Молитва за весь род усопший

Подробное и точное описание: Молитва за весь род усопший - святые тексты собранные из всех уголков мира на одном сайте.

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Читайте так же:  К чему снится молитва в церкви

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господу о прощении рода — очень важный священный текст. Главная идея молитвы состоит в том, что вы общаетесь с Господом один на один, а основная цель ее — это спасение человеческой души. Как вы думаете, может ли быть спасена грязная душа? Конечно же, нет. Только кристально чистая душа имеет право быть прощенной. Все мы люди с грехами, все мы поступаем не очень хорошо. Так вот, чтобы избавиться от всего этого, чтобы не было груза, очень важно разговаривать с Господом и просить о спасении.

Расценивать данный текст стоит как духовную просьбу, как серьезный диалог со Всевышним. Одно из самых важных правил данной читки — это искренность верующего во время мольбы. Основные правила священного текста таковы:

 • перед читкой важно продумать всё то, что вы когда-то делали в прошлом, осознать свою неправоту и извиниться перед Господом за то, что вы когда-то совершали;
 • даже если поступок был незначительным, мелочным, но недобрым — о нём также стоит обязательно упомянуть, если вы молитесь;
 • обращаться Господу Богу необходимо с максимальный искренностью, с распахнутой душой, освобождая свою душу от всех грехов, которые когда-то были рядом с вами;
 • будет не лишним, если вы обязательно сходите в церковь и попросите прощения у Батюшки, отпустите все свои грехи;
 • также, молиться можно как за себя, так и за близких вам людей.

После читки священного текста каждый человек чувствует свою благодать. Кто-то ощущает полную легкость, другой постоянно хочет улыбаться, а третий буквально чувствует, как с его плеч спадает груз. Вы сами поймете, когда молитва о прощении рода станет действовать. Если же сравнить прощеное состояние с тем, что было до читки молитвы, то здесь есть существенная разница. Сначала вы были стыдливым, бессовестным человеком с негативными мыслями в голове. А затем, вы стали добрым, открытым, лёгким и лучезарным человеком.

Помните, что молитва о прощении рода — это очень эффективный текст. Ведь абсолютно все грехи отпускаются и забываются обиды. Человек перестает чувствовать себя в плохом настроении. Разве это не истинное счастье каждого жителя планеты? Разве это не мечта любого верующего?

Ровно 8 раз в году наступает день, когда следует каждому забыть о своих проблемах, мирских заботах и посвятить все свое время молитве родителям. Что же это за дни, в которые важно молиться?

 • родительская суббота;
 • все субботы второй, третьей и четвертой недели Великого Поста;
 • Радоница;
 • Троицкая суббота;
 • Дмитриевская суббота;
 • день усопших воинов, т.е. 9 мая.
Читайте так же:  Молитва ко Святой Богородице о новоприставленные земную жизнь

Именно в эти дни очень хорошо, если каждый ребенок посетит храм и начнет читать молитву по усопшим родителям. С собой можно принести продукты, которые обязательно выкладываются на поминальный стол. Обычно, это конфеты, печенье или фрукты.

Не нужно думать, что молитва детей об усопших родителях – это дань уважения, день, когда все вспоминают своих близких. В первую очередь, это общение с умершими. Они все слышат и всеми путями будут оберегать каждого живущего на земле близкого. Можно не только прийти в церковь, но и посетить кладбище, чтобы прочитать Псалтирь о том, чтобы жизнь на Небесах стала для любимых родителей самой счастливой, радостной и вечной.

«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты — сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к Тебе аз, сирый, стеня и. плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих.

Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим мя, родителем моим (имя); душу же его, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты, Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертаго рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков.

С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие,, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго для мене раба Твоего, родителя моего (имя), но отпусти ему вся согрешения его вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им в житии его зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание. Милостиве Господи!

приими днесь о рабе Твоем (имя), теплую молитву мою сию и воздай ему воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему мя первее всего ведети Тя, Своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя;

за благопопечение его о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им о мне моления пред Тобою и за все дары, им испрошенные мне от Тебе, воздай ему Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь».

В стенах родного дома так же всегда должна быть память о родителях, не бойтесь поминать их в своей комнате, стоя перед иконами. Домашняя молитва – это настоящее спасение для близких усопших. Можно подробнее спросить Батюшку о том, как именно стоит читать текст, ведь его необходимо включать в утреннее обращение к родственнику или в вечернее. Те, кто отошел в мир иной, чувствуют себя намного свободнее, как только мы начинаем читать священный текст за них. Все молитвы максимально краткие, поэтом их можно легко выучить наизусть самостоятельно.

Поминание умершей души очень важно сделать как можно быстрее, особенно, если родственник умер недавно. Для этого многие заказывают сорокоуст в церкви. Это особый обряд литургии, который длится со дня смерти близкого до 40 дней. Сорокоуст вполне можно заказать повторно, как только первые отчитанные дни кончатся. Такие сроки поминания моно заказывать в церкви на год и на полгода. Так же, здесь имеет место быть жертвование – это самые обычные свечки, которые мы привыкли зажигать и ставить с молитвой на лампады. Правда, здесь все не так устроено: для усопших не светлая лампадка, а песок, в который каждый ставит зажженный огонек от чистого сердца.

Для Господа Бога мир не делится на живых и мертвых. Есть только те, кто живет на земле, и те, кто находится на Небесах. Если с момента кончины близкого прошло немало времени, и совсем скоро наступит годовщина смерти, то отдать дать покойному можно следующим образом:
 • пригласить всех, кто был близко знаком с усопшим;
 • организовать поминки дома или в кафе;
 • обязательно съездить на кладбище прямо в день поминок с утра пораньше и прочитать там молитву, положив на могилу красивые свежие цветы;
 • собрать всех за поминальным обедом;
 • сходить в церковь, поставить свечу за упокой, а на выходе помочь всем малоимущим деньгами (если имеются лишние).

Здесь невозможно обойтись без молитвы, которая освобождает душу от мук и придает силы каждому покойному. Вы даже представить себе не можете, как на Небесах хорошо, особенно если за умершего читается молитвы. Ведь это настоящее обретение душой покоя. А вот и сама молитва, которую важно читать на годовщину смерти близкого человека:

«Боже, Господь милосердный, вспоминая годовщину смерти раба Твоего N (рабы Твоей N) просим Тебя, удостой его (её) места в Царствии Твоём, даруй благословенный покой и введи в сияние славы Твоей.

Господи, призри милостиво на молитвы наши за душу раба Твоего N (рабы Твоей N), чью годовщину смерти мы вспоминаем; просим Тебя, сопричти его (её) к сонму Твоих святых, даруй прощение грехов и вечный покой. Через Христа, Господа нашего. Аминь.»

Несколько правил, что нужно заказать на годовщину смерти

 1. Если дата смерти выпадает на первую неделю со дня празднования Великой Пасхи, то в это время поется специальный Пасхальный канон, а на вторую неделю нужно обязательно заказать обедню, проскомидию и панихиду.
 2. Обязательно возьмите просфору и съешьте ее после службы в церкви дома на голодный желудок. Это своеобразная память об усопшем.
 3. Всегда молитесь и читайте молитву- это самое ценное для тех, кто находится на Небесах.
Читайте так же:  О молитве Святые

Помните о своих родителях, проводите с ними как можно больше времени, иначе когда-нибудь настанет тот самый момент, когда их не будет в этом мире. Молитесь за их здоровье. А как только самых близких для вас людей не станет в живых, то обязательно читайте за них священные тексты за упокой. Это лучшее, что можно сделать для душ.

В православной вере умерших людей называют усопшими, так как в душе истинно верующих всегда присутствует вера в вечную жизнь. Как правило, во время похорон молитвы читает священник. Но впоследствии на могиле усопшего также необходимо читать молитвы.

После того как будет убрана могила, следует зажечь свечу и прочитать такую молитву:

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Когда умирает близкий человек, то это является страшной потерей, но, несмотря на это следует знать, как нужно себя вести в такой ситуации. Важно после похорон заказать панихиду об усопшем.

 • Посетить храм.
 • Поставить свечу в положенном месте за упокой души усопшего.
 • Положить поминальные продукты на панихидный стол.
 • Написать записку с именем усопшего для священника.
 • Сказать служителю о вашем желании заказать панихиду.

Панихиду обязательно нужно заказывать на 9 и 40 день. Эти даты являются знаковыми для определения того, куда попадет душа покойного, и молитвы в этом случае играют важную роль. Тексты молитв для панихиды не заказываются. Как правило, священник читает вначале все начальные молитвы, затем моление продолжается чтением 90-го псалма. После это читаются специальные тексты за упокой души усопшего, в них обязательно упоминается имя покойного человека.Допускается заказывать панихиду на кладбище.

Православные христиане немало знают о чудодейственных свойствах молитв. Поминая покойного, они помогают его душе очиститься от грехов и спокойно отправиться в Царствие Небесное, где она обретет вечный покой.

Молитвы об усопших — это не только дань уважения, но и способ заручиться поддержкой рода для удачи в жизни. Таким образом живые просят у Бога милости, так как молитвы спасают и наши души, позволяя им очиститься через искреннюю веру и покаяние. Они настраивают на умиротворение, искореняя все нечестивое, что творится у нас в сердцах, способствуют духовному росту и развитию. Молитвы также помогают подготовиться к внезапной кончине, ведь, как ни прискорбно, никто не не знает, когда этот час наступит. Души усопших охраняют тех, кто не предает забвению память предков, а посещает кладбище и заказывает в церкви молебны по близким людям, оставившим нас. Для этого перед литургией христиане приносят записки с именами всех покойных крещеных родственников и близких людей.

Если вы не знаете, жив или нет ваш близкий человек, по прошествии определенного времени необходимо обратиться к священнику, чтобы тот отпел его, дабы душа не металась по нашему миру в поисках выхода. Часто предпосылками к отпеванию служат вещие сны, где пропавшие без вести родственники, погибшие при различных обстоятельствах, подают знаки живым. В таком сне вы можете увидеть его мучения, взгляд, полный мольбы, или даже прямое обращение покойного с просьбой предать земле его прах и помолиться за его душу.

«Великий Господи, опора в жизнях наших. Каждый предстанет пред очами Твоими в назначенный час. Разными путями, но неизменно в положенный час все до единого предстаем пред судом Твоим. Молим Тебя, Отче, помилуй души усопших братьев наших, родителей, детей и близких. Даруй им милость свою, как прощаешь грехи раскаивавшимся искренне. Избавь их от мучений, прости и помилуй их невольные грехи, совершенные по незнанию. Как чада просят прощения у родителей своих, так и мы молим тебя о прощении. Господи Всемогущий, молим тебя с верою искренней и о покаянии всех умерших, чей прах не погребен, чьи помыслы неясны. Даруй им справедливый суд, но упаси от дьявольских терзаний. Избавь души их от вечного скитания по грешной Земле, забери под свой покров. Аминь».

«Всемилостивый Отец наш небесный! Я, раб грешный (имя), молюсь тебе в смирении. Упокой души родственников моих, покинувших наш мир (имена). Рабы Божьи теперь во власти Твоей. Их тела преданы земле, а вечные души направились в Царствие Небесное. Прими их и прости всемилостью своей, отпусти им грехи их прижизненные, вольные и невольные, и допусти их к вечному причастию. Позволь им наблюдать за нами, в живых находящихся, и через Твою милость подсказывать путь единственно верный и праведный. Аминь».

«Раб грешный (имя), узами грехов скованный, просит у Тебя, Создатель, прощения и очищения. Пред Твои очи со смирением пришел я со своими бедами, позволь же мне помолиться за души всех умерших. За грешников и праведников, воинов и детей, стариков и молодых. Во всех веках души к тебе стекаются-возносятся. Не оставь ни одной без внимания, да прости им все их вольные и невольные ошибки. Жизнью и смертью Тебе обязанный, я молюсь о наставлении, покое и мире в сердце. Огради меня от бесовских проявлений при жизни, а я буду помнить о всех, кто почил ныне, и воздавать им уважение через слова молитвы искренней и очищающей. Да будет так во веки веков, и все грешники праведниками окажутся, да наступит на земле благословенное Царствие Небесное. Аминь».

Не забывайте почитать память своего рода, ведь каждый преданный земле возносится на Небеса, где продолжает наблюдать за своими родственниками и оказывать посильную помощь. Посещайте могилы, отдавая уважение, зажигайте свечи, чтобы очищающий огонь через молитвы и раскаяние освободил и ваши души от всех прегрешений. Живите в мире и не забывайте нажимать на кнопки и

Читайте так же:  Молитвы на все случаи жизни Отче наш

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго (до 40 дня со дня смерти — новопреста́вленнаго) раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имя), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (имя), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имя), и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его согреше́ния и нево́льная, изба́ви его ве́чныя му́ки и огня́ гее́нскаго, и да́руй ему прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящым Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго, ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да.
Т е́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Перевод: Помяни, Господи Боже наш, (по нашей) вере и надежде на жизнь вечную преставившегося раба Твоего (имя усопшего). И, поскольку ты Благ и Человеколюбив, отпусти (ему) грехи, пренебреги самообманом (его), умали, освободи, оставь и прости ему все грехи его, сознательно и неосознанно совершенные, избавь его от наказания бесконечного и огненной кары, и даруй ему причастность к вечным Твоим благам, которые приготовлены любящим Тебя и радость от них: пусть он и согрешил, но не отступил же (он) от Тебя (не предал); и, несомненно, веровал в Отца и Сына и Святого Духа — Бога, прославляемого (нами всеми) как Троицу; и до последнего вздоха своего (он) придерживался этого.
Поэтому будь милостив, и (этой) верой в Тебя замени дела его и помести его среди святых Своих: ведь, нет же человека, который проживает жизнь без греха. Это, лишь Ты Один таков — Безгрешен и правда Твоя — абсолютна, Ты — Единый и Единственный Бог — милостивый, щедрый и действительно любящий нас, людей. И (мы) — славу Тебе воссылаем (из сердец наших) — как Отцу и Сыну и Святому Духу — и сейчас, как и раньше — и всегда, вовеки. Аминь (то есть, я говорю то, что до́лжно по закону Твоему).

Иногда случается так, что приходится просить прощения за грехи своих предков и читать молитву о прощении грехов своего рода.

Молитва о прощении грехов своего рода – священное слово, к помощи которого прибегают в крайнем случае. Запятнанная душа не получит прощения, поэтому грехи нужно отмаливать.

Дети не должны отвечать за грехи своих предков. Но бывает, что совершенное деяние покрывает пятном позора и греха весь род человека. В таких случаях читают одну из молитв для очищения рода.

Молитву нужно не просто читать, необходимо вкладывать в слова силу веры.

Внутриутробная порча или родовое проклятие, насланные из зависти, очерняют душу. В этот момент страдают не только жертвы, но и сами виновники деяния. Чтение молитвы может не только снять проклятие с рода, но и очистить карму человека.

В зависимости от тяжести совершенного преступления читают по собственному выбору одну из молитв на очищение рода. Можно просто читать «Отче наш», если ситуация крайняя «Молитву за род до 12 колена».

Священники советуют выбирать по воле сердца, чтобы сила слов подействовала лучше.

Читайте так же:  Молитва для установки семистрельной иконы

Также необходимо соблюдать предписанные церковью правила при чтении молитвы:

 • перед прочтением нужно вспомнить все свои и родовые деяния;
 • принять и прозреть свою ошибку сердцем и вымаливать у Господа прощения;
 • при незначительных и недобрых проступках нужно также просить помилования;
 • обращаться к Творцу или святому, которому молятся с невинными намерениями и открытым сердцем;
 • отмолить грехи можно исповедовавшись у священнослужителя;
 • молиться стоит не только за себя, но и за всех своих близких и почивших и своего рода.

Все молитвы повторяют трижды. В конце можно прочесть благодарственное слово. Если читка молитвы проходит в храме, то будет нелишним поблагодарить всех, кто молится вместе с молящимся.

Кроме того, молитву на очищение рода просто так не читают. Прежде всего нужно понять, имеется ли проклятие или ужасные деяния в роду.

Некоторые признаки свидетельствующие о запятнанности рода:

 1. Суицидальные мысли и разрозненные чувства, которых ранее не было.
 2. Проявление частых заболеваний.
 3. Постоянное гипо или гиперсексуальное влечение.
 4. Внезапно активируются фобии и агрессия.
 5. Внезапное проявление какой-либо зависимости ранее не присутствующей.

Основоположник и первый чтец молитвы – старец Иоанн. Священнослужитель до 40 лет служения провёл в российских церквях. По благословению архиерея Никольского стал монахом в своё время.

Молитву он посоветовал прочесть обратившейся к нему женщине с мольбами помочь. Молитва помогла, более того, быстро разошлась среди верующих и стала глубоко почитаемой.

В момент молитвы Господу о прощении рода необходимо находиться в полном уединении. Спасти человеческую душу или род удастся только при ощущении чистых намерений и побуждений.

Перед молитвой лучше исповедаться перед Батюшкой. Он даст благословение и отпустит все грехи. После этого можно приступать с открытым сердцем и душой без тягот к очищению рода.

Мольба должна источать искренность каждого слова, мудрость, положительные эмоции и силу воли. Целью этого священного слова является спасение человеческой сущности и очищение его и рода в целом. Во время прочтения нужно прощать людей, которые нанесли вред семье чтеца. Но не стоит ждать внезапного чуда от молитвы сразу после прочтения одного раза.

Людям полезно поболеть или испытывать нищету. Всё ниспосланное свыше имеет свой конец. И просто так ничего людям не посылается, чего-то непреодолимого Бог не пошлёт. Это даётся для того, чтобы трудности преодолевались и делали человека таким, какой он есть.

На жизненный путь человека влияют деяния родственников вплоть до 12-го колена. Древо семьи состоит из живых и почивших людей. Поступки последних много больше других оказывают влияние на род.

Некоторые усопшие из рода получают прощение и отправляются дальше, другие остаются в чистилище и мучаются, не зная покоя. Третьи, совершившие жестокие проступки отправляются в Ад, и именно из-за таких умерших род покрывается проклятием и впадает в немилость Господу.

Присутствие рядом проклятых родственников можно определить по наличию каких-либо невесть откуда взявшихся фобий или зависимостей. В этом случае необходимо сразу приступить к очищению рода. Это можно сделать держанием поста, медитациями или строгим воздержанием. Её читают при полной неудаче в делах личных и семейных.

Сила этой молитвы поможет избавиться не только от почернения рода, но и от внутриутробной порчи. После прочтения священного слова жизнь человека сразу начинает меняться в лучшую сторону. Пропадут болезни, придет успех в делах и новых начинаниях.

Процесс отмаливания грехов занимает до 2-х месяцев. Перед процедурой читки необходимо попросить прощения у Бога и Богородицы. Сначала готовят церковные свечи и молитвенник. Если его нет и молитву читают первый раз, чтиво можно распечатать.

Затем начинают молиться за себя, потом за второе колено – мать и отца. Читать нужно до 7-го колена включительно. Желательно иметь визуально представление о предках.

Читать такую сильную молитву полезно всем, вне зависимости от ситуации. Карма и дух человека наполняются позитивом. Жизненное благополучие родственников улучшится если за них не только читать молитву, но и просить прощения.

Молитвенник данного священного слова состоит из 2-х частей. Первую часть произносят в первые 20 дней месяца, при этом желательно держать строгий пост и воздерживаться от плохих проступков. Вторые 20 дней необходимо читать весь молитвенник.

Произнесенной молитвой просят прощения у всех святых и самого Господа.

Чтобы отчитка прошла хорошо, необходимо получить благословение священнослужителя. Когда молитву еще не начали читать в доме чувствуется присутствие заблудших покойников. После прочтения молитвы помещение очистится, как и дух самого читающего.

Родители являются близкими родственниками по духу каждому человеку. Но случается так, что детям приходится отмаливать их грехи. В период полного взросления и становления личности дети стараются вернуть всю подаренную заботу родителей обратно. Помощи в этом можно попросить у Господа.

Молитва, обращенная к Пресвятой Богородице, защитит родителей и простит им их проступки. Перед чтением необходимо попросить прощения у родителей и Бога, а также простить все злоключения от предков.

Высшие силы простят грехи читающего, и его родителей если человек будет испытывать искреннюю любовь и желание получить прощение.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва за весь род усопший
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here