: зане страх смертный нападе на мя, и покры мя тма. Доколе воззову, Господи, и не услышиши; возопию к Тебе обидимь, и не спасаеши; призри с небесе, Господи, и виждь от дому святаго Твоего и славы Твоея:где есть множество щедрот Твоих, по милости Твоей,яко претерпел еси нас; Господи, суди обидящыя мя, не буди яко человек спяй и яко муж, не могий спасати.
Яко милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва святым семи отрокам
на немощного и неспящего (от бессоницы)

Молитва на всякую немощь

Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес, смиряяй и возносяяй,наказуяй и паки исцеляяй, брата нашего (имя) немощствующа посети милостию Твоею, простри мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы: и исцели его, воставляяй от одра и немощи,запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку рану, всяку огневицу и трясавицу: и аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости Твоего ради Человеколюбия. Ей Господи, пощади создание Твое во Христе Иисусе, Господе нашем, с нимже благословен еси, и со Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Первый список этой иконы Пресвятой Богородицы был создан царским иконописцем не более чем за 5 лет до явления чуда. По преданию лик «Всех скорбящих радость» в первый раз показал себя как чудотворящий в 17 веке в столичном приходе на Ордынке. Благодаря молебну перед этой иконой оправилась от язвенной немощи Евфимия, кровная родственница патриарха всея Руси Иоакима.

Читайте так же:  Молитва две Свечи

С тех самых пор неустанно благодетельствуют просящим молитва Пресвятой Богородице «Всех Скорбящих Радость».

Преблагой лик Царицы Небесной полюбился сердцами верующих христиан. Особой чудодейственной силой обладают молитвы перед иконою «Всех Скорбящих Радость». Она спасает во многих сложных жизненных ситуациях, а именно:

  • при неизлечимых хворобах;
  • при алкоголизме и наркомании;
  • в безнадеждии и тоске;
  • в жестокой обиде;
  • при душевных расстройствах;
  • в тяжком обременении.

Молитва иконе освобождает от разных неурядиц, содействует обездоленным и юродивым, и к тому же утоляет печали и наполняет души прихожан божественной милостью.

Христианским наследием узаконено торжество для почета иконы Божией матери «Всех скорбящих радость». Именины почитаются в день 6 ноября, тогда же и явилось диво первого исцеления. Но использовать сию молитву можно в любое время по необходимости.

Если у вас появились проблемы в жизни, не надо затягивать и откладывать поиски решения на потом. Не думайте, что все пройдет само собой. Лучше сразу же обратиться Богородице с молитвою «Всех Скорбящих Радость».

Преблагая Дева Мария испокон веков выступает ревнительницей рода человеческого перед Господом. Ибо святость ее ведет грешников к свету божественному и дарует она прибежище от земных тягот и горестей каждому искренне верующему христианину.

Молитва иконе Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» настолько пришлась по сердцу верующим, что со временем текст ее превратился во множество подвидов. Но наиболее популярными и эффективными являются только 4 молитвы.

Надежде ненадежных, сило безпомощных, пристанище обуреваемых, покрове напаствуемых, заступление обидимых, хлебоманно, услаждающая алчущих, нектаре небеснаго упокоения жаждущих, Мати Преблагословеннаго Бога, Преблагословенная и Пренепорочная Дево! К Тебе единей прибегаю, к Твоему покрову вседушно преклоняю колена, Владычице. Не презри плача и слез, утехо плачущих! Аще ужасает мя мое недостоинство и окаянство моих грехов, но уверяет мя цельбоносный сей образ, на немже благодать Твою и силу, яко неисчерпаемое море, вижду: слепых прозревших, скачущих хромых, странствующих аки под сению Твоего призрения, матерне упокоенных и по всему прошению благоизобильствующих; на оных помилования образ взирая, прибегох, слеп сый душевныма очима и хром душевными чувствы. О, Свете Незаходимый! Просвети и исправи мя, веси всякую мою скорбь, веси всякую беду, не презри моления моего, о Полезнодательнице! Не возгнушайся мене грешнаго, не презри мене сквернаго; вем, яко вся можеши, елика волиши, о добрая надеждо моя, упование мое от сосцу матере моея. К Тебе привержен есмь от чрева Матери моея, Тебе оставлен есмь, не остави мене, не отступи от мене, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Царице моя преблагая, надеждо моя, Богородице, приятелище сирых, и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши; яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.

О, Пресвятая Владычице Богородице, Высшая Херувим и Честнейшая Серафим, Богоизбранная Отроковице, всех скорбящих Радосте! Подаждь утешение и нам, в скорби сущим, разве бо Тебе инаго прибежища и помощи не имамы. Ты Едина еси радости нашея ходатаица, и яко Мати Божия и Мати Милосердия, предстоящи у Престола Пресвятыя Троицы, можеши нам помощи, никтоже бо притекаяй к Тебе посрамлен отходит. Услыши убо и нас, ныне в день скорби пред Твоею иконою припадающих и со слезами Тебе молящихся, отжени от нас належащия на нас скорби и печали в сей временной жизни, не лишены же сотвори ны Твоим всесильным ходатайством и вечныя нескончаемыя радости во Царствии Сына Твоего и Бога нашего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Не попусти на меня, Владыко Господи, искушение или скорбь, или болезнь свыше силы моей, но избавь от них, или даруй мне крепость перенести их с благодарением.

По свидетельству духовной дочери старца Георгия, прозорливой старицы схимонахини Олимпиады (Ивановой), преподобноисповедник Георгий явился ей во сне после смерти и сказал, как надо молиться:

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходяшия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Преподобный Серафим Саровский говорил, что божия Матерь называется «язвою бесов», ибо нет возможности бесу погубить человека лишь бы только человек не отступил от прибегания к Божией Матери.

Надежда всем концем земли, Пресвятая Владычица Богородице, не грушайся мене скверного во дерзновенных молениях уст моих и помози мне угасить пламень греховный, очисти ум мой от лукавых помыслов, исцели и облегчи недуги моя, утиши бурю злых нападений. Пречистая Владычица, утоли печали, сокрушающие мое сердце, и защити покаянием от мрака греховного, Ты бо еси возведение роду человеческому и в печалех Скорая Утешительница. За толикия Твои милости до последнего моего издыхания славословити Тя имам. Пресвятая Богородица, спаси мя грешного. Аминь.

О Всемилостивая Владычице! Огради мя от злых бесов, искушающих мя, и от лукавых человек и дай мне познать их лукавство.

О, Пресвятая госпоже, Владычице моя Богородице, Небесная Царице! Спаси и избави мя, грешного раба Твоего, от напрасные клеветы, от всякия беды и напасти и внезапные смерти. Помилуй мя в дневных часех, и во утренних и вечерних, и во всякое время сохрани мя; стояща, седяща соблюди, и на всяком пути ходяща, и в нощных часех спяща снабди, покрый и заступи. Защити мя, Владычице Богородице, от всех враг моих, видимых и невидимых, и от всякого злаго обстояния. На всяком месте и на всякое время буди ми, Мати Преблагая, необоримая стена и крепкое заступление всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Александр шевченко проповеди о посте и молитве

Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево, молений наших не презри в скорбех: но от бед избави нас, едина Чистая и Благословенная. Пречистая Богородице спаси нас. Владычице, прими молитвы раб Твоих, и избави ны от всякия нужды и печали.

Всемилостивая Владычице моя, Пресвятая Госпоже, Всепречистая Дево, Богородице Марие, Мати Божия, несумненная и единственная моя Надеждо, не гнушайся мене, не отвергай мене, не остави мене, не отступи от мене; заступись, попроси, услыши; виждь, Госпоже, помози, прости, прости, Пречистая!

Преподобный Серафим Саровский явился страцу Сампсону за три часа до его ареста. Вошел неслышно в светлом балахончике в келлию, склонился над спящим и медленно, очень внятно стал читать молитву, которую иеромонах Сампсон назвал «Всемилостивой». Он прежде этой молитвы не знал, но сразу понял, Она, всемилостивая, спасет и сохранит.

Об избавлении от искушений
(преподобного Симеона Нового Богослова)

Не попусти на меня, Владыко, Господи, искушение, или скорби, или болезнь свыше силы моей, но избавь от них или даруй мне крепость перенести их с благодарностью.

Ежедневная молитва святителя Филарета,
митрополита Московского

Господи, не знаю чего мне просить у Тебя. Ты Един ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, даждь рабу Твоему, чего сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения: только предстою пред Тобою. Сердце мое Тебе отверсто; Ты зришь нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себе в жертву Тебе. Нету у меня другого желания, кроме желания исполнять волю Твою; научи меня молиться; Сам во мне молись! Аминь.

О ненавидящих и обидящих нас

Тропарь, глас 4-й:
О распенших Тя моливыйся, Любодушне Господи, и рабом Твоим о вразех молитися повелевый, ненавидящих и обидящих нас прости, и от всякаго зла и лукавства к братолюбному и добродетельному настави жительству, смиренно мольбу Тебе приносим; да в согласном единомыслии славим Тя, Единаго Человеколюбца.

Кондак, глас 5-й:
Якоже первомученик Твой Стефан о убивающих его моляше Тя, Господи, и мы припадающе молим, ненавидящих всех и обидящих нас прости, во еже ни единому от них нас ради погибнути, но всем спастися благодатию Твоею, Боже Всещедрый.

Молитва за неверующих, гонителей и презрителей правды

Господи, обрати к Тебе и сердца врагов наших, если же не возможно ожесточенным обратиться, то положи преграду зла и защити от них избранных Твоих. Аминь.

Неусыпаемая Псалтирь читается не только о здравии, но и о упокоении. Издревле заказывание поминания на Неусыпаеом Псалтири считается великой милостынью за усопшую душу..

Также хорошо заказывать Неусыпаемую Псалтирь и за себя, будет живо чувствоваться поддержка. И ещё один важнейший момент, но далеко не самый маловажный,
Существует вечное поминовение на Неусыпаемой Псалтири. Кажется дорого, но результат в больше чем в миллионы раз превышает потраченные деньги. Если же такой возможности все равно нет, то можно заказываться на меньший срок. И хорошо также читать самому.

Просьба защиты от обидчика. Мученику Иоанну-воину.
(этому же святому молятся об отыскании украденного)

Тропарь, глас 8-й:
Блаженство Евангельское возлюбив, Богомудре Иоанне, чистоту сердца почтил еси. Темже суету мира сего пренебрегл, устремился еси зрети Бога, Иже тя прослави чудесы во врачевании различне страждущих. Сего ради молим тя: проси нам у Христа Господа всяких скорбей избавления и получения Царства Небеснаго.

Кондак, глас 6-й:
Благочестиваго воина Христова, победившаго враги душевныя и телесныя богомудренно, Иоанна мученика, достодолжно песньми восхвалим, чудодействуя бо, подает обильная исцеления страждущим людем, и молится Господу Богу от всяких бед спасти правоверныя.

Молитва:
О, великий Христов мучениче Иоанне, правоверных поборниче, врагов прогонителю и обидимых заступниче. Услыши нас, в бедах и скорбях молящихся тебе, яко дана тебе бысть благодать от Бога печальныя утешати, немощным помогати, неповинныя от напрасныя смерти избавляти и за всех зле страждущих молитися. Буди убо и нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша, яко да твоею помощию и поборством по нас посрамятся вси являющии нам злая. Умоли Господа нашего, да сподобит ны грешныя и недостойныя рабы Своя получити от Него неизреченная благая, яже уготова любящим Его, в Троице Святей славимаго Бога, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Об умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы

Тропарь, глас 4-й:
Союзом любве апостолы Твоя связавый, Христе, и нас, Твоих верных рабов к Себе тем крепко связав, творити заповеди Твоя и друг друга любити нелицемерно сотвори, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.

Кондак, глас 5-й:
Пламенем любве распали к Тебе сердца наша, Христе Боже, да тою разжигаеми, сердцем, мыслию же и душею, и всею крепостию нашею возлюбим Тя, и искренняго своего яко себе, и повеления Твоя храняще славим Тя, всех благ Дателя.

Прокимен, глас 7-й:
Возлюблю Тя, Господи, крепосди моя, Господь утверждение мое.

Евангелие от Иоанна, гл.13, ст.31-3:
Егда изыде, глагола Иисус: ныне прославися Сын Человеческий, и Бог прославися о нем; аще Бог прославися о нем, и Бог прославит его в себе, и абие прославит его. Чадца, еще с вами мало есмь: взыщете Мене, и якоже рех Иудеом, яко аможе Аз иду, вы не можете приити: и вам глаголю ныне. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга: якоже возлюбих вы, да и вы любите себе; о сем разумеют вси, яко мои мученицы есте, аще любовь имате между собою

Из ектении:
Господи, Боже наш, милостиво, яко Благ, призри на изсохшую в любви землю сердца нашего, и тернием ненависти, самолюбия же, и неисчетных беззаконий люте оледеневшую: и каплю благодати Пресвятого Твоего Духа испустив, богато ороси ю, во еже плодоносити, и возрастати от горящия к Тебе любве, всех добродетель корень страх Твой, и о искренняго спасении неленостное попечение, всех же страстей. и многообразных лукавств, и лицемерия искоренение, прилежно яко всех Благодетеля молим, скоро услыши и человеколюбно помилуй.

Причастен:
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, якоже Аз возлюбих вы, рече Господь.

В скорби или недуге

Спаси, Господи, и помилуй раба Твоего (имя) словесами Божественного Евангелия Твоего, читаемыми о спасении раба твоего (имя), Попали, Господи, терние всех согрешений его, и да вселится в него благодать Твоя, опаляющая, очищающая, освящающая всякого человека во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Читайте так же:  Краткие Иисусовы молитвы

* Каждый день нужно читать по одной главе Евангелия, а перед главой и после нее — эту молитву

Mолитва святителя Димитрия Ростовского

Спаси мя, Спасе мой, по Твоей благости, а не по моим делом! Ты хочеши мя спасти, Ты веси, коим образом мя спасти: спаси убо мне, яко хощеши, яко можеши, яко веси: имиже веси судьбами спаси мя! Аз на Тя, Господа моего, надеюся, и Твоей воле Святой себе вручаю: твори со мною еже хощеши! Аще хощеши мя имети во свете: буди благословен. Аще хощеши мя имети во тьме: буди паки благословен. Аще отверзеши ми двери милосердия Твоего: добро убо и благо. Аще затвориши ми двери милосердия Твоего: благословен еси, затворивый ми в правду. Аще не погубиши мя со беззаконьми моими, слава безмерному милосердию Твоему. Аще погубиши мя со беззаконьми моими, слава праведному суду Твоему: якоже хощеши, устрой о мне вещь!

Вопль к Богоматери

О чем молить Тебя, чего просить у Тебя? Ты ведь все видишь, знаешь Сама, посмотри мне в душу и дай ей то, что ей нужно. Ты, все претерпевшая, премогшая, — все поймёшь. Ты повившая Младенца в яслях и принявшая Его Своими руками со Креста, Ты одна знаешь всю высоту радости, весь гнёт горя. Ты, получившая в усыновление весь род человеческий, взгляни и на меня с материнской заботой. Из тенет греха приведи меня к Своему Сыну. Я вижу слезу, оросившую Твой лик. Это надо мной ты пролила еe и пусть смоет она следы моих прегрешений. Вот я пришла, я стою, я жду Твоего отклика, о, Богоматерь, о, Всепетая, о, Владычице! Ничего не прошу, только стою пред Тобой. Только сердце моe, бедное человеческое сердце, изнемогшее в тоске по правде, бросаю к Причистым ногам Твоим, Владычицe! Дай всем, кто зовёт Тебя, достигнуть Тобою вечного дня и лицем к лицу поклониться Тебе.

Молитвенное воздыхание ко Господу
(Предсмертная молитва иеросхимонаха Парфения Киевского)

О здравии поминают имеющих христианские имена, а о упокоении — только крещенных в Православной Церкви.

На литургии можно подать записки:

На проскомидию — первую часть литургии, когда за каждое имя, указанное в записке, из особых просфор вынимаются частицы, которые впоследствии опускаются в Кровь Христову с молитвой о прощении грехов

Об укрощении людского гнева

1. Молиться святому пророку и царю Давиду.
2. Читать молитву «Владыко Человеколюбче. » (молитва святого Иоанна Дамаскина из молитв на сон грядущим).
3. Читать молитву «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.»
4. Читать псалмы 26 и 131.
5. Подходя к дверям гневливого начальника, стоит говорить: » Помяни, Господи, Царя Давида, и всю кротость его».

Молитва ко Господу о прощении, заступлении и помощи

В руце Твоего превеликаго милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся тела и души моея движения. Вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день и час издыхания моего, преставление мое, упокоение души и тела моего. Ты же, о Премилосерде Боже, всего мира грехами непреодолеваемая Благосте, незлобиве, Господи, мене, паче всех человеков грешнейшаго, приими в руце защищения Твоего и избави от всякаго зла, очисти многое множество беззаконий моих, подаждь исправление злому и окаянному моему житию и от грядущих грехопадений лютых всегда восхищай мя, да ни в чемже когда прогневаю Твое человеколюбие, имже покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых человеков. Врагом видимым и невидимым запрети, руководствуя мя спасенным путем, доведи к Тебе, пристанищу моему и желаний моих краю. Даруй ми кончину христианску, непостыдну, мирну, от воздушных духов злобы соблюди, на Страшном Твоем Суде милостив рабу Твоему буди и причти мя одесную благословенным Твоим овцам, да с ними Тебе, Творца моего, славлю во веки. Аминь.

Молитва против крамолы

В беде, печали и скорби. Святому мученику Трифону
(Ему же молятся об избавлении от храпа.)

Тропарь, глас 8-й:
Мученик Твой, Господи, Трифон во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

Кондак, глас 8-й:
Троическою твердостию многобожие разрушил еси от конец, всеславне, честен во Христе быв, и, победив мучители во Христе Спасителе, венец приял еси мученичества твоего и дарования Божественных исцелений, яко непобедим.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва:
О, святый мучениче Христов Трифоне, скорый помощниче всем, к тебе прибегающим, и молящимся пред святым твоим образом, скоропослушный предстателю! Услыши убо ныне и на всякий час моление нас, недостойных рабов твоих, почитающих святую память твою, и предстательствуй о нас пред Господем на всяком месте, ты бо, угодниче Христов, святый мученече и чудотворче Трифоне, в великих чудесех возсиявый, прежде исхода твоего от жития сего тленнаго молился еси ко Господу и испросил у Него дар сей: аще кто в коей-либо нужде, беде, печали и болезни душевней или телесней призывати начнет святое имя твое, той да избавлен будет от всякаго прилога злаго, и якоже ты иногда дщерь цареву, во граде Риме от диавола мучиму, исцелил еси, сице и нас от лютых его козней сохрани во вся дни живота нашего, наипаче же в день страшный последняго нашего издыхания предстательствуй о нас, буди нам тогда помошник, и скорый прогонитель лукавых духов, и к Царствию Небесному предводитель, идеже ты ныне предстоиши с лики святых у Престола Божия, моли Господа, да сподобит и нас причастниками быти присносущнаго веселия и радости, да с тобою купно удостоимся славити Отца и Сына и Святаго Утешителя Духа во веки веков. Аминь.

Молитва в помощь скорбящим
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here