Молитва заупокойная лития

Подробное и точное описание: Молитва заупокойная лития - святые тексты собранные из всех уголков мира на одном сайте.

КАНОНЫ И МОЛИТВЫ ОБ УСОПШИХ

▫ Молитвы перед чтением канона

▫ Молитвы после чтения канона

▫ Канон о едином усопшем

▫ Канон о усопших

▫ Чин заупокойной литии, совершаемой мирянином

▫ Молитва ко Господу о всяком усопшем

▫ Молитва ко Господу за внезапно умершего

▫ Молитва ко Господу об усопших родителях

▫ Молитва ко Господу об усопших наставниках и воспитателях

▫ Молитва ко Господу об усопших детях

▫ Молитва ко Господу об усопших, обидевших и ненавидевших нас

▫ Молитва ко Господу вдовца об усопшей супруге

▫ Молитва ко Господу вдовицы об усопшем супруге

▫ Молитва ко Господу о скончавшихся вне своего Отечества, безродных, нищих и убогих

▫ Молитва ко Господу о скончавшихся после тяжкой и продолжительной болезни

▫ Молитва ко Господу о скончавшихся в состоянии душевного заболевания

▫ Моление о упокоении православных воинов, за веру и Отечество на поле брани убиенных

▫ Молитва ко Пресвятой Богородице об усопших

▫ Преподобный Паисий Великий

▫ Канон преподобному Паисию Великому

▫ Молитва первая преподобному Паисию Великому

▫ Молитва вторая преподобному Паисию Великому

▫ О поминовении умерших без крещения

▫ Канон мученику Уару

▫ Молитва мученику Уару

▫ О поминовении самоубийц

▫ Молитва о самовольно живот свой скончавшем (преподобного Льва Оптинского)

(Краткое заупокойное моление)

Иерей: Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Чте́ц: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́, и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́, и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Слава Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилуиа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся/ ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й,// сохраня́я их во блаже́нней жи́зни, я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди,/ иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются,// упоко́й ду́ши раб Твои́х, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Ты еси́ Бог, соше́дый во ад и у́зы окова́нных разреши́вый,// Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая,// моли́ спасти́ся душа́м их.

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о упокое́нии душ усо́пших рабо́в Бо́жиих (имярек), и о е́же прости́тися им вся́кому прегреше́нию во́льному же и нево́льному.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Я́ко да Госпо́дь Бог учини́т ду́ши их, иде́же пра́веднии упокоя́ются.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Ми́лости Бо́жия, Ца́рства Небе́снаго и оставле́ния грехо́в их, у Христа́, безсме́ртнаго Царя́ и Бо́га на́шего, про́сим.

Хор: Пода́й, Го́споди.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Иерей: Бо́же духо́в и вся́кия пло́ти, сме́рть попра́вый и диа́вола упраздни́вый, и живо́т миру Твоему́ дарова́вый: Сам, Го́споди, упоко́й ду́ши усо́пших раб Твои́х (имярек), в ме́сте све́тле, в ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, отню́дуже отбеже́ боле́знь, печа́ль и воздыха́ние. Вся́кое согреше́ние, соде́янное и́ми сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием, я́ко благи́й человеколю́бец Бог, прости́, я́ко несть челове́к, и́же жив бу́дет и не согреши́т. Ты бо Еди́н кроме́ греха́, пра́вда Твоя́ пра́вда во ве́ки, и сло́во Твое́ и́стина.

Возглас: Я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й усо́пших раб Твои́х (имярек), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и пресвяты́м и благи́м и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диакон: Прему́дрость.

Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хор: Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор: Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́.

Иере́й: Живы́ми и ме́ртвыми облада́яй, воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, ду́ши от нас преста́вльшияся рабы Своея (имярек), в селе́ниих пра́ведных учини́т, в не́дрех Авраа́ма упоко́ит и с пра́ведными причте́т, и нас поми́лует, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Читайте так же:  Молитва от испуга грудничка

Хор: Ами́нь.

Диакон: Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м (имярек), и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Хор: Ве́чная па́мять. (Трижды)

Ду́ши их по благи́х водворя́тся и па́мять их в род и род.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Заупокойная лития — особое моление установленое для поминовения усопших. По сути своей это сокращенная Панихида, читаемая в храмах, домах и на кладбищах, священнослужителями и мирянами. Данный текст — общеупотребительный, адаптирован для чтения мирянами дома и на кладбище.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й, / сохраня́я их во блаже́нной жи́зни, / я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, / иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, / упоко́й и ду́ши раб Твои́х, / я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, / Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.

И ныне: Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, / моли́ спасти́ся душа́м их.

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши: / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

Живы́ми и ме́ртвыми облада́яй, Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, ду́ши от нас преста́вльшихся рабо́в Свои́х [имярек], в селе́ниих пра́ведных учини́, в не́дрех Авраа́ма упоко́й и с пра́ведными сопричти, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. И абие: Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м [имярек], и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Поют: Ве́чная па́мять, трижды.

По традиции так же поют:

Ду́ши их во благи́х водворя́тся и па́мять их в род и род.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)
Слава, и ныне.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Слава и ныне: Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси, и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится: обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его; долготою дний исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Читайте так же:  40 псалом это великая молитва

Отдавая усопшему последний долг, мы чаще всего думаем о том, как достойно проводить его в последний путь, заботимся об организации похорон, устройстве поминальной трапезы, изготовлении памятника. Но усопшему ничего этого уже не нужно. В церковном понимании память об усопшем – это молитвенная память. Основой такой памяти церковной является молитва, обращенная к Бо́гу, Матери Божией, к святым – угодникам Божиим. Святая Церковь призывает нас, живых, молиться об усо́пших, ибо они уже не имеют возможности молиться за себя. Мы должны молиться о прощении их грехов и о упокоении их душ в обителях Небесных, молиться о том, чтобы благая память Божия о них была вечной… Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви ИС 12-208-0644

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Молитвы и каноны, чтомые по усопшим (Е. О. Фомина, 2010) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Моли́твами святы́х отец наших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искушение, но изба́ви нас от лука́ваго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Видео (кликните для воспроизведения).

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибежище мое́,

Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе́ мятежна. Плещма Свои́ма осенит тя, и под криле Его наде́ешися, оружием обыдет тя истина Его. Не убои́шися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Паде́т от страны твоей тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не прибли́жится. Оба́че очи́ма твои́ма смотриши и воздаяние грешников узриши. Я́ко Ты, Го́споди, упование мое́; Вы́шняго положил еси́ прибежище твое́. Не прии́дет к тебе зло, и рана не прибли́жится телеси́ твоему. Я́ко Ангелом Своим запове́сть о тебе, сохрани́ти тя во всех путе́х твоих. На руках возмут тя, да не когда преткне́ши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попере́ши льва и змия. Я́ко на Мя упова́, и избавлю и́: покрыю и́, я́ко позна и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услышу его, с ним есмь в скорби, изму́ его и прославлю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение Мое́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Те́бе, Бо́же. (Трижды)

Со ду́хи праведных скончавшихся ду́шу раба́ Твоего́, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженней жизни, я́же у Те́бе, Человеколю́бче.

В покоищи Твое́м, Го́споди, иде́же вен святи́и Твой упокоеваются, упокой ду́шу раба́ Твоего́, я́ко Един еси́ Человеколюбец.

Сла́ва: Ты еси́ Бог, соше́дый во ад и узы окованных разреши́вый, Сам и ду́шу раба́ Твоего́ упокой.

И ны́не: Едина чистая и непорочная Де́во, Бо́га без се́мене рождшая, моли спасти́ся ду́ши его.

Поко́й, Спасе наш, с праведными раба́ Твоего́, и сего всели во дворы Твоя́, я́коже есть писано, презирая, я́ко Благ, прегрешения его вольная и невольная, и вся я́же в ведении и не в ведении, Человеколю́бче.

Со святыми упокой, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, ид еже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконе́чная.

Сам Един еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и создавый человека; земни́и у́бо от земли́ создахомся и в землю ту́южде пойдем, я́коже повелел е́си, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля еси́ и в землю отыдеши, аможе вси челове́цы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истле́ния Бо́га Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, благослови. (Поклон)

Го́споди Иису́се Христе́, Сыне Божий, молитвами Пречи́стыя Твоея Матере, преподобных и богоно́сных отец наших и всех святы́х поми́луй и упокой ду́шу раба́ Твоего́ в безконе́чныя ве́ки, я́ко Благ и Человеколюбец, аминь.

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Го́споди, усопшему рабу Твоему (и́мя), и сотвори ему вечную память.

Душа его во благих водвори́тся, и память его в род и род.

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Молитвы и каноны, чтомые по усопшим (Е. О. Фомина, 2010) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Ничего лучшего или большего мы не можем сделать для усопших, чем молиться о них, поминая на Литургии. Это им всегда необходимо, особенно в те сорок дней, когда душа умершего следует по пути к вечным селениям. Тело тогда ничего не чувствует: оно не видит собравшихся близких, не обоняет запаха цветов, не слышит надгробных речей. Но душа чувствует молитвы, приносимые за нее, благодарна тем, кто их возносит, и духовно близка к ним. О, родные и близкие покойных! Делайте для них то, что нужно и что в ваших силах, используйте свои деньги не на внешнее украшение гроба и могилы, а на то, чтобы помочь нуждающимся, в память своих умерших близких, на Церкви, где за них возносятся молитвы. Будьте милосердны к усопшим, позаботьтесь об их душе. Тот же путь лежит и перед вами, и как нам тогда захочется, чтобы нас поминали в молитве! Будем же и сами милостивы к усопшим.

Читайте так же:  Молитва Своей Святой галине

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Сла́­ва Те­бе́, Бо́­же наш, сла́­ва Те­бе́.

Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́­ши­те­лю, Душе́ и́с­ти­ны, И́же везде́ сый и вся ис­пол­ня́­яй, Со­кро́­ви­ще бла­ги́х и жи́з­ни По­да́­те­лю, прииди́ и все­ли́­ся в ны, и очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, и спа­си́, Бла́же, ду́­ши на́­ша. (молитва Святому Духу не читается от Пасхи до Дня Святой Троицы)

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́пкий, Свя­ты́й Безсме́ртный, по­ми́­луй нас. (три́жды)

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.

Жи­вы́й в по́­мо­щи Вы́ш­ня­го, в кро́­ве Бо́­га Не­бе́с­на­го водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и При­бе́­жи­ще мое́, Бог мой, и упова́ю на Не­го́. Я́ко Той из­ба́­вит тя от се́­ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́­жи­ем обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре́лы летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю те­бе́, к те­бе́ же не прибли́жится: оба́­че очи́­ма твои́ма смо́триши, и воз­дая́­ние гре́ш­ни­ков у́зриши. Я́ко Ты, Го́с­по­ди, упо­ва́­ние мое́, Вы́ш­ня­го положи́л еси́ при­бе́­жи­ще твое́. Не прии́дет к те­бе́ зло, и ра́на не прибли́жится те­ле­си́ тво­ему́. Я́ко а́н­ге­лом Сво­и́м запове́сть о те­бе́, сохрани́ти тя во всех путе́х тво­и́х. На ру­ка́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́­мень ногу́ твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко по­зна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́р­би, изму́ его́, и просла́влю его́; долгото́ю дний испо́лню его́, и явлю́ ему́ спа­се́­ние Мое́.

Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит тебя от сети ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями Его будешь надеяться, – как оружие окружит тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и демона полуденного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подступится к тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим заповедает о тебе сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь и попирать будешь льва и дракона. «Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоденствием исполню его и явлю ему спасение Моё».

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Со ду́хи пра́­вед­ных сконча́вшихся, ду́­шу раба́ Тво­его́, Спа́­се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́з­ни, я́же у Те­бе́, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

Со духами праведных скончавшихся душу раба Твоего [или: рабы Твоей], Спаситель, упокой сохраняя её в блаженной жизни, той, что у Тебя, Человеколюбец.

В поко́ищи Тво­е́м, Го́с­по­ди, иде́­же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́­шу раба́ Тво­его́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

В месте упокоения Твоем, Господи, где все святые Твои обретают покой, упокой и душу раба Твоего [или: рабы Твоей], ибо Ты Один – Человеколюбец.

Читайте так же:  Молитва ПреСвятой Матроне о семье и любви

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́­шу раба́ Тво­его́ упоко́й.

Ты – Бог наш, сошедший во ад и муки узников прекративший, Сам и душу раба Твоего [или: рабы Твоей]упокой.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Еди́на Чи́с­тая и Непоро́чная Де́­во, Бо́­га без се́мени ро́жд­шая, мо­ли́ спас­ти́­ся душе́ его́.

Единая чистая и непорочная Дева, Бога во чреве носившая неизреченно, ходатайствуй о спасении души раба Твоего [или: рабы Твоей].

По­ко́й, Спа́­се наш, с пра́­вед­ны­ми раба́ Тво­его́, и се­го́ всели́ во дворы́ Твоя́, я́ко­же есть пи́сано, презира́я, я́ко Благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

Со свя­ты́­ми упоко́й, Хрис­те́, ду́­шу раба́ Тво­его́, иде́­же несть бо­ле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь без­ко­не́ч­ная.

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего [или: рабы Твоей], там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная.

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый че­ло­ве́­ка, земни́и у́бо от зем­ли́ созда́хомся, и в зе́м­лю ту́южде по́йдем, я́ко­же повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́, и в зе́м­лю отъи́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное ры­да́­ние творя́ще песнь: алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа.

Ты Сам – один бессмертный, сотворивший и создавший человека: мы же, смертные, из земли были созданы, и в ту же землю пойдем, как повелел Ты, создав меня и сказав мне: «Ты земля, и в землю отойдешь», куда все мы, смертные, пойдем, надгробное рыдание претворяя в песнь «Аллилуия, аллилуия, аллилуия!»

Досто́йно есть я́ко во­и́с­тин­ну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Приснобла́же́нную и Пренепоро́чную и Ма́­терь Бо́­га на́­ше­го. Чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́­щую Богоро́дицу Тя ве­ли­ча́­ем.

Достойно есть поистине восхвалять Тебя, Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога Слово родившую, истинную Богородицу, Тебя прославляем.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды), благослови́.

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Во блаже́нном успе́нии ве́чный по­ко́й по­да́ждь, Го́с­по­ди, усо́пшему рабу́ Тво­ему́ (и́мя), и со­тво­ри́ ему́ ве́ч­ную па́­мять.

Во блаженном успении вечный покой подай, Господи, усопшему рабу Твоему, и сотвори ему вечную память!

Душа́ его́ во бла­ги́х водвори́тся, и па́­мять его́ в род и род.

Душа его [или: её] среди благ водворится, и память его [или: её] в род и род.

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.

Священник возглашает: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Чтец: Аминь. Трисвятое. Пресвятая Троице: О тче наш:

Чтец: Аминь. Трисвятое. Слава, и ныне: П ресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: О тче наш:

Священник: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Священник: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков.

Чтец: Аминь. Г осподи, помилуй, 12. Слава, и ныне: П риидите, поклонимся: трижды.

Чтец: Аминь. Г осподи, помилуй. (12) Слава, и ныне: П ридите, поклонимся: (3)

Ж ивый в помощи Вышняго, в крове Бога небеснаго водворится. Речет Господеви: заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися, оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоей тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое; Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою; на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение Мое.

Ж ивущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит тебя от сети ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями Его будешь надеяться, – как оружие окружит тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и демона полуденного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подступится к тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим заповедает о тебе сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь и попирать будешь льва и дракона. «Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоденствием исполню его и явлю ему спасение Моё».

С лава, и ныне: А ллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. Трижды.

С лава, и ныне: А ллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3)

Читайте так же:  Молитва чтобы собака нашлась

С о духи праведных скончавшихся, / души раб Твоих, Спасе, упокой, / сохраняя их во блаженной жизни, / яже у Тебе, Человеколюбче.

С о духами праведных скончавшихся / души рабов Твоих, Спаситель, упокой, / сохраняя их во блаженной жизни, / той, что у Тебя, Человеколюбец.

В покоищи Твоем, Господи, / идеже вси святии Твои упокоеваются, / упокой и души раб Твоих, / яко Един еси Человеколюбец.

В месте упокоения Твоем, Господи, / где все святые Твои обретают покой, / упокой и души рабов Твоих, / ибо Ты Один – Человеколюбец.

С лава: Ты еси Бог сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, / Сам и души раб Твоих упокой.

С лава: Ты – Бог наш, сошедший во ад / и муки узников прекративший, / Сам и души рабов Твоих упокой.

И ныне: Едина чистая и непорочная Дево, Бога без семене рождшая, / моли спастися душам их.

И ныне: Единая чистая и непорочная Дева, / Бога во чреве носившая неизреченно, / ходатайствуй о спасении душ рабов Твоих.

П омилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

П омилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и помилуй.

Лик: Господи, помилуй, трижды.

Е ще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих [имярек], и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.

Е ще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих (имена), и о прощении им всякого согрешения, как вольного, так и невольного.

Лик: Господи, помилуй, трижды.

Я ко да Господь Бог учинит души их идеже праведнии упокояются.

Д абы Господь Бог водворил души их там, где праведные обретают покой.

Лик: Господи, помилуй, трижды.

М илости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.

М илости Божией, Царства Небесного и отпущения грехов их у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим.

Священник: Господу помолимся.

Священник: Господу помолимся!

Б оже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот мiру Твоему даровавый: Сам, Господи, упокой души усопших рабов Твоих [имярек], в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими словом, или делом, или помышлением, яко благий человеколюбец Бог, прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты бо Един кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина.

Б оже духов и всякой плоти, смерть поправший и диавола упразднивший, и жизнь мiру Твоему даровавший! Сам, Господи, упокой души усопших рабов Своих (имена) в месте светлом, в месте блаженном, в месте отрадном, откуда отошли мука, скорбь и стенание. Всякое согрешение, соделанное ими словом, или делом, или помышлением, как благой и человеколюбивый Бог, прости. Ибо нет человека, который жил бы и не согрешил, ибо только Ты один без греха, правда Твоя – правда навек и слово Твое – истина.

Возглас: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших рабов Твоих [имярек], Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

И бо Ты – воскресение и жизнь и покой усопших рабов Своих (имена), Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцом, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков.

С о святыми упокой, / Христе, душу раба Твоего [или рабы Твоея ] , / идеже несть болезнь, ни печаль, / ни воздыхание, / но жизнь безконечная.

С о святыми упокой, Христе, / душу раба Твоего [или: рабы Твоей ] , / там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, / но жизнь бесконечная.

Икос: Сам един еси безсмертный, / сотворивый и создавый человека: / земнии убо от земли создахомся, / и в землю туюжде пойдем, / якоже повелел еси, создавый мя и рекий ми: / яко земля еси, и в землю отыдеши: / аможе вси человецы пойдем, / надгробное рыдание творяще песнь: / аллилуия.

Икос: Ты Сам – один бессмертный, / сотворивший и создавший человека: / мы же, смертные, из земли были созданы, / и в ту же землю пойдем, / как повелел Ты, создав меня и сказав мне: / «Ты земля, и в землю отойдешь», / куда все мы, смертные, пойдем, / надгробное рыдание претворяя в песнь «Аллилуия!»

Священник: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.

Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе.

Лик: Слава, и ныне: Г осподи, помилуй, трижды. Благослови.

Хор: Слава, и ныне: Г осподи, помилуй. (3) Благослови.

Ж ивыми и мертвыми обладаяй, воскресый из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных Апостол, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, души от нас преставльшихся рабов Своих [имярек], в селениих праведных учинит, в недрех Авраама упокоит и с праведными причтет, и нас помилует, яко Благ и Человеколюбец.

( Н ад живыми и мертвыми владычествующий ) , воскресший из мёртвых Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных Апостолов, преподобных и богоносных отцов наших, и всех святых Своих, душу от нас преставившихся рабов Своих (имена), в селениях праведных водворит, в недрах Авраама упокоит и к праведным сопричтет, а нас помилует, как Благой и Человеколюбец.

В о блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим [имярек], и сотвори им вечную память.

Видео (кликните для воспроизведения).

В о блаженном успении вечный покой подай, Господи, усопшим рабам Твоим (имена), и сотвори им вечную память!

Молитва заупокойная лития
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here