Молитвы благодарственные Святым

Подробное и точное описание: Молитвы благодарственные Святым - святые тексты собранные из всех уголков мира на одном сайте.

Священник: Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же.

(заглавия молитв не читаются):

Благодарю́ Тя, Го́споди, Бо́же мой, я́ко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго причасти́тися Пречи́стых Твои́х и Небе́сных Даро́в сподо́бил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние; да во святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся́ тварь во ве́ки. Ами́нь.

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в, и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств. Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю; и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в, и в жизнь ве́чную. Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды мо́я, во вся́ соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния. Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу. Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохра́ни мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти и омы́й, и украси́ мя; удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́. Да я́ко Твоего́ до́му, вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть. Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся́ святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя Апостолы, к сим же Твою́ нескве́рную чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́ Благоутро́бне приими́, Христе́ мой, и сы́ном све́та соде́лай Твоего́ служи́теля. Ты бо еси́ освяще́ние и Еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость; и Тебе́ лепоподо́бно, я́ко Бо́гу и Влады́це, сла́ву вси́ возсыла́ем на всяк день.

Те́ло Твое́ Свято́е, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ Честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х.

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́. Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ мо́я у́мныя о́чи се́рдца; Я́же Исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние ду́ши же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х, Изра́иля.

Читайте так же:  Молитва чтоб муж сказал правду

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков.

Чтец: Аминь.

Если Литургия Иоанна Златоустого (совершается в течение всего года, когда не положено совершать двух остальных Литургий), читаем:

Если Литургия Василия Великого (день памяти Василия Великого 14 января; навечерия Рождества Христова (7 января) и Крещения (19 января) или в самый день этих праздников, если их навечерия выпадают на субботу или воскресенье; 1, 2, 3, 4 и 5-е воскресенье Великого поста; Великий четверг и Великая суббота), читаем:

Если совершается Литургия Григория Двоеслова (среды и пятницы Великого поста, четверг 5-й седмицы Великого поста, первые три дня Страстной седмицы; праздник 1-го и 2-го обретения главы Иоанна Предтечи (9 марта) и память 40 мучеников Севастийских (22 марта), случившиеся в постные дни, т.е. в дни с понедельника по пятницу в период Святой Четыредесятницы; понедельник, вторник и среда Страстной седмицы; храмовый праздник и в праздник чтимого святого (кроме праздника Благовещения), случившиеся в указанный период), читаем:

Тропарь св. Иоанну Златоустому, глас 8-й:

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице единому Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь Василию Великому, глас 1-й:

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое́ Це́ркве, подая́ всем некрадо́мое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й:

И́же от Бо́га свы́ше боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́ всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. Именем Господним благослови Отче.

Читайте так же:  Молитвы для семьи и детей

Священник: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Чтец: Аминь.

В некоторых храмах чтец также прибавляет: Господи помилуй (трижды).

Молитва благодарности Господу Богу за помощь, поддержку, решение насущных проблем, исцеление от недугов — это то благодарение, которое каждый молитвенник должен вознести Творцу. Бог есть Любовь, а помимо веры в Него необходимо уметь благодарить.

Для большинства людей, и даже тех, кто считает себя верующими, повседневная жизнь кажется тусклой и тяжелой.

Кажется, что абсолютно не за что выражать признательное чувство благодарности Христу. Это случается от того, что люди разучились принимать дары и радоваться им, считая получаемое чем-то должным. А ведь каждый из нас получает богатейшие сокровища от Бога: жизнь, любовь, дружбу, способность дышать, думать, рожать детей.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Ещё статьи о благодарственных молитвах:

Именно Небо подарило нам величественную красоту природы, реки и озера, степи, горы, деревья, луну, небесные светила. А не умея благодарить, мы и не получаем других даров.

Получили просимое — поблагодарите Всевышнего, можно своими словами, а лучше молитвами. Душа человека жива до тех пор, пока живет вера. А ее необходимо поддерживать молитвенными обращениями.

Совет! Кроме молитвы, благодарение можно выражать приношением милостыни бедным людям, десятиной храму.

За каждый прожитый день, за ниспосланные с Небес блага, за здравие, за счастье любимых детей — за все благодеяния Божии из уст просителей должна звучать благодарственная молитва Господу Богу.

Читайте также похожие статьи о молитве:

Необходимо научиться ценить то, что кажется само собой разумеющимся, каждую мелочь — только тогда человек поймет, что абсолютно все в этом бренном мире происходит по Воле Отца Небесного.

Возносить благодарение Иисусу Христу необходимо с чистым сердцем и светлой душой, только тогда оно достигнет Престола Божиего. И в ответ на молитвенника снизойдут Божие благословение и милость.

Благодарим Тя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих яже от перваго возраста до настоящего, в нас, недостойных рабех Твоих (имена), бывших, ихже вемы и не вемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом: возлюбивый нас якоже и Единороднаго Твоего Сына о нас дати изволивый, сподоби и нас достойны быти Твоея любве.

Даждь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоея силы, и аще что хотяще или нехотяще согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ю Твоему Престолу, совесть имущу чисту, и конец достоин человеколюбия Твоего; и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое во истине, помяни всех, блага или сопротивная нам хотящих: вси бо человецы есмы, и всуе всяк человек; темже молимся Тебе, Господи, подаждь нам Твоего благоутробия велию милость.

Собор святых Ангел и Архангел, со всеми небесными силами поет Тя, и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея. Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних. Спаси мя, Иже еси в вышних Царю, спаси мя и освяти, Источниче освящения; от Тебе бо вся тварь укрепляема есть, Тебе безчисленнии вои трисвятую песнь поют. Тебе и аз недостойный, седящему во свете неприступнем, егоже ужасаются вся-ческая, молюся: ум мой просвети, сердце очисти, и устне отверзи, яко да достойно возмогу пети Тебе: Свят, Свят, Свят еси Господи, всегда, ныне, и присно и в безконечныя веки веков. Аминь.

Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповедуем, Тебе Превечнаго Отца вся земля величает; Тебе вси aнгели, Тебе небеса и вся Силы, Тебе Херувими и Серафими непрестанными гласы взывают: Свят, Свят, Свят, Господь Бог Саваоф, полны суть небеса и земля величества славы Твоея, Тебе преславный Апостольский лик, Тебе пророческое хвалебное число, Тебе хвалит пресветлое мученическое воинство, Тебе по всей вселенней исповедует Святая Церковь, Отца непостижимаго величества, покланяемаго Твоего истиннаго и Единороднаго Сына и Святаго Утешителя Духа. Ты, Царю славы, Христе, Ты Отца Присносущный Сын еси: Ты, ко избавлению приемля человека, не возгнушался еси Девическаго чрева; Ты, одолев смерти жало, отверзл еси верующим Царство Небесное. Ты одесную Бога седиши во славе Отчей, Судия приити веришися. Тебе убо просим: помози рабом Твоим, ихже Честною Кровию искупил еси. Сподоби со святыми Твоими в вечной славе Твоей царствовати. Спаси люди Твоя, Господи, и благослови достояние Твое, исправи я и вознеси их во веки; во вся дни благословим Тебе и восхвалим имя Твое во век и в век века. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас: буди милость Твоя, Господи, на нас, якоже уповахом на Тя. На Тя, Господи, уповахом, да не постыдимся во веки. Аминь.

Читайте так же:  Православная молитва от алкоголя

Благодарственная молитва по получению просимого

Слава Тебе Спасителю, Сила всемогущая! Слава Тебе Спасителю, Сила вездесущая! Слава Тебе Утроба преблагосердая! Слава Тебе, Слух присноотверзающийся на услышание молитвы мене окаяннаго, во еже миловати мене и спасати от грех моих! Слава Тебе, светлейшия Очи, выну на меня зрящии любезне и прозирающии вся моя сокровенности! Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Сладчайший Иисусе, Спасе мой!

Помимо молитв Церковь практикует служение благодарственного молебна.

Для его заказа необходимо:

 • прийти в храм и в свечной лавке написать записку с наименованием «Благодарственный молебен Иисусу Христу»;
 • вписать в столбик имена благодарителей, только те, что даны в Таинстве Крещения (в родительном падеже — от кого: Нины, Георгия, Любови, Сергия, Димитрия);
 • не нужно вписывать фамилию, отчество, гражданство благодарителя, а так же имена в уменьшительно-ласкательной форме (от Дашеньки, Сереги, Сашки);
 • к именам рекомендуется приписать статус: бол. — болящий, млд. — младенец (ребенок до 7 лет), отр. — отрок (подросток с 7 до 14 лет), воин, непр. — непраздная, беременная;
 • отдать заполненный бланк свечнице и внести рекомендуемое пожертвование (если человек испытывает финансовые трудности, то ни кто не будет требовать с него платы за требу);
 • причину благодарности указывать не нужно, Всевышний все знает и обо всем ведает, Он есть Сердцеведец;
 • желательно приобрести в церкви свечу (любую, причем ее цена и размер не влияют на качество благодарности или пламенность молитвы);
 • накануне молебна поставить ее в подсвечник у иконы Христа.
 • Благодарственная молитва Николаю Чудотворцу
 • Благодарственные молитвы после Причастия

Важно! Благодарность Богу возносится не только за радость, счастье, здоровье и благополучие, но и за скорби, беды и несчастья, за Гнев Божий и Его наказание — это есть суровое испытание и путь ко Спасению.

 1. Необходимо лично присутствовать при совершении клириком молебна и молитвенно потрудиться вместе с ним и другими прихожанами.
 2. Если человек тяжело болен, то от его имени может присутствовать на молебне кто-либо из родственников или знакомых.
 3. Опаздывать на служение, по меньшей мере, некрасиво. Обычно требы совершаются по окончанию Литургии, а она происходит всегда в утренние часы. Поэтому предварительно нужно уточнить время начала молебна.
 4. Во время моления нужно вдумываться в каждое произносимое священником слово и по возможности вслед за ним про себя повторять текст.

Что еще нужно знать о церкви:

Важно! Нельзя быть безучастным на молебне — ведь это личная мольба ко Господу каждого прихожанина, заказавшего благодарственную требу.

Служение в церкви совершается на церковно-славянском наречии. Этот язык понятен далеко не всем прихожанам, поэтому рекомендуется разобрать самостоятельно заранее текст молебна.

Не обязательно искать переводную литературу на полках библиотек или в книжных магазинах — сейчас в сети интернет достаточно информации на абсолютно любые темы.

Часто молитвы благодарения прочитываются вместе с прочими заказанными требами:

 • о здравии;
 • о путешествующих;
 • просительными;
 • водосвятными.

Иногда священник служит общий молебен, объединяющий все требы, заказанные на этот день. Не стоит волноваться, «качество» вашего благодарения от этого совершенно не умалится.

Молитва благодарности должна занять место в сердце каждого человека. Ее правильное и искреннее произнесение может кардинально изменить жизнь.

Она дает Господу понять то, что молитвенник смиренно воспринимает все, радости и тяжелые испытания, кои дарует ему Небо. Всем известно, что роптать на Бога нельзя, ведь преграды в жизни случаются тогда, когда человек ведет неугодный Всевышнему образ жизни, что губительно для его души.

Читайте так же:  Молитва о принятии воли Божьей

Совет! Если в жизни все складывается не так, как бы хотелось, то молитвенно благодарите Бога за все, доверяйте Ему всем сердцем, не полагаясь на свой разум.

И тогда все пути земного бытия Творец сделает прямыми и полными счастья.

Христиане часто обращаются к Господу за помощью и это нормально. Ведь это наш любящий Отец, который дает саму жизнь и все, что наполняет материальную вселенную. Сегодня люди массово обращаются к православию, посещают храмы, учатся молиться. И это прекрасно.

Только иногда за жалобами и сложностями забываем благодарить Бога за все, что имеем. Каждый день должна звучать в домах благодарственная молитва. Это воспитывает веру, терпение и смиренный дух, угодный Господу.

«Благодарим Тя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих яже от перваго возраста до настоящего, в нас, недостойных рабех Твоих (имена), бывших, ихже вемы и не вемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом: возлюбивый нас якоже и Единороднаго Твоего Сына о нас дати изволивый, сподоби и нас достойны быти Твоея любве. Даждь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоея силы, и аще что хотяще или нехотяще согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ю Твоему Престолу, совесть имущу чисту, и конец достоин человеколюбия Твоего; и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое во истине, помяни всех, блага или сопротивная нам хотящих: вси бо человецы есмы, и всуе всяк человек; темже молимся Тебе, Господи, подаждь нам Твоего благоутробия велию милость.»

Каждую неделю в церквях совершаются благодарственные молебны. Только на них не так много прихожан, как могло бы быть. Возможно, это потому, что они не до конца понимают важность этого движения души. Святая Церковь не случайно включила благодарственные молитвы в ежедневное утреннее правило. Св. Игнатий (Брянчанинов) поясняет, какую пользу христиане получают, читая их каждый день:
 • укрепляют свою веру в Бога;
 • получают утешение Святого Духа;
 • лучше познают библейское учение.

Благословление имени Божьего — воистину достойное занятие. Об этом писал еще царь Давид в своих псалмах: «Хвалите имя Господне», — призывал он каждого. Для этого не нужен особый повод, ведь величие творения постоянно перед нашими очами. И не вина Господа в том, что мы его не замечаем.

За что можно благодарить:

 • Господь Иисус Христос отдал за наши проступки Свою жизнь, вынес страшные мученья, будучи свят.
 • За то, что Господь терпит наши грехи.
 • Все, что есть в жизни — дано Богом: человеческие таланты, добрые стремления, семья, пища и одежда, возможность дышать и слышать детский смех.

Хорошее духовное упражнение — отыскать в своей жизни несколько вещей, за которые можно поблагодарить Творца. Подумайте об этом и прочитайте следующую молитву Господу:

«Собор святых Ангел и Архангел, со всеми небесными силами поет Тя, и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея. Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних. Спаси мя, Иже еси в вышних Царю, спаси мя и освяти, Источниче освящения; от Тебе бо вся тварь укрепляема есть, Тебе безчисленнии вои трисвятую песнь поют. Тебе и аз недостойный, седящему во свете неприступнем, егоже ужасаются вся-ческая, молюся: ум мой просвети, сердце очисти, и устне отверзи, яко да достойно возмогу пети Тебе: Свят, Свят, Свят еси Господи, всегда, ныне, и присно и в безконечныя веки веков. Аминь.»

Возможно, в душе сразу не появится настоящее ощущение радости, но оно обязательно будет появляться и расти. Со временем. Поэтому так важно благодарить высшие силы каждый день.

Когда маленькие дети получают что-то от взрослых, их учат выражать признательность. Каковы же христиане, принимающие великие дары от своего Создателя как нечто само собой разумеющееся? Они выглядят в его глазах неблагодарными, непочтительными, просто невоспитанными. Да, взрослый в любом случае накормит ребенка. Как и Благой Творец всегда поможет просящему. Но это не повод принимать благодеяния как должное.
Читайте так же:  Молитва Николая Чудотворца на исполнение желания

Любые неприятности рано или поздно заканчиваются. И это всегда — проявление заботы небесного Отца о своих безрассудных детях. Обязательно надо произнести благодарственную молитву Господу Богу за помощь. Возможно, действительно нет времени на посещение храма, но каждый может найти несколько минут на то, чтобы мысленно произнести: «Слава Тебе, Господи!»

У благочестивых христиан есть обычай превозносить небесные силы даже если дела идут неважно. Они верят в то, что испытания посылаются для их же пользы. С честью перенеся их, люди надеются стать более духовными, приблизиться к совершенству.

Краткая молитва «Слава Богу за все!» скажет Творцу о том, что вы доверяете Ему, верите в Его безусловную любовь и благость.

Православные верующие практикуют частое обращение к известным христианским мученикам, чудотворцам, Ангелам. Они для них — верные заступники, помощники, просители перед престолом Бога Отца. С их поддержкой человек уже не ощущает себя жалкой каплей в бурном океане жизни.

Переживания за родных, беспокойство о том, что будет завтра очень свойственны даже христианам. Судьба для них неведома, безусловно лишь одно — смерть. Это на многих навивает тоску и даже отчаяние. Но вполне возможно избавиться от ощущения безысходности именно благодаря добрым праведникам. По их молитвам с неба сходит Дух Святой. Он подсказывает правильный выход из ситуации, успокаивает и утешает слабых.

Существует особая благодатная молитва для святых. Она универсальна: подойдет в качестве обращения как к Ангелу хранителю, так и вашему любимому небесному обитателю.

Боже Святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый; давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей святей овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, ихже словом проповеди, Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными добродетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе, нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в немже сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, житию, любви, вере, долготерпению, и их молитвенною помощию, паче же Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще Пресвятое Имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.

В качестве особой благодарности святому можно прочесть специально для него составленный акафист, церковный тропарь. Но можно использовать те слова, которые приходят на сердце.

Верующие знают о том, насколько сильными оказываются искренние молитвы к Божией Матери. Она спасает от болезней, посылает душе облегчение в печали, по ее молитвам разрешаются семейные конфликты. Читать благодарственные слова Богородице тоже можно каждый день, как и Богу.

В православной вере она занимает особое положение. Божия Матерь считается настолько святой, что превосходит всех других людей и даже ангелов по чистоте своей души. Именно поэтому для нее составлено особое молитвенное обращение:

Икона Божией Матери имеется в каждом доме, обращаться к Владычице можно перед любым образом. Также выразить свою признательность можно приобретением церковной свечи. Очень благим делом является пожертвование бедным, какое-то хорошее дело для сирот. Ведь так и должны поступать христиане — помогать тем, кому требуется поддержка. Если все идет хорошо, никогда не забывайте о слабых, нуждающихся, обиженных и заблудших душах.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Молитвы благодарственные Святым
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here