Молитва за україну вірш боже великий єдиний

Подробное и точное описание: Молитва за україну вірш боже великий єдиний - святые тексты собранные из всех уголков мира на одном сайте.

Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.

Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої даски й щедроти
Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу, щастя,
Дай, Боже, народу
І многая, многая літа.

Oh great , єdiny ,
We keep up Ukraine ,
I Volya svitu promіnnyam
Tee її osіni .

Svіtlom science i Znannya
Us dіtey , Prosvita ,
In chistіy lyubovі to the edge,
Tee us, O God , zrosti .

Pray, God єdiny ,
We keep up Ukraine ,
Vsі svoї Dusky th bounty
Tee on our people zverni .

Give yomu will, let yomu share
Give good svitu , Happiness ,
Give me, O God, the people
The I many, many lіta .

Моя молитва нехай лине,
До Тебе наче фіміам.
І серце лине безупинну
В чудовий Твій небесний храм

Приспів
Боже, я молюсь за Україну,
Боже, молю Тебе за людей.
Ти їх прости, Ти їх спаси
І милість Свою нам яви.
Боже, я знаю, що Ти будеш з нами
В Храмі Своему під небесами.
Радість і мир Ти дарував
Життя за людей віддав
В книгу життя нас записав.

В Своєму слові живому
Ти для життя веління дав.
Щоб люди всі молились Тому,
Хто на хресті за них вмирав

Приспів (2раза)
Боже, я молюсь за Україну,
Боже, молю Тебе за людей.
Ти їх прости, Ти їх спаси
І милість Свою нам яви.
Боже, я знаю, що Ти будеш з нами
В Храмі Своему під небесами.
Радість і мир Ти дарував
Життя за людей віддав
В книгу життя нас записав.

My prayer let them linearization ,
Until you nache fіmіam .
I. sertce linearized bezupinnu
Tvіy in the Miracle Temple of Heaven

Prispіv
God, I pray for Ukraїnu ,
God , I pray Thee for people.
Tee їh sorry Tee їh save
I. milіst his waking us .
God, I know scho Ti budesh s world
In Hramі pid His heaven.
I Radіst world Tee Daruwala
Zhittya for people vіddav
In writing the book zhyttya us .

In Svoєmu slovі living
Tee for zhyttya velіnnya giving .
Dwellers Vsi people prayed to Him
Htoo on hrestі for them vmirav

Prispіv ( 2 times )
God, I pray for Ukraїnu ,
God , I pray Thee for people.
Tee їh sorry Tee їh save
I. milіst his waking us .
God, I know scho Ti budesh s world
In Hramі pid His heaven.
I Radіst world Tee Daruwala
Zhittya for people vіddav
In writing the book zhyttya us .

Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.

Світлом науки і знання
Нас, усiх, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.

(C) Боже великий, єд(G)ин(C)ий,
(F) Нам Україну хран(C)и,
(C) Волі і св(G)іту пром(C)інн(F)ям
(C) Ти ї(G)ї осін(C)и.

(G) Світлом науки і знанн(E)я
(Am) Нас, діт(E)ей, просвіт(Am)и,
(F) В чистій любові до кр(E)а(Am)ю,
(C) Ти нас, Б(G)оже, зрост(C)и.

(C) Молимось, Боже єд(G)ин(C)ий,
(F) Нам Україну хран(C)и,
(G) Всі свої ласки й щедр(C)оти
(C) Ти на л(G)юд наш зверн(C)и.

(C) Дай йому в(G)олю, д(C)ай йому д(G)олю,
(C) Дай д(E)оброго св(Am)іту, щ(G)астя,
(G) Дай, Боже, нар(C)оду
І мн(F)ог(C)ая, мн(G)ог(C)а(F)я л(C)і(G)іт(C)а.

C G C
Боже великий, єдиний,
F C
Нам Україну храни,
C G C F
Волі і світу промінням
C G C
Ти її осіни.

G E
Світлом науки і знання
Am E Am
Нас, дітей, просвіти,
F E Am
В чистій любові до кра ю,
C G C
Ти нас, Боже, зрости.

C G C
Молимось, Боже єдиний,
F C
Нам Україну храни,
G C
Всі свої ласки й щедроти
C G C
Ти на люд наш зверни.

C G C G
Дай йому волю, дай йому долю,
C E Am G
Дай доброго світу, щастя,
G C
Дай, Боже, народу
F C G C F C G C
І мн-ог -ая, мн-ог-а-я л-і -іт -а.

Боже великий, единый,
Нам Украину храни,
Свободы и мира лучами
Ты ее осени.

Светом науки и знания
Нас, всех, просвети,
В чистой любви к краю,
Ты нас, Боже, вырасти.

Молимся, Боже единый,
Нам Украину храни,
Все свои ласки-щедроты
Ты на народ наш обрати.

Дай ему волю, дай ему судьбу,
Дай доброго мира,
Счастье дай Бог, народу
И многих, многих лет.

Oh great , єdiny ,
We keep Ukraїnu ,
I Volya svitu promіnnyam
Tee її osіni .

Svіtlom science i Znannya
Us usih , Prosvita ,
In chistіy lyubovі to the edge ,
Tee us, O God , zrosti .

Pray, God єdiny ,
We keep Ukraїnu ,
Vsі svoї petting — bounty
Tee on our people zverni .

Give yomu will, let yomu share
Give good svitu ,
Happiness , Let God, people
² Many, many lіta .

(C) Oh great , єd (G) yn (C) s ,
(F) We Ukraїnu stored (C) and ,
(C) St. Volia i (G) іtu Ind (C) іnn (F) pits
(C) ¯ T (G) ¯ osіn (C) and .

(G) i Svіtlom science knowledge (E) I
(Am) We , dіt (E) her prosvіt (Am) and
(F) In chistіy lyubovі to cr (E) and (Am) th ,
(C) T us , B (G) Auger , zrost (C) and .

(C) pray, God єd (G) yn (C) s ,
(F) We Ukraїnu stored (C) and ,
(G) Vsі svoї petting th generous (C) oti
(C) T on L (G) Yod our zvern (C) and .

(C) Give yomu in (G) Olga , d (C) ah yomu d (G) Olya
(C) Let d (E) obrogo St. (Am) іtu , u (G) astya ,
(G) Give me, O God , People (C) ode
Plural of I (F) ar (C) Single , pl (G) ar (C) and (F) I l (C) i (G) IT (C) as well .

C G C
Oh great , єdiny ,
F C
We keep Ukraїnu ,
C G C F
I Volya svitu promіnnyam
C G C
Tee її osіni .

G E
Svіtlom science i Znannya
Am E Am
Us dіtey , Prosvita ,
F E Am
In chistіy lyubovі to the edge of th ,
C G C
Tee us, O God , zrosti .

C G C
Pray, God єdiny ,
F C
We keep Ukraїnu ,
G C
Vsі svoї petting th bounty
C G C
Tee on our people zverni .

C G C G
Give yomu will, let yomu share
C E Am G
Give good svitu , Happiness ,
G C
Give me , O God, people
F C G C F C G C
² mn og Star pl og az l — i -іt yet .

Oh great , a single,
We keep Ukraine ,
Freedom and peace rays
You’re her fall.

The light of science and knowledge
Us all , enlighten ,
In the pure love of the land,
You are us, O God , to grow.

Читайте так же:  Какую нужно читать молитву когда завязываешь красную нить

Pray God single,
We keep Ukraine ,
All their affection — bounties
You’re on our people to address.

Give him will give him the fate ,
Let the good of the world,
Happiness , God forbid, people
And many, many years .

О, Боже ласкавий, з високого неба,
Послухай молитву й благання до Тебе.
Спаси Україну від злої навали,
Щоб більше дітей батьки не ховали.

В молитві до Тебе всі руки складаєм,
Стоїмо на колінах, всі щиро благаєм:
Не дай рідну землю розділити й забрати,
Не дозволь в Україні знов кров проливати.

Захисти нас, Ісусе, єдина надіє,
І Ти, Непорочна Діво Маріє.
Послухай моління наших сердець,
Інакше прийде Україні кінець.

Не дозволь чужинцям рідну землю топтати,
Не дозволь матерям сльози знов проливати.
Захисти нас любов’ю і віру нам дай.
Щиро молиться нині український наш край!

В дні великого посту, в час молитви і віри,
Прибігаєм до Тебе, Мати Божа Маріє,
Просим щиро і молим гіркими сльозами:
Заступися, Небесна Царице, за нами.

Марія Сковронська,
вчителька історії Дружбівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Теребовлянського району

Джерело:
г. «Вільне життя плюс», №24 (15552) від 28 березня 2014 року.

Напишіть вірш «молитва за Україну»

Боже великий, єдиний, Нам Україну храни, Волі і світу промінням Ти її осіни. Світлом науки і знання Нас, дітей, просвіти, В чистій любові до краю, Ти нас, Боже, зрости. Молимось, Боже єдиний, Нам Україну храни, Всі свої ласки-щедроти Ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, Дай доброго світу, Щастя дай, Боже, народу І многая, многая літа.

Моя молитва нехай лине, До Тебе наче фіміам. І серце лине беззупинно В чудовий Твій небесний храм. Боже, я молю за Україну, Боже, молю Тебе за людей. Ти їх прости, Ти їх спаси І милість Свою нам яви. Боже, я знаю, що Ти будеш з нами В Храмі Своєму під небесами. Радість і мир Ти дарував, Життя за людей віддав В книгу життя нас записав. В Своєму Слові живому Ти для життя веління дав. Щоб люди всі молились Тому, Хто на хресті за них вмирав.

Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.

Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.

УкрЛіб © 2000 — 2019, Євген Васильєв
При використанні матеріалів сайту, посилання на УкрЛіб обов’язкове.

Національний український народний хор ім. Г. Верьовки
Молитва за Україну (Боже, великий єдиний, нам Україну храни), написана в 1885 році, музика Миколи Лисенка, слова Олександра Кониського.

«Bozhe velykyi, yedynyi» (Ukrainian: Боже великий, єдиний, or «Prayer for Ukraine») is the main nominee for the spiritual anthem of Ukraine. There are several versions of the lyrics written by Oleksandr Konysky, although the main idea and rhyme does not change. Mykola Lysenko, a great Ukrainian composer, created music to accompany the text(wiki. )

Национальный украинский народный хор им. Веревки.Духовный гимн Украины (Молитва за Украину), написанный в 1885 году,слова Александра Кониского, музыка Николая Лысенко.

Українські церкви. Ukrainian Church

Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки й щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу, щастя,
Дай, Боже, народу
І многая, многая літа.

Oh Lord, Almighty and Only
for us our Ukraine, please, keep
by freedom’s and the rays of light
you set her in light.
By light of science and knowledge
keep us, your children, enlightened.
the pure love to the land
you, oh Lord, please, instill.
We pray, oh Lord and the Only,
for us our Ukraine, please, keep.
all of your presents and generosity,
you turn to people of ours.
Give them the freedom, give them good fate,
give them good light, and the happiness,
give, oh Lord, people
many and many years.

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження»

Матеріал надано користувачем: (Schleiermacher)

Боже Великий, Єдиний!
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до Краю
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже Єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світа,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа!

с.Нижні Станівці, Буковина 01.05.2014

Рекомендуємо також:

 • Вірш
 • Люлька Ніна
 • Про Україну
 • Про волю
 • Про Батьківщину
 • Про щастя

*приклякаю — стаю на коліна

Візьміть участь в обговоренні

Щира молитва! Підтримую кожне слово! Дай Боже нам терпіння і здорового глузду нашим правителям!

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

04.05.2014 02:06 ГАННА КОНАЗЮК => ©

03.05.2014 17:04 © . => Якобчук Павло

Дякую за сердечний відгук.

03.05.2014 08:35 Якобчук Павло => ©

Літературні авторські твори, вірші, проза на теми: кохання, любов, життя тощо

Усе, що являє собою цікаву інформацію, яку важко загорнути в цілісний літературний чи публіцистичний твір.

11.07.2019

Карпатська Україна проголосила Незалежність і береться до зброї, Гітлер уже в Празі (березень 1939) | Суворий 11.07.2019 Словаччина стає незалежною, Німеччина окуповує Чехію, мадяри — Карпатську Україну (березень 1939) | Суворий 10.07.2019 Прага жорстко придушує сепаратизм у Словаччині, обраного нового папу Пія XII (березень 1939) | Суворий 08.07.2019 Британський уряд готовий створити арабську державу Палестина, євреї проти (березень 1939) | Суворий 08.07.2019 Сталін згадав про Карпатську Україну, Рузвельт незадоволений нейтральністю США (березень 1939) | Суворий

З скорботним серцем припадаєм,

До Тебе молимось й благаєм.

Від ворогів непрошених спаси.

Бо вороги зібралися в цей час,

І хочуть знищити і погубити нас.

Святині наші і державу розрушати,

Народ вкраїнський зневажати й потоптати.

Читайте так же:  Молитвы о даровании супруга

Цю від сусідів ми наругу терпимо,

На бій, на смерть за Україну ідемо.

І силою Хреста країну й воїнство зміцни,

Вітчизну-Неньку нашу рідну збережи.

З древніх часів Марія Діва захищала,

І омофором люд і землю покривала.

Матінко Божа, народ і владу врозуми,

І силу волі й міцність духу підійми.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Владико миру, гнів й скорботу лютих ангелів пошли,

І в тих, хто йдуть на нас війною, лихії наміри згуби.

Щоб страх і пам`ять Заповідів Божих відчували,

Про те, що вони християни, пам`ятали.

Бо Ти є, Боже, — захист, перемога і спасіння,

Хай буде Твоя воля праведного Провидіння.

Отцю, і Сину, і СвятДуху славу розсилаймо,

Низько вклоняймось і Спасителя благаймо:

«Боже, молюся до Тебе, Єдиний,

Господи, Неньку-Вітчизну спаси.

Землю й народ Ти наш сохрани.

Землю й народ Ти наш сохрани!»

с.Нижні Станівці, Буковина 12.12.2018

Рекомендуємо також:

 • Вірш
 • Люлька Ніна

Візьміть участь в обговоренні

Сердечно дяку за коментар. Мені дуже приємна Ваша оцінка твору. З повагою.

14.12.2018 11:14 © . => Тетяна Чорновіл

Сердечно дякую за візит. Мені завжди назвичайно приємно коли Ви читаєте мої вірші.

14.12.2018 07:31 Тетяна Чорновіл => ©

Ваша духовна молитва дуже вчасна і потрібна нам і нашій Україні! Нехай почута буде!

Дуже щиро. Як псалом Давидів. Бог чув його і Вас почує. Приєднуюсь!

Літературні авторські твори, вірші, проза на теми: кохання, любов, життя тощо

Усе, що являє собою цікаву інформацію, яку важко загорнути в цілісний літературний чи публіцистичний твір.

11.07.2019

Карпатська Україна проголосила Незалежність і береться до зброї, Гітлер уже в Празі (березень 1939) | Суворий 11.07.2019 Словаччина стає незалежною, Німеччина окуповує Чехію, мадяри — Карпатську Україну (березень 1939) | Суворий 10.07.2019 Прага жорстко придушує сепаратизм у Словаччині, обраного нового папу Пія XII (березень 1939) | Суворий 08.07.2019 Британський уряд готовий створити арабську державу Палестина, євреї проти (березень 1939) | Суворий 08.07.2019 Сталін згадав про Карпатську Україну, Рузвельт незадоволений нейтральністю США (березень 1939) | Суворий

Матінко Божа, свята Марія,

В мене на тебе одна лиш надія,

Стою на колінах і щиро благаю,

Ти допоможеш надію я маю.

Чому Україна твоя згасає,

Люд твій надію на краще втрачає,

Діти забувати стали матерів,

Від цієї зневаги світ почорнів.

Візьміть участь в обговоренні

ну. по назві то шукатимуть не це.
Як на мене — в молитві люди просять хорошого, а не переказують недоліки. тобто друга строфа — то вже не молитва.

Літературні авторські твори, вірші, проза на теми: кохання, любов, життя тощо

Сторінка: 1 з 8 | Знайдено: 48
Автор: Антоніна Грицаюк
АВТОРСЬКІ ЗБІРКИ: Патріотичні;
Сортування за: Дата/час опублікуванняз спад.;

  Усе, що являє собою цікаву інформацію, яку важко загорнути в цілісний літературний чи публіцистичний твір.

  11.07.2019

  Карпатська Україна проголосила Незалежність і береться до зброї, Гітлер уже в Празі (березень 1939) | Суворий 11.07.2019 Словаччина стає незалежною, Німеччина окуповує Чехію, мадяри — Карпатську Україну (березень 1939) | Суворий 10.07.2019 Прага жорстко придушує сепаратизм у Словаччині, обраного нового папу Пія XII (березень 1939) | Суворий 08.07.2019 Британський уряд готовий створити арабську державу Палестина, євреї проти (березень 1939) | Суворий 08.07.2019 Сталін згадав про Карпатську Україну, Рузвельт незадоволений нейтральністю США (березень 1939) | Суворий

  Для того щоб звантажувати записи, необхідно увійти або зареєструватися

  Боже великий, єдиний,
  Нам Україну храни,
  Волі і світу промінням
  Ти її осіни.
  Світлом науки і знання
  Нас, дітей, просвіти,
  В чистій любові до краю,
  Ти нас, Боже, зрости.
  Молимось, Боже єдиний,
  Нам Україну храни,
  Всі свої ласки й щедроти
  Ти на люд наш зверни.
  Дай йому волю, дай йому долю,
  Дай доброго світу, щастя,
  Дай, Боже, народу
  І многая, многая літа

  Боже великий, єдиний,
  Нам Україну храни,
  Волі і світу промінням
  Ти її осіни.
  Світлом науки і знання
  Нас, дітей, просвіти,
  В чистій любові до краю,
  Ти нас, Боже, зрости.
  Молимось, Боже єдиний,
  Нам Україну храни,
  Всі свої ласки й щедроти
  Ти на люд наш зверни.
  Дай йому волю, дай йому долю,
  Дай доброго світу, щастя,
  Дай, Боже, народу
  І многая, многая літа

  М. Лисенко «Молитва за Україну»

  Для того щоб звантажувати записи, необхідно увійти або зареєструватися

  Боже великий, єдиний!
  Нам Україну храни,
  Волі і світу промінням
  Ти її осіни.

  Світлом науки і знання
  Нас, дітей, просвіти,
  В чистій любові до краю
  Ти нас, Боже, зрости.

  Молимось, Боже єдиний,
  Нам Україну храни,
  Всі Свої ласки, щедроти
  Ти на люд наш зверни!

  Дай йому волю, дай йому долю,
  Дай доброго світа,
  Щастя дай, Боже, народу
  І многая, многая літа!

  Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

  • Олег Конкевич до Книга четверта. Про сиріт
  • аа до Діяння святих Апостолів
  • Ірина до Акафіст свт. Спиридону, єпископу Тримифунтському, чудотворцю
  • Oleksii A. Halytskyi до Євангеліє від Матфея. Святе благовістування
  • Олександр. до Чорна рілля ізорана
  • Богдан до Богослужбовий Апостол
  • Сергій Ярунський до Ой у неділеньку рано
  • Сергій Ярунський до Спи, Ісусе, спи
  • прот. Андрій Власенко до Гостьова книга
  • Володимир до Гостьова книга
  • Антон до Богослужбовий Апостол
  • Олег Конкевич до Книга друга. Про єпископів, пресвітерів і дияконів
  • Тетяна до Як читати Псалтир
  • Олег Конкевич до Книга друга. Про єпископів, пресвітерів і дияконів
  • Дмитро до Всі Тя хори
  • Богдан до Всі Тя хори
  • Анжела до Чудо на Почаївській горі (Почаївська ікона Божої Матері)
  • Ірина до Молитви за зцілення пияків
  • Марина до Акафіст свт. Спиридону, єпископу Тримифунтському, чудотворцю
  • Наталя до Акафіст свт. Спиридону, єпископу Тримифунтському, чудотворцю
  • Дмитро до Гостьова книга

  «Наша Парафія» © 2006–2019 Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів
  «Наша Парафія» is powered by WordPress theme by BytesForAll Web Hosting & Design — brought by WordPress Themes, adopted by site admin.

  Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

  Боже Великий, Боже Всесильний! Ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче! Прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу Батьківщину Україну, долю та щастя їй дай.

  Читайте так же:  Молитва для снятия порчи и сглаза с семьи

  Премилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай.

  Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують.

  З’єднай нас усіх в єдину велику Христову сім’ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім’я Твоє завжди, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

  Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і Найвищий Учителю! Щиро благаємо Тебе за увесь світ та за народи світу цього. Нехай не буде вже серед нас неправди, ворожнечі, кровопролиття, а нехай запанує в усьому світі Твоя свята правда та наука в заклику до згоди, рівности, братерства та єднання.

  Згадай, Спасителю наш, і про Церкву Святу Твою, яку Ти Своєю Святою Кров’ю Непорочною здобув і освятив, а князі віку цього свавільно розділили, роз’єднали та зневажили. Нехай скоро об’єднаються в Єдине Святе Тіло Твоє всі Церкви всіх народів світу, що в Тебе, Єдиного Бога, вірують, молитвами і побожними ділами Тебе прославляють.

  Церкву нашу Святу Українську Православну у славі піднеси та в одне тіло з Церквами всіх народів сполучи, щоб усіма мовами славили всесвяте ім’я Твоє, в Тройці Єдиного Бога, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

  Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, Спасителю наш, Ісусе Христе, що любиш увесь людський рід і своїм Безмежним Провидінням опікуєшся кожним народом зокрема! Поглянь милосердно і на наш український народ, який з повною надією припадає до Тебе, як до свого найкращого Отця і Премудрого Царя. Ми, діти цього народу, є покірно послушними Твоїй Святій Волі, ми любимо всіх людей, яких Ти відкупив Своєю Святою Кров’ю на Хресті, а найперше любимо щирою християнською любов’ю наш український народ. Тому з любові до нього, а вірніше з любові до Тебе, наш Боже, благаємо: прости йому всі провини; виправ всі його злі нахили, а вкоріни добрі нахили; змилосердься над ним у всіх його потребах. Оберігай його перед усякою кривдою й несправедливістю ворогів. Подавай йому повсякчас Твоє щедре Благословення.

  Благаємо Тебе, наш Боже, про особливу опіку й поміч для нашого народу, щоб серед усіх переживань і спокус з боку світу, диявола і його слуг, він міг завжди зберегти Небесне Світло Віри, щоб перемагав всілякі труднощі, перебуваючи в добрі, і завжди належав до Благословенного Твого Божого Царства, — і тут на цьому світі, і в Небесній Батьківщині. Дай нам Ласку, щоб ми всі до одного, з’єднані вірою і союзом любові під Твоїм проводом і проводом Святої Вселенської Церкви, ішли завжди дорогами правди і справедливості, любови та спасіння. Пошли українському народові святих, великих Твоїх слуг, щоб прикладом і словом були його мудрими провідниками у всіх царинах народного, суспільного і громадського життя. Провідникам нашого народу дай Світло Твоєї Премудрості з Неба. Дай нам численне й добре та святе духовенство! Заопікуйся його молоддю, щоб вони не розтратили Ласки Святого Хрещення, щоб одержували в родині і школі основне християнське виховання і стали добрими синами і дочками свого народу. Благослови всі наші родини, щоб батьки були зразковими і ревними християнами, а матері визначалися мудрістю, побожністю і дбайливістю у вихованні дітей. Заохочуй багатьох з нашого народу до життя досконалішого, до святості, до геройських жертв за справи Церкви й народу.

  Просвіти всіх нас, нахили наші серця, щоб усі ми якнайкраще пізнавали й цінили святу нашу віру і, визнаючи її, відчували себе щасливими, були у вірі твердими, хоч би треба було понести й мученичеську смерть, та щоб за законами Святої Віри упорядковували своє життя. Благослови також дочасне добро нашого народу. Дай йому волю, щоб він міг вільно розвивати Тобою дані таланти. Обдаруй його правдивою незіпсованою просвітою. Благослови його працю на всіх ділянках розвитку: науки, мистецтва й добробуту.

  Та благослови всіх і все, щоб наш народ, живучи мирно та щасливо, міг добре Тобі служити, а з Твоєю допомогою одержати Вічну Небесну Батьківщину. Пресвята Богородице, Мати-Царице України, святий Обручнику Йосифе, Покровителю Вселенської Церкви, святий архангеле Михаїле, і всі Покровителі українського народу, опікуйтеся завжди цим народом, щоб він став народом святим, щоб виконав своє Боже призначення, щоб навернув усіх, хто ще є поза Церквою, до світла віри, щоб прихилився до світлого добра людського роду, щоб був поміччю і потіхою Святої Вселенської Церкви та щоб приносив Вічному Цареві безперестанну славу, честь і поклін на віки вічні. Амінь.

  Всемогучий, Безсмертний Боже, Отче Господа нашого Ісуса Христа! Ти страшний у Твоєму Гніві, але безконечно добрий у Твоєму Милосерді! Ти посилаєш на наш грішний людський рід тяжкі випробовування і тяжкі терпіння. Ти і на наш народ послав випробовування, яких зазнали наші батьки. Ми всі мусимо важко трудитися, щоб здобути для себе хліб щоденний. Віримо і надіємося, що ці тяжкі допусти ти дав нашому народу як випробовування, а не як покарання.

  Грішних Твоїх синів Ти не відкидаєш, не відвертаєш Твого Лиця від їхньої долі, бо не хочеш смерті грішника, а лише його навернення та спасіння. Тому надіємося, що всі терпіння, яких доводиться нам у житті витерпіти з Милосердної Твоєї Волі, є для нашого ж добра. Ми віримо і надіємося, що покаянням, щирою молитвою і щирим Причастям Найсвятіших Тайн, ми зможемо заслужити собі зменшення випробовувань і терпінь, що Милосердним Оком Ти поглянеш на Твоїх дітей, що дозволиш їм витримати з честю всі злидні теперішнього життя і Всемогучою Твоєю Волею положиш край нашим терпінням.

  Преблагословенна Діво Маріє! Дорогоцінною кров’ю Твого Сина бажаємо випросити пробачення в Тебе за всі наші гріхи й за гріхи наших батьків і братів. Через наших священиків приносимо Тобі Безкровну Жертву Пресвятої Євхаристії, яка є повторенням і відновленням Хрестової Жертви Твого Сина і Бога, Спасителя нашого Ісуса Христа.

  Прийми, Господи, цю нашу жертву, як надолуження за всі гріхи людей, прийми наші благальні прохання про Милосердя і Твою Святу Благодать. Будь милостивим до всіх тих, хто терпить. Даруй їм Ласку, терпеливо зносити гірку долю і через терпеливість заслужити на пільги в терпіннях і перемогу в цьому смертному житті та на блаженство у Вічності. Амінь.

  Читайте так же:  Почему читая молитву плачешь

  Господи, Ти полюбив Церкву і віддав за неї Своє життя, освятив її і очистив Своїм Словом. Відверни від неї всілякі розколи, звільни її від духу суперництва і заздрості. Збережи нас від осудження без любові та з’єднай нас у Твоїй Святій Справі. Благослови всіх людей, які люблять Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, хоч би як вони себе називали. Веди всіх до міцнішого з’єднання з Тобою. Збережи Твою Церкву в єдності Пастирю Душ, прожени темряву з їхнього розуму, покажи марність їхніх земних мрій і розкоші. Зворуш ласкою їхні затверділі серця та витягни їх з гріховної прірви, до якої запровадив їх гріх і підступ сатани. Ісусе, Ти можеш спасти їх, бо Милосердю Твого Люблячого Серця немає межі.

  Пресвятая Богородице Маріє! Наша Люба Мати і Заступнице бідних грішників, молися за них, щоб пізнали свій нужденний стан, навернулися до Бога та спасли свою душу. Амінь.

  Опубліковано: 09.05.2012; востаннє змінено: 13.02.2014.

  Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

  Любов до Батьківщини — це велика чеснота. Не може любити Бога людина, яка не навчилася шанувати своїх батьків і свою Батьківщину. Добра дитина не кидає матір у стражданні й недолі і не перестає любити її. Такою ж має бути любов до рідної землі.

  Благоговійно шанувати Богом дану нам Вітчизну, пізнавати серцем її страдницький шлях, її святих і святині, уболівати й молитися за неї, охороняти від знищення рідну мову та культуру — це наш святий обов’язок!

  1. Боже Великий, Боже Всесильний! Ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче! Прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу Батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Премилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують.
   З’єднай нас усіх в єдину велику Христову сім’ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім’я Твоє завжди, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
  2. Господи, Спасителю наш предобрий! Ти по правиці Отця сидиш у славі несказанній, глянь же з висот лагідним оком на нашу Церкву, на народ Твій! Бо ж Твої ми, Владико, і просимо молитвами Пречистої Твоєї Матері, благаннями всіх святих українського народу дай нам єдності, дай любові і духа розуму, навчи прощати, щоб ми завжди і всюди прославляли пресвяте ім’я Твоє Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
  3. Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на амаликитян, озброїв Ісуса Навина на битву й повелів сонцю спинитися. Ти й нині, Владико, почуй нас, що молимося до Тебе. Зміцни силою Твоєю побожний народ наш, благослови його справи, примнож славу його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею його державу, збережи його військо, пошли ангела Твого на зміцнення їх, подай їм усе, що просять для спасіння; примири ворожнечу і мир утверди. Пошли, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому. Бо Твоя є влада, Царство і сила, від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

  Уподібнився ти купцеві, що шукає коштовних перлів, славнодержавний Володимире, на висоті престолу сидячи матері міст — Богом береженого Києва; випробовуючи і посилаючи до Царгорода, щоб пізнати православну віру, знайшов ти неоціненну перлину — Христа, що обрав тебе, як другого Павла і змив у святій купелі сліпоту душевну й тілесну. Тому святкуємо твоє успіння ми, люди твої. Молися, щоб спастися душам нашим.

  Господи Боже, Ісусе Христе, Спасителю наш! До Тебе припадаємо зі скорботним серцем і сповідуємося у гріхах і беззаконнях наших, що ними зранили Твоє милосердя і зачинили від себе щедроти Твої. Бо відступили від Тебе, Владико, і законів Твоїх не дотримуємося, і не робимо того, що заповідав Ти нам. Тому й уразив Ти нас безладдям і віддав на потоптання й зневаження ворогам нашим, і принижені ми більше інших народів, і зневагу й наругу терпимо від сусідів наших.

  Врозуми народ український, а особливо тих, хто при владі стоїть, про Церкву нашу помісну Православну, Україну і весь народ добре дбати та державність відстоювати. Силою Хреста Твого зміцни державу і воїнство наше та захисти від підступів ворожих. Піднеси людей розуму й сили і постав на служіння Вітчизні нашій, а нам усім дай духа мудрости і страху Божого, духа міцности й благочестя і даруй кожному вогонь любові до матері нашої України — єдиної і неподільної.

  Господи, до Тебе вдаємося, навчи нас чинити волю Твою, бо Ти Бог наш, бо в Тобі джерело життя і в світлі Твоєму побачимо світло. Подай милості й щедроти Твої народу українському, щоб ми славили святе ім’я Твоє з Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь.

  Опубліковано: 06.01.2009; востаннє змінено: 05.04.2017.

  Друзі! Закликаємо ще більш посилено молитися. Молитва має велику силу. Це обов’язок тих, хто не на фронті. Молімось за перемогу наших захисників над супостатом, припинення війни і повернення мирних часів щоденно о 23:00. Маймо надію на Боже милосердя і Його промисел. Всі на молитву!

  щодня о 23:00 (за київським часом)

  Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь.

  Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

  Царю Небесний, Утішителю‚ Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

  Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (тричі).

  Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

  Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради.

  Читайте так же:  Молитвы о помощи в продаже недвижимости

  Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

  Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
  Бо Твоє є Царство, і сила, і слава‚ Отця, і Сина, і Святого Духа‚ нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

  Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жонами, і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти народила Спаса душ наших.

  Псалом 90
  Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає,
  той скаже до Господа: Охороно моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на Нього!
  Бо Він тебе вирве з тенет птахолова, з моровиці згубної,
  Він пером Своїм вкриє тебе, і під крильми Його заховаєшся ти! Щит та лук Його правда.
  Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає,
  ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні,
  впаде тисяча з боку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде!…
  Тільки своїми очима подивишся, і заплату безбожним попобачиш,
  бо Господа, охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище!
  Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться,
  бо Своїм Анголам Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх,
  на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги!
  На лева й вужа ти наступиш, левчука й крокодила ти будеш топтати!
  Що бажав він Мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає Ім’я Моє він;
  як він Мене кликатиме, то йому відповім, Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його,
  і довгістю днів Я насичу його, і він бачити буде спасіння Моє!

  Боже Великий, Єдиний,
  Нам Україну храни,
  Волі і світу промінням
  Ти її осіни.
  Світлом Христової правди
  Нас, усiх, просвіти,
  В чистій любові до краю,
  Ти нас, Боже, зрости.
  Молимось, Боже Єдиний,
  Нам Україну храни,
  Всі свої ласки-щедроти
  Ти на люд наш зверни.
  Дай йому волю, дай йому долю,
  Дай доброго світу,
  Щастя дай, Боже, народу
  І многая, многая літа.

  Молитва
  Боже Великий, Боже Всесильний! Ми, грiшнi дiти Твої, у покорi сердець наших приходимо до Тебе i схиляємо голови нашi. Отче! Прости провини нашi та провини батькiв, дiдiв i прадiдiв наших. Прийми нинi, благаємо Тебе, щиру молитву нашу i подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай нашi молитви i прийми благання сердець наших. Благослови нашу Батькiвщину Україну, долю та щастя їй дай. Премилосердний Господи, усiм, хто вдається до Тебе з благанням, милiсть Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братiв i сестер наших, за вдовиць, за сирiт, за калiк i немiчних, i за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З’єднай нас усiх в єдину велику Христову сiм’ю, щоб усi люди, як брати, славили величне iм’я Твоє завжди, i нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.

  Господи, Спасителю наш преблагий! Ти по правицi Отця сидиш у славi несказаннiй, глянь же з висот лагiдним оком на нашу Церкву, на народ Твiй! Бо ж Твої ми, Владико, i просимо молитвами Пречистої Твоєї Матерi, благаннями всiх святих українського народу — дай нам єдности, дай любови i духа розуму, навчи прощати, щоб ми завжди i всюди прославляли пресвяте iм’я Твоє, Отця, i Сина, i Святого Духа. Амiнь.

  Молитва за Українську Церкву
  Господи Iсусе Христе, наш Спасителю i Найвищий Учителю! Щиро благаємо Тебе за увесь свiт та за народи свiту цього. Нехай не буде вже серед нас неправди, ворожнечi, кровопролиття, а нехай запанує в усьому свiтi Твоя свята правда та наука в заклику до згоди, рiвности, братерства та єднання.
  Згадай, Спасителю наш, i про Церкву Святу Твою, яку Ти Своєю Святою Кров’ю Непорочною здобув i освятив, а князi вiку цього свавiльно роздiлили, роз’єднали та зневажили. Нехай скоро об’єднаються в Єдине Святе Тiло Твоє всi Церкви всiх народiв свiту, що в Тебе, Єдиного Бога, вiрують, молитвами i побожними дiлами Тебе прославляють.
  Церкву нашу Святу Українську Православну в одне тiло з Церквами всiх православних народiв з’єднай, щоб усiма мовами славили всесвяте iм’я Твоє, у Тройцi Єдиного Бога, Отця, i Сина, i Святого Духа, нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.

  Коротка молитва в час бiди
  Господи Боже наш Iсусе Христе, не дай злим силам, що нас так мучать, опанувати нашу країну анi ззовнi, анi зсередини. Господи, не допусти вторгнення з боку будь-якої iншої держави. Благаємо Тебе, Милосердний Боже, вiджени ворожi сили, змiцни, просвiти та з’єднай наш народ, нехай в Українi панує любов, доброта, розум, щирiсть i побожнiсть. У всьому хай виконується Твоя свята воля, а не наша. Амiнь.

  Молитви за ворогiв
  Iз святим Стефаном взиваємо до Тебе, Милостивий Господи: не постав грiха ворогам нашим, що ненавидять i кривдять нас, але з великого милосердя Твого наверни їх до покаяння i помилуй їх. Нас же вiд усякого зла захисти i спаси вiд намiрiв ради їх лукавої та пiдступiв — всесильною Твоєю правицею, молимось Тобi, Всесильний Царю, скоро вислухай i милостиво помилуй.

  Тропар, глас 4. Господи, Ти любиш кожну душу, Ти молився за тих, хто розпинав Тебе, i наказав рабам Твоїм за ворогiв молитися. Смиренно благання Тобi приносимо: прости всiх, хто ненавидить i кривдить нас, i вiд усякого зла й пiдступу поверни їх до життя братолюбного й чесного. Нехай у згодi однодумно прославимо Тебе, Єдиного Чоловiколюбця.

  Молитва за україну вірш боже великий єдиний
  Оценка 5 проголосовавших: 1

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here