Молитвы до чтения псалтири и после

Подробное и точное описание: Молитвы до чтения псалтири и после - святые тексты собранные из всех уголков мира на одном сайте.

Разумно да будет, како подобает особь пети Псалтирь
Аще иерей, глаголет:

Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Аще ли ни, глаголи умиленно:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас.

Аминь. Царю́ Небе́сный. Трисвятое. И по Отче наш…

Тропари сия, глас 6

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Слава: Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, Не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют Ангели. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ныне: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на Благослове́нная.

Го́споди, поми́луй (40).
И поклонися, елико ти мощно.

Всесвята́я Тро́ице, Бо́же и Соде́телю всего́ ми́ра, поспеши́ и напра́ви се́рдце мое́, нача́ти с ра́зумом и конча́ти де́лы благи́ми богодухнове́нныя сия́ кни́ги, я́же Святы́й Дух усты́ Дави́довы отры́гну, и́хже ны́не хощу́ глаго́лати аз, недосто́йный, разуме́я же свое́ неве́жество, припа́дая молю́ся Ти, и е́же от Тебе́ по́мощи прося́: Го́споди, упра́ви ум мой и утверди́ се́рдце мое́, не о глаго́лании усте́н стужа́ти си, но о ра́зуме глаго́лемых весели́тися, и пригото́витися на творе́ние до́брых дел, я́же учу́ся, и глаго́лю: да до́брыми де́лы просвеще́н, на суди́щи десны́я Ти страны́ прича́стник бу́ду со все́ми избра́нными Твои́ми. И ны́не, Влады́ко, благослови́, да, воздохну́в от се́рдца, и язы́ком воспою́, глаго́ля си́це:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (поклон)

Таже постой мало, дондеже утишатся вся чувства. Тогда сотвори начало не вскоре, без лености, со умилением и сокрушенным сердцем. Рцы cиe: «Блажен муж. » тихо и разумно, со вниманием, а не борзяся, якоже и умом разумевати глаголемая.

Д осто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Или О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная вся́кая тварь, А́нгельский собор и челове́ческий род, освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный, девственная похвало́, из Нея́же Бог воплоти́ся, и Младе́нец бысть, пре́жде век Сый Бог наш: ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́ и чре́во Твое́ простра́ннее Небе́с соде́ла. О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

С вяты́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

П ресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Г о́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́ тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

П оми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Слава: Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, Не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют А́нгели. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ныне: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний: к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя. Посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, еди́на Благослове́нная.

Таже, Го́споди, поми́луй (40).

Г о́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми.

Д ух же целому́дрия, смиреному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́.

Е й Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Посем Ч естне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Слава, и ныне: Го́споди, поми́луй (3) . Благослови́.

Аще иерей, кончает священнически, аще ли простый, кончает сице:

Г о́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ и святы́х Небе́сных сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и Свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

По совершении же неколиких кафисм или всей Псалтири

Достойно есть: или О Тебе́ радуется…

Трисвято́е. И по Отче наш.

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Слава: Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, Не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют Ангели. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ныне: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний: к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя. Посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, еди́на Благослове́нная.

Читайте так же:  Сильная молитва для привлечения денег и удачи

Таже, Го́споди, Поми́луй (40). И поклонов, елико мощно, с моли́твою Го́споди и Влады́ко живота́ моего́.

Посем глаголи молитву сию со вниманием:

Честне́йшую Херуви́м… Слава, и ныне. Го́споди, поми́луй (трижды). Благослови́.

Аще иерей, кончает священнически, аще ли простый, кончает сице:

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ и святы́х Небе́сных сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и Свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Священник возглашает : Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.

Мирянин же : По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и все наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да придет Царство Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе никакого оправдания, / молитву эту мы, грешные, / Тебе приносим как Владыке: / помилуй нас.

Пророка Твоего, Господи, / священное торжество / Церковь небу уподобило: / с людьми ликуют Ангелы. / Его молитвами, Христе Боже, / в мире жизнь нашу направь, / дабы мы пели Тебе: «Аллилуиа».

Бесчисленно множество моих, Богородица, согрешений / – к Тебе я прибег, Чистая, нуждаясь в спасении. / Воззри́ милостиво на не́мощную мою душу / и хода́тайствуй пред Сыном Твоим и Богом нашим / дать мне прощение соделанных мною согрешений тяжких, / единая Благословенная.

Господи, помилуй (40). И поклонись сколько хочешь.

Всесвятая Троица, Боже и Создатель всего мира! Поспеши и направь сердце моё, начать с пониманием и окончить делами добрыми богодухновенную сию книгу, которую Дух Святой изрёк устами Давида и которую ныне намерен читать я, недостойный. Но сознавая свое невежество, повергаюсь пред Тобою, молюсь и прошу помощи у Тебя: Господи, направь ум мой и утверди сердце моё заботиться не о словах уст, но о смысле произносимого веселиться и готовиться к исполнению добрых дел – того, чему учусь я и что произношу, – чтобы, добрыми делами просвещённый, на Суде Твоём я удостоился стать справа от Тебя со всеми избранниками Твоими. И ныне, Владыка, благослови, дабы, вздохнув от сердца, я и языком воспел, говоря так:

Придите, покло́нимся Царю нашему, Богу.

Придите, покло́нимся и припадём ко Христу, Царю, нашему Богу.

Придите, покло́нимся и припадём к Самому́ Христу, Царю и Богу нашему.

Затем постой немного, пока не успокоятся все чувства. Тогда сотвори начало не спеша, без лености, с умилением и сокрушенным сердцем. Скажи слова: «Блажен муж. » тихо и вдумчиво, со вниманием, а не торопясь, чтобы и умом понимать произносимое. Прочтя первую статию, там, где стоит слово «Слава:», читай:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже! (трижды, с тремя поклонами)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

И начинай вторую статию. Дойдя до «Славы:», снова читай: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже! (трижды, с тремя поклонами)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

И начинай третью статию. Дойдя до «Славы:», читай: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже! (трижды, с тремя поклонами)

И далее читай Трисвятое по «Отче наш:», покаянные тропари, Господи, помилуй (40) и положенную после кафизмы молитву. Если продолжаешь чтение, начинай вторую кафизму с троекратного «Придите, поклонимся:» и далее псалмы по указанному выше уставу. Если же завершаешь чтение, читай заключительные молитвы: «Достойно есть:» и последующие и произноси отпу́ст.

Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разумно да будет, како подобает особь пети Псалтирь

Аще иерей, глаголет: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.

Аще ли ни, глаголи умиленно: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный. Трисвятое. И по Отче наш:

Читайте так же:  Слова молитва Богородицы

Тропари сия, глас 6:
Помилуй нас. Господи, помилуй нас, всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Слава: Честное пророка Твоего, Господи, торжество, Небо Церковь показа, с человеки ликуют Ангели. Того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поём Ти: Аллилуиа.

И ныне: Многая множества моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя: посети немощствующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дати ми оставление, яже содеях лютых, Едина Благословенная. Господи, помилуй, 40 раз. И поклонися, елико ти мощно.

Таже молитва Святей Живоначальней Троице: Всесвятая Троице, Боже и Содетелю всего мiра, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими богодухновенныя сия книги, яже Святый Дух усты Давидовы отрыгну, ихже ныне хощу глаголати аз, недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся Ти, и еже от Тебе помощи прося: Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании устен стужати си, но о разуме глаголемых веселитися, и приготовитися на творение добрых дел, яже учуся, и глаголю: да добрыми делы просвещен, на судищи десныя Ти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да, воздохнув от сердца, и языком воспою, глаголя сице: Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Таже постой мало, дондеже утишатся вся чувства. Тогда сотвори начало не вскоре, без лености, со умилением и сокрушенным сердцем. Рцы cue: «Блажен муж…» тихо и разумно, со вниманием, а не борзяся, якоже и умом разумевати глаголемая.

Псалтирь не читается в период от Великого Четверга Страстной седмицы до Фоминой недели (антипасхи). В течении этих десяти дней отменяется всякое чтение Псалтири как в храмах, так и келейно. Во всех остальных случаях Псалтирь читается мирянами.

В келейном чтении принято деление кафизм на три Славы. Перед и после кафизмы читаются особые молитвословия.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Aминь. Царю́ Небе́сный. Трисвятое. И по Отче наш…

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (поклон)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь

Аллилуия, аллилуия, аллилуия. Слава Тебе, Боже. (трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
(здесь можно читать молитвы с поминовением о здравии и упокоении или особые прошения)

и ныне и присно и во веки веков. Аминь

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава, и ныне. Го́споди, поми́луй (трижды).

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ и святы́х Небе́сных сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и Свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец. Аминь.

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя), родителей моих (имена), сродников (имена), начальников, наставников, благодетелей (имена) и всех православных христиан.

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Утреня: Начало: 19, 20. Шестопсалмие: 3, 37, 62, 87, 102, 142. Перед каноном: 50. Хвалительные псалмы: 148, 149, 150.

Часы: Первый: 5, 89, 100. Третий: 16, 24, 50. Шестой: 53, 54, 90. Девятый: 83, 84, 85.

Вечерня: Предначинательный: 103. «Блажен муж»: 1. На «Господи, воззвах»: 140, 141, 129, 116. В конце вечерни: 33 (только Великим постом).

Повечерие: 4, 6, 12, 69, 90, 142.

Перед причащением: 22, 33, 115.

Литургия: 102, 145.

Погребение: 118.

Молебны: о болящем: 70, благодарственный: 117, Новый год: 64, путешествующим: 120, просительный молебен: 142.

Обычай читать Псалтирь по усопшим восходит к глубокой древности, чтение это несомненно приносит им великое утешение само по себе, как чтение слова Божия, и как свидетельствующее о любви к ним и памяти о них живых собратий. Приносит оно им и великую пользу, ибо приемлется Господом как приятная умилостивительная жертва во очищение грехов поминаемых — так же, как приемлется Им вообще всякая молитва, всякое доброе дело.

Псалмы должно читать с умилением и сокрушением сердечным, не торопясь, со вниманием вникая в читаемое. Наибольшую пользу приносит чтение Псалтири самими поминающими: оно свидетельствует о большой степени любви и усердия к поминаемым их живых собратий, которые сами лично хотят потрудиться в память их, а не заменять себя в труде другими.

Господом подвиг чтения будет принят не только как жертва за поминаемых, и как жертва за самих приносящих ее, трудящихся в чтении.

Конечно принимать на себя чтение Псалтири при гробе усопшего может тот, кто к этому способен и располагает определенными знаниями, подобающими для служения священному делу. Жертвенный порыв поминающих родственников или друзей покойного может во многом, но не во всем восполнить их слабую подготовленность. Кроме того, чтение Псалтири при гробе должно быть по возможности непрерывным, а для этого необходимо несколько сменяющихся чтецов. Поэтому существует обычай приглашать для священного чтения способных к нему людей, присоединяя к этому приглашению подачу милостыни за поминаемых. Однако в любом случае долг внимания к слову Божию и молитвы за душу умершего лежит не на одном чтеце Псалтири, но и на домашних родственниках усопшего.

Читайте так же:  Вечерние молитвы и правило

Само чтение Псалтири по усопшим бывает двух родов. Первый — это сугубое чтение Псалтири над гробом почившего в ближайшие дни и недели по его кончине — например, до 40-го дня. Чтение боговдохновенных псалмов Давидовых в идеале должно быть ежедневным частным занятием православных христиан, поэтому распространен обычай соединять келейное (домашнее) чтение Псалтыри с поминанием живых и усопших — таков другой род чтения Псалтири с поминовением.

Если Псалтирь читается только за усопшего, перед первой кафизмой обязательно читается Канон за единоумершего. После канона — «Достойно есть..» и далее до конца, как указано в чине келейного чтения Канона за единоумершего.

Когда псалтирь читается у гроба усопшего, то сначала присутствующим иереем совершается Последование по исходе души и тела. За тем чтец начинает чтение Псалтири

По окончании всей Псалтири чтец читает опять Канон за единоумершего и после него снова начинается чтение Псалтири, и так повторяется во все время чтения Псалтири за усопшего.

«При чтении Псалтири при гробе усопшего, — пишет владыка Афанасий (Сахоров) в своем исчерпывающем исследовании «О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви», — нет нужды читать по кафизмам назначенные для обычного келейного правила тропари и молитвы. Более соответственным будет во всех случаях, и после каждой «Славы:», и после кафизмы, читать специальную поминальную молитву. Практика Древней Руси освятила употребление в этом случае того заупокойного тропаря, которым должно завершаться келейное чтение заупокойных канонов: «Помяни, Господи, душу усопшего раба Твоего», причем во время чтения полагается пять поклонов, в самый тропарь читается трижды. Согласно той же старинной практике, чтение Псалтыри за упокой предваряется чтением Канона за умершего, после которого начинается чтение Псалтири. По прочтении всех псалмов опять прочитывается заупокойный Канон, после которого снова начинается чтение первый кафизмы. Такой порядок продолжается во всё время чтения Псалтири за упокой».

Сейчас получила распространение и несколько другая традиция чтения Псалтири у гроба: по первой и второй «Славе:» кафизмы, читается молитва «Помяни, Господи Боже наш. «, а по окончании кафизмы, читаются тропари покойны (а не тропари по окончании данной кафизмы) и положенная после кафизмы молитва. Такой порядок чтения рекомендуется в Псалтири издания Московской Патриархии (1973 г.) и некоторых других изданиях.

При чтении Псалтири при гробе усопшего, следует учитывать традицию и всякий раз предварять чтение 1-ой кафизмы чтением заупокойного канона.

В заключение остается лишь добавить, что любому чтецу Псалтыри (опытному или не опытному), приличнее стоять, как человеку молящемуся (в ногах у гроба усопшего), если особенная крайность не заставляет его сесть. Небрежность в этом деле, как и при соблюдении других благочестивых обычаев, оскорбительна и для священного обряда, благословляемого Святой Церковью, и для слова Божия, которое при небрежности читается как бы в несоответствии с намерением и чувством молящегося христианина.

Чтение каждой кафизмы начинается с молитвословия:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

(При чтении кафизмы по каждой “Славе” (которая читается как “Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно и во веки веков Аминь”) произносится:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа слава Тебе, Боже! (трижды.),

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

(Затем читается молитвенное прошение за усопшего “Помяни, Господи Боже наш. ”, находящееся в конце “Последования по исходе души”, и на нем поминается имя усопшего с присоединением (до сорокового дня со дня смерти) слова “новопреставленного ):

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего [имярек] и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякого греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Поминальные молитвы в родительский день

Затем продолжается чтение псалмов кафизмы). По окончании кафизмы читается:

Трисвятое
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитва Господня

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго

Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче

В покоищи Твоем, Господи: идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:

Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися души его.

Господи, помилуй (40 раз)
(Затем читается молитва, положенная по окончании кафизмы.)

Я давно занимаюсь изучением Псалтырей — книг, в которых собраны псалмы или гимны. Как правило, это они написаны царем Давидом. Я знаю, что каждый псалом выражает те чувства и эмоции, которые проживал псалмопевец при их написании. Еще с ветхозаветных времен псалмы принято использовать в богослужениях. Однако это не значит, что читать псалтырь можно так же, как обычную книгу. Для этого существует определенный богослужебный устав — Типикон. Сегодня я расскажу, какие молитвы нужно возносить перед чтением Псалтырей.

Как уже упоминалось, Псалтырь состоит из псалмов и гимнов. Псалмы — это хвалебные молитвенные песнопения. Гимны — это оды с религиозной тематикой, передаваемые из поколения в поколение и передающие официальные послания церкви.

Псалтырь слагался на протяжении 800 лет, в него входит более 80 псалмов, автором которых был царь Давид. Кроме него, псалмы для псалтыря писали Моисей, Соломон, а так же менее известные писатели. Всего псалмов насчитывается 150, 151-й же посвящен самому основному автору. В оригинале Псалтырь написан на еврейском языке, но со временем был переведен более чем на 70 языков. Небезызвестные русскому человеку Кирилл и Мефодий работали над славянским переводом этой книги. Это было в далеком 9 веке, а напечатан Псалтырь был впервые в 1491 году, в Кракове.

Данная книга быстро распространилась по всей Руси, ее можно было увидеть и в церквях на службах, и в домах простых людей. Последние использовали ее, скорее, как книгу семейную — она воспитывала, назидала, по ней учились читать дети.

В самом первом варианте Псалтырь был поделен на пять частей, ныне из них насчитывается уже двадцать.

Царь Давид, практически автор Псалтыря, является почитаемым библейским героем. Едва ли найдется человек, который не читал бы про его победу над великаном Голиафом. Известен от так же и другими военными подвигами. Будучи затем царем Израиля, он прославит Иерусалим, который сделает столицей, провозгласив этот город символом единства иудеев.

У Давида был сын — Соломон — очень мудрый человек, этим он и прославился. Сын был рожден в грехе — Давиду приглянулась жена воина, и, желая ее заполучить, он отправил на верную смерть ее мужа. Расплата настигла Давида, и он продолжал платить за свой грех до последнего вздоха: потерял двух сыновей и дочь, а государство его всегда находилось в состоянии войны. Глубокое раскаяние нашло отражение в Псаломе 50-м Псалтыря. В нем он молит об очищении от страшного греха, утверждая, что сердце его давно смиренно.

Для глубоко верующего христианина Псалтырь — самая основная книга Ветхого Завета. В богослужениях ее использовали еще в апостольские времена, приблизительно в 1 веке н. э, в то время, когда проповедовали Христовы ученики. Апостольские времена ушли в прошлое с кончиной Иоанна Богослова, последнего из апостолов, в 100 веке нашей эры.

Псалтырь же остался, это для православных христиан источник молитв — как вечерних, так и утренних. Его нужно читать каждый день, когда идет богослужение, утром или вечером. За неделю нужно прочитать его весь, в период Великого поста — дважды в неделю. Однако не только на службах можно читать эту книгу. Она может читаться в любое время, когда человек ощущает потребность в этом — когда постигло какое-то несчастье, отчаяние, искушение или, наоборот, нежданная радость или счастье. Каждый псалом в Псалтыре — это слова утешения, наставления, успокоения, поддержки.

Любой человек, даже несведущий в религии, может увлечься этой книгой за ее прекрасный слог, глубину мысли, жизненность.

При всем желании быстрее прочитать эту книгу, ничего не выйдет. Здесь нужно будет вчитываться и вдумываться в каждое написанное слово, возможно, по несколько раз возвращаться к одному и тому же отрывку. Тем, кто только начинает свое знакомство с псалтырем, можно дать следующие советы:

Читайте так же:  Молитва о взрослом сыне очень сильная молитва

Чтобы правильно читать Псалтырь дома, необходимо:

Чтение данной книги всегда предваряется прочтением отдельных молитв, к ним относятся:

 1. Молитва Святому Духу.
 2. Трисвятое — православная молитва, которая считается обычной для начала церковного богослужения.
 3. Молитва Пресвятой Троице.
 4. Молитва Господня.
 5. Тропари сия (глас 6).

Все эти молитвы называются предначинальными. Считается, что если их читать перед акафистом, то это благотворно влияет на молящегося.

 1. Когда священные тексты читаются служителями церкви на богослужениях, они обретают особенный смысл: это уже не просто молитва (как если ее читает простой человек), а проповедь, обладающая некой божественной силой.
 2. Батюшка в период чтения обладает мощной силой, защищающей людей от искушений, злых духов. Чтение Псалтыря в церкви беспрерывное — через определенное время монахи меняют друг друга.
 3. Согласие на прочтение Псалтыря, полученное монастырем — это щедрый дар. Не каждая обитель имеет право устраивать службы с такими чтениями, это считается особенной привилегией.
 4. Псалтырь — это несомненная польза для всех: и тех, кто его сам читает, и тем, кто простой слушает чтение других.
 1. Псалтырь — главная книга христиан.
 2. Каждый человек может читать Псалтырь.
 3. Чтение должно проходить с соблюдением определенных правил.
 4. Молитвы обязательны перед чтением псалмов.
 5. Псалтырь читается и в церкви, и дома.

Погадайте на сегодняшний день c помощью расклада Таро «Карта дня»!

Для правильного гадания: сосредоточьтесь на подсознании и ни о чем не думайте хотябы 1-2 минуты.

Псалтирь – книга, полная псалмов или священных текстов. Их чтение усиливает защиту Ангелов Хранителей над человеком, сглаживает грехи, наполняет силой и энергией. Вообще, чтение псалтири намного древнее, чем акафисты и нынешние молитвы.

Еще до появления на свет Иисуса Христа на свете существовали данные священные писания, которые необходимо было читать про себя наизусть. А в некоторые монастыри принимали лишь тех, кто знает по памяти все священные тексты псалтири. Среди населения в царской России самой распространенной книгой была именно Псалтирь. Перед началом чтения основного текста важно подготовиться, а именно – произнести особые молитвы перед чтением псалтири.

Аще иерей, глаголет:

Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.

Аще ли ни, глаголи умиленно:

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный. Трисвятое. И по Отче наш:

Тропари сия, глас 6:

Помилуй нас. Господи, помилуй нас, всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Честное пророка Твоего, Господи, торжество, Небо Церковь показа, с человеки ликуют Ангели. Того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поём Ти: Аллилуиа.

Многая множества моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя: посети немощствующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дати ми оставление, яже содеях лютых, Едина Благословенная. Господи, помилуй, 40 раз. И поклонися, елико ти мощно.

Таже молитва Святей Живоначальней Троице:

Всесвятая Троице, Боже и Содетелю всего мiра, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими богодухновенныя сия книги, яже Святый Дух усты Давидовы отрыгну, ихже ныне хощу глаголати аз, недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся Ти, и еже от Тебе помощи прося: Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании устен стужати си, но о разуме глаголемых веселитися, и приготовитися на творение добрых дел, яже учуся, и глаголю: да добрыми делы просвещен, на судищи десныя Ти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да, воздохнув от сердца, и языком воспою, глаголя сице: Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Данный священный текст нельзя читать быстро, необходимо вдумываться в то, что произносится. Так, для начинающих есть несколько важных правил, которые следует соблюдать:
 1. Нужно зажечь свечу, поставить ее в лампадку (если дома она имеется). Это важный атрибут для чтения псалтири в домашних условиях. Огонь нужен всегда, без него нельзя обойтись.
 2. Этот текст читается вслух, но не слишком громко. Важно понимать каждое слово.
 3. Уделить внимание тому, как расставлены ударения. В этом случае, каждая ошибка может изменить смысл слова и всего предложения, а это – недопустимо.
 4. Не обязательно стоять во время псалтири, можно принять сидячую позу. Вставать нужно лишь в начале чтения и в конце.
 5. Можно наглядно увидеть, как читаются молитвы перед псалтири, их можно прослушать.
 6. Никакого выражения не должно быть, монотонность – вот, что необходимо. Чтение псалмов с выражением – большой грех.
 7. Не все псалмы понятны человеческому видению, поэтому не нужно переживать и смущаться, если смысл не может дойти. Продолжайте читать дальше.
 8. Перед и после псалмов важно прочитать особые молитвы, которые даны выше.

Считается, что эти тексты способны даже повлиять на дальнейшую жизнь, разрешить серьезные вопросы, укрепить здоровье и направить на истинный путь. Псалтирь связывает человека с Господом Богом невидимой нитью, дает возможность каждому пообщаться со Всевышним, стать услышанным. Помните: те, кто просит и молится – всегда получают Божью благодать, справляются со всеми делами.

Молитвы перед началом чтения псалтири — слушать онлайн

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here