Сборник молитв и псалмов

Подробное и точное описание: Сборник молитв и псалмов - святые тексты собранные из всех уголков мира на одном сайте.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свято́­му Ду́ху и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

2 Глаго́лет пребеззако́нный согреша́ти в себе́: несть стра́ха Бо́жия пред очи́ма его. 3 Яко ульсти́ пред ним обрести́ беззако́ние свое́ и возненави́дети. 4 Глаго́лы уст его беззако́ние и лесть, не восхоте́ разуме́ти е́же ублажи́ти. 5 Беззако́ние помы́сли на ло́жи свое́м: предста́ вся́кому пути́ небла́гу, о зло́бе же не негодова́. 6 Го́споди, на Небеси́ ми́лость Твоя́ и и́стина Твоя́ до о́блак. 7 Пра́вда Твоя́, я́ко го́ры Бо́жия, судьбы́ Твоя́ бе́здна мно́га. Челове́ки и скоты́ спасе́ши, Го́споди. 8 Яко умно́жил еси́ ми́лость Твою, Бо́же, сы́нове же челове́честии в кро́ве крилу́ Твое́ю наде́ятися и́мут. 9 Упию́тся от ту́ка до́му Твоего́, и пото́ком сла́дости Твоея́ напои́ши я́. 10 Яко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. 11 Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя и пра́вду Твою пра́вым се́рдцем. 12 Да не прии́дет мне нога́ горды́ни, и рука́ гре́шнича да не подви́жит мене́. 13 Та́мо падо́ша вси де́лающии беззако́ние: изринове́ни бы́ша, и не возмо́гут ста́ти.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́пкий, Свя­ты́й Безсме́ртный, по­ми́­луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Стра́шный Твой Престо́л, лука́вое мое́ житие́. И кто мя изба́вит тогда́шния ну́жды, а́ще не Ты поми́луеши мя, Христе́ Бо́же, я́ко Щедр и Человеколю́бец?

Слава: Попече́ние жития́ изгна́ мя рая́, и что сотворю́, отча́янный. Сего́ ра́ди толку́ во врата́ и зову́: Го́споди, Го́споди, отве́рзи ми покая́нием и спаси́ мя.

И ныне: Кий нарече́м храм Твой, Богоро́дице? Приста́нище ли духо́вное? или́ рай сла́дости Небе́сныя, хода́тайствен жи́зни неконча́емыя? Вся бо и́маши до́брая, всегда́ моли́ся Христу́ спасти́ся душа́м на́шим.

Бо́же Пра́ведный и Хва́льный, Бо́же Вели́кий и Кре́пкий, Бо́же Преве́чный, услы́ши гре́шнаго му́жа моли́тву в час сей: услы́ши мя, обеща́вый услы́шати во и́стине Тя призыва́ющих, и не омерзи́ мя, нечи́стыя устне́ иму́ща и во гресе́х содержи́ма, упова́ние всех конце́в земли́ и стра́нствующих дале́че. Приими́ ору́жие и щит и воста́ни в по́мощь мою́: изле́й мечь и заключи́ сопроти́в гоня́щих мя. Запрети́ нечи́стым духово́м от лица́ безу́мия моего́, и да отлучи́тся от моея́ мы́сли дух не́нависти и злопомне́ния, дух за́висти и ле́сти, дух боя́зни и уны́ния, дух го́рдости и вся́кия ины́я зло́бы; и да уга́снет вся́кое разжже́ние и движе́ние пло́ти моея́, от диа́вольскаго де́йства составля́емое, и да просвети́тся моя́ душа́ и те́ло, и дух све́том Твоего́ Боже́ственнаго позна́ния: да мно́жеством щедро́т Твои́х дости́гну соедине́ния ве́ры, в му́жа соверше́нна, в ме́ру во́зраста, и просла́влю со Ангелы и все́ми святы́ми Твои́ми всечестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Псалтирь — это книга Ветхого Завета, составленная из псалмов Царя и Пророка Давида. Содержит в себе 150 псалмов, впоследствии был добавлен 151-ый. Псалтирь состоит из 20 кафизм, а одна кафизма из 3 Слав (3 частей). Кафизмы разные по размеру, в них входят от 1 до 15 псалмов. В Библии обычно нет разделения по кафизмам и Славам, но в богослужебном варианте книги, а также в молитвословах для домашнего (келейного) чтения Псалтири такое деление используется.

Псалмы — это хвалебные песнопения, молитвенные прошения. Их читают или поют. Псалтирь одна из наиболее используемых книг многими православными христианами. Более того, в первые века по Рождестве Христовом многие христиане знали Псалтирь наизусть. Например, святитель Геннадий Константинопольский не рукополагал никого в пресвитеры, если тот не знал всю Псалтирь наизусть, считая, что человек еще не готов к служению.

Основой Православного богослужения является именно Псалтирь. Псалтирь читается мирянами с поминовением живых и усопших, с просьбами к Господу в житейских нуждах, скорбях, духовных испытаниях.

Необходмо напомнить так же и о том, что при чтении Псалтири переведенной в Библии и Богослужебной тексты немного отличаются друг от друга. Связано это с тем, что Библия переводилась на русский язык с еврейского, а богослужение с греческого языка на церковно-славянский.

В православной Церкви (в византийском обиходе) многие псалмы закреплены за отдельными богослужениями суточного круга и, таким образом, прочитываются ежедневно (по крайней мере, должны прочитываться согласно уставу). Так, на каждой вечерне читаются или поются псалмы 140, 141, 129, 116 (так называемые «Господи, воззвах»), завершаться вечерня должна непременным 33-м псалмом. В начале утрени читается Шестопсалмие — псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142, на утрени перед чтением канона должен читаться псалом 50, полиелей представляет собой пение 134-го и 135-го псалмов, в конце утрени — псалмы 148—150 (хвалитны или хвалитные псалмы), и т. д. В состав заупокойных богослужений входят «Непорочны» — 118-й псалом, хотя на практике этот огромный псалом читается полностью только на парастасе, накануне родительских суббот. В одних случаях (например, псалом 50 или псалмы на часах) читается только сам псалом, в других (как, например, воззвахи, или хвалитны) стихи псалма чередуются с песнопениями церковных авторов — стихирами.

Читайте так же:  Молитва в благодарность Господу Богу

Кроме этого, по древней монашеской традиции, вся Псалтирь прочитывается подряд в течение одной недели. Для этих целей псалтирь была поделена на 20 разделов (кафизм или, по-церковнославянски, кафисм), каждая из которых, в свою очередь, делится на три части (статии или славы, названные так по славословию, которое в этом месте читается). Число псалмов, входящих в кафизму, очень различно, в среднем от 6 до 9. Обычно на вечерне прочитывается одна кафизма, а на утрени — две. В некоторые периоды года действует более строгое правило: на вечерне читается одна и та же кафизма (18-я), а на утрени — три кафизмы. В Великий пост кафизмы читаются также и на часах, таким образом, в течение недели Псалтирь прочитывается два раза.

Та же Псалтирь, поделённая на кафизмы, используется и для частной (келейной) молитвы. Для этого в Псалтири помещены специальные молитвы, читаемые до и после каждой кафизмы; также распространена практика на славах поминать живых и усопших.

который пели преподобные отцы пустынные во дни и в ночи, который вспоминается в книгах отеческих и в житиях и мучениях многих святых, и который принесен от Святой горы преподобным Досифеем, архимандритом Печерским

(печатается по репринтному воспроизведению Псалтири издания 1913 г.)

Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины, Иже везде Сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, Души наша.

Трисвятое: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу. (поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (поклон)

Блажени, ихже оставишася беззакония и ихже прикрышася греси. Блажен муж, емуже не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах, обетшаша кости моя, от еже звати ми весь день. Яко день и нощь отяготе на мне рука Твоя, возвратихся на страсть, егда унзе ми терн. Беззаконие мое познах и греха моего не покрых, рех: исповем на мя беззаконие мое Господеви, и Ты оставил еси нечестие сердца моего. За то помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно: обаче в потопе вод многих к нему не приближатся. Ты еси прибежище мое от скорби обдержащия мя: радосте моя, избави мя от обышедших мя. Вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, воньже пойдеши, утвержу на тя очи Мои. Не будите яко конь и меск, имже несть разума: броздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к тебе. Многи раны грешному, уповающаго же на Господа милость обыдет. Веселитеся о Господе, и радуйтеся, праведнии, и хвалитеся, вси правии сердцем.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, дондеже прейдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу, благодеявшему мне. Посла с Небесе и спасе мя, даде в поношение попирающыя мя, посла Бог милость Свою и истину Свою, и избави душу мою от среды скимнов. Поспах смущен, сынове человечестии, зубы их оружия и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на Небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим и слякоша душу мою, ископаша пред лицем моим яму и впадоша в ню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Востани слава моя, востани псалтирю и гусли, востану рано. Исповемся Тебе в людех, Господи, воспою Тебе во языцех, яко возвеличися до Небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя. Вознесися на Небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя.

Обятия оча отверсти ми потщися, блудно мое иждих житие, на богатство неиждиваемое взираяй щедрот Твоих, Спасе: ныне обнищавшее мое да не презриши сердце. Тебе бо, Господи, умилением зову: согреших на Небо, и пред Тобою.

Егда приидеши, Боже, на землю со славою, и трепещут всяческая. Река же огненная пред судищем влечет, книги разгибаются, и тайная являются: тогда избави мя от огня неугасимого, и сподоби мя одесную Тебе стати, Судие Праведнейший.

Матерь Тя Божию свемы вси Деву воистинну, и по Рождестве явльшуюся, любовию прибегающии к Твоей благости: Тебе бо имамы грешнии предстательство, Тебе стяжахом в напастех спасение, Едину Всенепорочную.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу. (поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (поклон)

Рех, сохраню пути моя, еже не согрешати ми языком моим: положих устом моим хранило, внегда востати грешному предо мною. Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согреяся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огнь. Глаголах языком моим: скажи ми, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть? Да разумею, что лишаюся аз? Се пяди положил еси дни моя, и состав мой яко ничтоже пред Тобою, обаче всяческая суета всяк человек живый. Убо образом ходит человек, обаче всуе мятется: сокровищствует, и не весть, кому соберет я. И ныне кто терпение мое, не Господь ли? И состав мой от Тебе есть. От всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мя еси. Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил еси. Отстави от мене раны Твоя: от крепости бо руки Твоея аз исчезох. Во обличениих о беззаконии наказал еси человека и истаял еси, яко паучину, душу его: обаче всуе всяк человек. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не премолчи: яко пресельник аз есмь у Тебе и пришлец, якоже вси отцы мои. Ослаби ми, да почию, прежде даже не отъиду, и ктому не буду.

Читайте так же:  Молитва для возвращение долгов

Блажен разумеваяй на нища и убога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его: все ложе его обратил еси в болезни его. Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Ти. Врази мои реша мне злая: когда умрет и погибнет имя его? И вхождаше видети, всуе глаголаше сердце его, собра беззаконие себе, исхождаше вон и глаголаше вкупе. На мя шептаху вси врази мои, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложиша на мя: еда спяй не приложит воскреснути? Ибо человек мира моего, на негоже уповах, ядый хлебы моя, возвеличи на мя запинание. Ты же, Господи, помилуй мя и возстави мя и воздам им. В сем познах, яко восхотел мя еси, яко не возрадуется враг мой о мне. Мене же за незлобие приял и утвердил мя еси пред Тобою в век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века: буди, буди.

Смиренную мою душу посети, Господи, во гресех все житие иждившую: имже образом блудницу, приими и мене, и спаси мя.

Все житие мое срамно иждих, Господи, со блудницами окаянный, якоже блудный умилением зову: Отче Небесный, согреших, очисти и спаси мя, и не отрини мене, самаго себе от Тебе удалившаго, и безпложных ради дел ныне обнищавшаго.

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смирении, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы Тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу. (поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (поклон)

Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми потщися. Да постыдятся и посрамятся ищущии душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящии ми злая. Да возвратятся абие стыдящеся глаголющии ми: благоже, благоже. Да возрадуются и возвеселятся о Тебе вси ищущии Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящии спасение Твое: аз же нищ есмь и убог, Боже, помози ми: Помощник мой и Избавитель мой еси Ты, Господи, не закосни.

Гласом моим ко Господу воззвах, гласом моим к Богу, и внят ми. В день скорби моея Бога взысках руками моима, нощию пред Ним, и не прельщен бых. Отвержеся утешитися душа моя. Помянух Бога и возве селихся, поглумляхся и малодушествоваше дух мой. Предваристе стражбы очи мои: смятохся и не глаголах. Помыслих дни первыя, и лета вечная помянух, и поучахся: нощию сердцем моим глумляхся, и тужаше дух мой: еда во веки отринет Господь, и не приложит благоволити паки? Или до конца милость Свою отсечет, сконча глагол от рода в род? Еда забудет ущедрити Бог? Или удержит во гневе Своем щедроты Своя? И рех, ныне начах: сия измена десницы Вышняго. Помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делех Твоих, и в начинаниих Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой: кто бог велий яко Бог наш? Ты еси Бог творяй чудеса: сказал еси в людех силу Твою, избавил еси мышцею Твоею люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видеша Тя воды, Боже, видеша Тя воды, и убояшася: смятошася бездны, множество шума вод, глас даша облацы, ибо стрелы Твоя преходят. Глас грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную: подвижеся и трепетна бысть земля. В мори путие Твои, и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются. Наставил еси яко овцы люди Твоя рукою Моисеовою и Ааронею.

Помышляю день страшный, и плачу деяний моих лукавых: како отвещаю Безсмертному Царю, или коим дерзновением воззрю на Судию, блудный аз; благоутробный Отче, Сыне Единородный, Душе Святый, помилуй мя.

Во юдоли плачевне, не месте, еже завещал еси, егда сядеши, Милостиве, сотворити праведный суд, не обличи моя сокровенная, ниже посрами мене пред Ангелы: но пощади мя, Боже, и помилуй мя.

Милосердия двери отверзи нам, Благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем: но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси Спасение рода христианского.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу. (поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (поклон)

Молитва нищаго, егда уныет, и пред Господем пролиет моление свое, 101.

Молитва Манассии, царя Иудейска.

Слава в Вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, Благодарим Тя, великия ради славы Твоея. Господи Царю Небесный, Боже Отче Вседержителю. Господи Сыне Единородный Иисусе Христе, и Святый Душе. Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отчь, вземляй грех мира, помилуй нас: вземляй грехи мира, приими молитву нашу: Седяй одесную Отца, помилуй нас. Яко Ты еси един Свят, Ты еси един Господь, Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь.

На всяк день благословлю Тя, и восхвалю имя Твое во веки, и в век века.

Господи, Прибежище был еси нам в род и род. Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе. Господи, к Тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой: яко у Тебе источник живота, в свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя.

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам. Благословен еси, Господи, Боже отец наших, и хвально и прославлено Имя Твое во веки, аминь.

Буди, Господи, милость твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси Святый, просвети мя оправдании Твоими.

Читайте так же:  Молитва на кошелек на деньги

Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и вовеки веков, аминь.

Вяличая величаю Тя, Господи, яко призрел еси на смирение мое, и неси мене затворил в руках вражиих, но спасл еси от нужд душу мою: И ныне, Владыко, да покрыет мя рука Твоя, и да приидет на мя милость Твоя: яко смятеся душа моя, и болезненна есть во исхождении своем от окаяннаго моего и сквернаго телесе сего, да не когда лукавый сопостата совет срящет, и препнет ю во тьме, за неведомыя и ведомыя в житии сем бывшия ми грехи. Милостив буди ми, Владыко, и да не узрит душа моя мрачнаго взора лукавых демонов: но да приимут ю Ангели Твои свтлии и пресветлии. Даждь славу Имени Твоему Святому, и Твоею силою возведи мя на Божественное Твое судище: внегда судитися ми, да не приимет мя рука князя мира сего, еже исторгнути мя грешника во глубину адову: но предстани ми, и буди ми Спас и Заступник, телесная бо и сия мучения веселия суть рабом Твоим. Помилуй, Господи, осквернившуюся страстьми жития сего душу мою и чисту ю покаянием и исповеданием приими, яко благословен еси во веки веков, аминь.

Оком благоутробным, Господи, виждь мое смирение, яко помале жизнь моя иждивается, и от дел несть мне спасения. Сего ради молюся: оком благоутробным, Господи, виждь мое смирение, и спаси мя.

Век мой скончавается, и страшный твой престол готовится, житие мое мимоходит, суд мене ждет, претя мне огненную мукою, и пламенем негасимым: слез тучу подаждь ми, и угаси его силу, хотяй спастися всем человеком.

Иже нас ради рождейся от девы, и распятие претерпев, Благий, испровергий смертию смерть, и воскресеніе явлей яко Бог, не презри яже создал еси рукою твоею, яви человеколюбие твое, многомилоcтиве, приими рождшую тя Богородицу молящуюся за ны, и спаси Спасе наш, люди отчаянныя.

Воскресый из мертвых, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, молитв ради Пречистыя Твоея Матери, святых славных и всехвальных Апостол, преподобных и Богоносных отец наших и святаго имя рек, егоже и память ныне совершаем, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Всегда рады вам помочь
Мы на связи каждый день с 9:00 до 21:00 по московскому времени

Бесплатный телефон: 8 800 200 84 85
(бесплатный звонок из любого города России)

Мы отправляем заказы каждый день. Утром и вечером.

Если закажете до 11:00 в будни — отправим в этот же день. Если после — то в ближайший рабочий день.

Стоимость курьерской доставки — в среднем 190 р., самовывоза — 90 р., Почты России — 200 руб. в среднем. Мы автоматически рассчитаем точную сумму доставки, когда вы наберете товаров в корзину.

Почти в каждом крупном городе есть самовывоз и курьер. Для всех остальных городов и населенных пунктов есть Почта России. Заказы приходят быстро, в среднем за 2–7 дней. Даже Почта России работает быстро.

Принимаем карты, электронные кошельки, наличные. Можно оплатить при получении.

Упаковываем в водонепроницаемую пленку и твердый картон. Если захотите вернуть любые товары — примем обратно. Вернем деньги или вышлем замену.

Преподобный Арсений использовал псалмы для благословения, подходящие к различным случаям; особенно в тех случаях, когда не имелось церковного чинопоследования на особую потребность. Греческий первоисточник можно найти в издании «О Герон Паисиос» иеромонаха Христодула, Святая Гора Афон, 1994 год.

(Цифрой указан номер псалма, а затем указано, при какой нужде его следует читать)

Пс. 1 . Когда посадить древо или лозу, да принесут плод.

Пс. 2 . Да просветит Господь грядущих на собрания и советы.

Пс. 3 . Да оставит людей злоба, и да не пытают они неправедно ближних своих.

Пс. 4 . Да исцелит Господь мягкосердечных, впадающих в уныние при виде деяний жестокосердных.

Пс. 5 . Да исцелит Господь глаза, уязвленные злодеем.

Пс. 6 . Да освободит Господь находящегося под заклятием.

Пс. 7 . Мучимым страхом от козней и угроз злодеев.

Пс. 8 . Уязвленным бесами или нечестивыми людьми.

Пс. 9 . Да прекратятся бесовские страхования во сне или искушения днем.

Пс. 10 . Жестокосердным супругам, что препираются и разводятся (когда жестокосердный муж или жена терзают супругу или супруга).

Пс. 11 . Душевнобольным, что мучимы злобой и нападают на ближних.

Пс. 12 . Страдающим болезнями печени.

Пс. 13 . От беса читать трижды в день три дня.

Пс. 14 . Да обратятся воры или разбойники, и вернутся восвояси и да покаются.

Пс. 15 . Да найдется потерянный ключ.

Пс. 16 . При тяжких несправедливых обвинениях читать трижды в день три дня.

Пс. 17 . При землетрясениях, других бедствиях или буре с грозой.

Пс. 19 . Бесплодным супругам, чтобы Господь исцелил их и они не развелись.

Пс. 20 . Да умягчит Господь сердца богатых и подадут они милостыню бедным.

Пс. 21 . Да сдержит Господь пожар, и да не будет большого ущерба.

Пс. 22 . Да усмирит Господь непокорных детей, чтобы не огорчали они родителей.

Пс. 23 . Да откроется дверь, когда ключ потерян.

Пс. 24 . Сильно страдающим от искушений, что теряют и жалуются.

Пс. 25 . Когда кто испрашивает что у Бога, чтобы Он подал просимое без вреда для просящего.

Пс. 26 . Да защитит Господь крестьян от вражеской рати, чтобы не было вреда народу и полям.

Пс. 27 . Да исцелит Господь страдающих душевными и нервными болезнями.

Пс. 28 . Страдающим морской болезнью и страшащимся бурного моря.

Пс. 29 . В опасностях в дальних землях сущим, среди варваров и безбожных, да защитит их Господь и да просветит людей земель тех и умирит их, дабы узнали Бога.

Пс. 30 . Да ниспошлет Господь достаточно зерна и плодов, когда погода неблагоприятна для земледелия.

Пс. 31 . Да найдут заблудившиеся и смятенные путники дорогу.

Пс. 32 . Да откроет Господь правду о неправедно осужденных и да отпустят их на свободу.

Пс. 33 . Стоящим на пороге смерти, когда терзают их бесы. Или когда неприятель вторгается со зловещими намерениями.

Пс. 34 . Да освободит Господь добрых от козней злых, что притесняют людей Божиих.

Читайте так же:  Молитвы для Крестной перед крещением

Пс. 35 . Да рассеется враждебность после споров и недоразумений.

Пс. 38 . Да найдут брошенные и впавшие в уныние работу, чтобы больше им не скорбеть.

Пс. 39 . Да помирятся хозяин и работник после ссоры.

Пс. 40 . Да разрешится жена от бремени успешно, если роды преждевременные.

Пс. 41 . Молодым, когда страдают от несчастной любви.

Пс. 42 . Да освободятся соотечественники из вражеского плена.

Пс. 43 . Да откроет Господь супругам правду, если было между ними недоразумение, чтобы жить им в мире и любви.

Пс. 44 . Страдающим болезнями сердца или почек.

Пс. 45 . Молодым, которым враги из зависти не позволяют жениться.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Пс. 46 . Дабы примириться работнику или хозяину, когда работник уходит обиженный хозяином, и да найти ему работу.

Пс. 47 . Когда шайки разбойников грабят людей и происходят тяжкия бедствия, читать в продолжение 40 дней.

Пс. 48 . Тем, чей труд сопряжен с опасностями.

Пс. 49 . Да покаются удалившиеся от Бога и обратятся, дабы спастись им.

Пс. 50 . Когда по грехам нашим для вразумления посылает Бог кару (мор людей или животных).

Пс. 51 . Да покаются жестокосердные правители и да умягчатся сердца их, и да перестанут мучить народ.

Пс. 52 . Да благословит Бог сети и да наполнятся они рыбой.

Пс. 53 . Да просветит Господь богатых, купивших рабов, и да отпустят они их на свободу.

Пс. 54 . Да восстановится доброе имя семьи, что была неправедно обвинена.

Пс. 55 . Для мягкосердечных людей, уязвленных ближними.

Пс. 56 . Страдающим от головной боли, происходящей от великой скорби.

Пс. 57 . Да благоприятствуют обстоятельства трудящимся с добрыми намерениями и да запретит Господь бесам и лукавым людям.

Пс. 58 . Немым, да даст им Господь дар речи.

Пс. 59 . Да откроет Господь правду, когда много людей осуждены неправедно.

Пс. 60 . Тем, кому трудно работать от лени или от страха.

Пс. 61 . Да избавит Господь от напастей слабого, дабы тот не жаловался.

Пс. 62 . Да принесут поля и деревья плоды при засухе.

Пс. 63 . Когда укусит кого бешеная собака или волк.

Пс. 65 . Да не принесет лукавый в дом разлад, и да не ввергнет семью в скорбь.

Пс. 66 . Благословение да будет на домашнем скоте.

Пс. 67 . Да излечится страдающая выкидышами.

Пс. 68 . Когда разольются от дождей реки и смывают людей и дома.

Пс. 69 . Мягкосердечным, которые по пустякам грустят и впадают в отчаяние, да укрепит их Господь.

Пс. 70 . Одиноким, которые по козням бесовским наскучили ближним и впадают в отчаяние, да помилует их Господь и исцелит.

Пс. 71 . Да благословит Бог новый урожай, который собирают крестьяне.

Пс. 73 . Да защитит Господь крестьян, которые работают на полях, когда неприятель окружил деревню.

Пс. 74 . Да умирится злобный хозяин и не терзает своих ближних, работников.

Пс. 75 . Матери, страшащейся во время родов, да укрепит и защитит ее Господь.

Пс. 76 . Когда нет взаимопонимания между родителями и детьми, да просветит их Господь, дабы дети слушались родителей, а родители любили детей.

Пс. 77 . Да просветит Господь заимодавцев, дабы они были сострадательны и не вымогали долги у должников.

Пс. 78 . Да защитит Господь деревни от грабежа неприятельским войском.

Пс. 79 . Да исцелит Господь больного водянкой.

Пс. 80 . Да не оставит Господь бедных в нужде и горе, впавших в отчаяние от бедности.

Пс. 81 . Дабы люди покупали товары у крестьян, и те не впадали в горе и отчаяние.

Пс. 82 . Да запретит Господь злодеям, замыслившим убийство.

Пс. 83 . Да охранит Господь домашнюю утварь, скот и плоды трудов.

Пс. 84 . Да исцелит Господь раненых разбойниками и страдающих от испуга.

Пс. 85 . Да спасет Господь мир, когда приходит чума и люди умирают.

Пс. 86 . Да продлит Господь жизнь тех членов семьи, без которых не могут обойтись другие.

Пс. 87 . Да защитит Господь беззащитных, страдающих от жестокосердных ближних.

Пс. 88 . Да укрепит Господь болезненных и слабых, дабы не изнемогали они на работе и не впадали в уныние.

Пс. 89 . Да пошлет Господь дождь в засуху, и да наполнятся пересохшие источники.

Пс. 90 . Да исчезнет бес, являющийся перед человеком и пугающий его.

Пс. 91 . Да даст Господь людям благоразумие, чтобы возрастали они духовно.

Пс. 92 . Да защитит Господь корабль, находящийся в опасности в море. (Преподобный также советовал кропить корабль святой водой с четырех сторон.)

Пс. 93 . Да просветит Господь смутьянов, что сеют раздоры в народе и вызывают беспорядки и разделения.

Пс. 94 . Да не подпадут супруги влиянию чар, что заставляют их ссориться и препираться.

Пс. 95 . Да исцелит Господь глухих.

Пс. 97 . Да утешит Господь удрученных горем.

Пс. 98 . Да благословит Бог молодых, что хотят оставить все и последовать Ему, и да подаст им благодать. (По-видимому, речь идет о собирающихся принять монашеский постриг – прим. переводчика.)

Пс. 99 . Да благословит Господь творящих волю Его и да исполнит желания их.

Пс. 100 . Да подаст Господь дары и таланты добрым и простосердечным людям.

Пс. 101 . Да благословит Господь власть имущих, дабы они были добры и сострадательны и помогали людям.

Пс. 102 . Да поможет Господь женщине, страдающей женской немощью.

Пс. 103 . Да благословит Господь имения людей, дабы не впадали они в уныние, но прославляли Бога.

Пс. 104 . Да покаются люди и исповедуют свои грехи.

Пс. 105 . Да просветит Господь людей, дабы не отступили они от пути спасения.

Пс. 106 . Да исцелит Господь бесплодную.

Пс. 107 . Да усмирит Господь врагов и да оставят они свои злые намерения.

Пс. 108 . Да исцелит Господь больного падучей. Да помилует Господь неправедно обвиняющих, чтобы они покаялись.

Пс. 109 . Дабы младшие уважали старших.

Пс. 110 . Да покаются неправедные судьи и право судят людей Божиих.

Пс. 111 . Да защитит Господь воинов, отправляющихся на войну.

Пс. 112 . Да благословит Господь бедную вдову, дабы она заплатила долги и спаслась от тюрьмы.

Пс. 113 . Да исцелит Господь слабоумных детей.

Пс. 114 . Да благословит Господь бедных детей и утешит их, дабы не страдали они от богатых детей и не впадали в уныние.

Читайте так же:  С чего начинать утреннюю молитву

Пс. 115 . Да исцелит Господь от ужасной страсти лжи.

Пс. 116 . Да сохранится в семье любовь и да прославят Бога.

Пс. 117 . Да смирит Господь варваров, когда они окружают деревню и наводят страх на жителей, и да отвратит их от злых намерений.

Пс. 118 . Да устрашит Господь варваров и запретит им, когда они убивают невинных женщин и детей.

Пс. 119 . Да подаст Господь долготерпенье тем, кому приходится жить с лукавыми и неправедными.

Пс. 120 . Да защитит Господь рабов от рук неприятеля, чтобы их не искалечили, прежде чем они вернутся на свободу.

Пс. 121 . Да исцелит Господь страдающих суеверием.

Пс. 122 . Да исцелит Господь слепых и страдающих глазными болезнями.

Пс. 123 . Да защитит Господь людей от змей, дабы те не жалили.

Пс. 124 . Да защитит Господь поля праведных от злых людей.

Пс. 125 . Да исцелит Господь страдающих головными болями.

Пс. 126 . Да принесет Господь мир в семью, если возникла ссора.

Пс. 127 . Да не коснется домов злоба врагов и да пребудут в семье мир и благословение Божие.

Пс. 128 . Да исцелит Господь страдающих от мигрени. Да явит Господь милость свою на жестокосердных и несдержанных, которые приносят горе мягкосердечным.

Пс. 129 . Да ниспошлет Господь мужество и надежду тем, кто начинает новую работу и не искусны в ней, и да не испытают они великих трудностей.

Пс. 130 . Да подаст Господь людям покаяние и.утешит их надеждой, чтобы спастись им.

Пс. 131 . Да явит Господь милость свою в мире, где по нашим грехам не прекращаются войны.

Пс. 132 . Да просветит Господь народы, дабы стали они миролюбивыми и жили в мире.

Пс. 133 . Да защитит Господь людей от всякой напасти.

Пс. 134 . Да сосредоточатся люди во время молитвы и да соединятся их души с Богом.

Пс. 135 . Да защитит Господь беженцев, когда те оставляют свои дома и уходят, да спасутся они от варваров.

Пс. 136 . Да умирит Господь вспыльчивого.

Пс. 137 . Да просветит Господь правителей, дабы те понимали нужды народа.

Пс. 138 . Да избавит Господь слабых духом от искушений кощунственными мыслями.

Пс. 139 . Да умирит Господь тяжелый характер главы семьи, дабы не страдали от него домашние.

Пс. 140 . Да умирит Господь жестокого правителя, терзающего ближних.

Пс. 141 . Да умирит Господь смутьяна, приносящего горе людям.

Пс. 142 . Да защитит Господь беременную женщину, дабы не потерять ей плод.

Пс. 143 . Да умирит Господь брожение в народе, дабы не было бунта.

Пс. 144 . Да благословит Бог труды людей и примет их.

Пс. 145 . Да исцелит Господь страдающих кровотечением.

Пс. 146 . Да исцелит Господь укушенных и раненных злодеями.

Пс. 147 . Да усмирит Господь диких зверей, да не причинят те вреда людям и хозяйству.

Пс. 148 . Да ниспошлет Господь благоприятную погоду, дабы люди собрали богатый урожай и прославили Его.

(Все вышеприведенные толкования принадлежат преподобному Арсению, следующие два – отцу Паисию Cвятогорцу)

Пс. 149 . В благодарность Богу за Его многие милости и за обилие Его любви, что не знает границ и пребывает с нами.

Пс. 150 . Да ниспошлет Господь довольство и утешение братьям и сестрам нашим в дальних землях сущим, и братьям и сестрам нашим усопшим, что еще дальше от нас. Аминь.

Православная жизнь (Приложение к «Православной Руси»). — 1997. — №12.

Таже тропари, глас 5: Во глубины мя греха поползшася, треволнение обуревает отчаяния, но предвари, Христе, яко Всесилен, Управителю всех, и ко пристанищу тихому устреми безстрастия, за благоутробие, Спасе, и спаси мя.

1 На Господа уповах, како речете души моей: превитай по горам, яко птица?

1 На Господа я уповаю; как вы скажете душе моей: «Улетай на горы, как птичка»?

2 Яко се, грешницы налякоша лук, уготоваша стрелы в туле, состреляти во мраце правыя сердцем.

Таже тропари, глас 3: Живущи на земли, душе моя, покайся: персть во гробе не поет, прегрешений не избавляет. Возопий Христу Богу: Сердцеведче, согреших, прежде даже не осудиши мя, помилуй мя.

Таже тропари, глас 5: Страшный Твой Престол, лукавое мое житие. И кто мя избавит тогдашния нужды, аще не Ты помилуеши мя, Христе Боже, яко Щедр и Человеколюбец?

Тропари, глас 5: Страшен Твой Престол Суда, порочна жизнь моя; и кто меня избавит тогда от беды, если Ты не помилуешь меня, Христе Боже, как Милостивый и Человеколюбец?

1 Бог богов Господь глагола и призва землю от восток солнца до запад.

1 Бог богов Господь заговорил и призвал землю от востока солнца до запада.

2 От Сиона благолепие красоты Его.

2 С Сиона благолепие красоты Его.

Клементьевский Иоанн Андреевич
Сан: Архиепископ
Церковная принадлежность: Русская Православная Церковь

1 Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный, яко умалишася истины от сынов человеческих.

1 Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного, ибо умалилась истина у сынов человеческих.

2 Суeтная глагола кийждо ко искреннему своему, устне льстивыя в сердце, и в сердце глаголаша злая.

К исполнению. Псалом Давида. Когда пришёл к нему Нафан пророк, после того, как тот вошёл к Вирсавии, жене Урии.

1 Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое.

1 Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие моё;

В конец, разума Давиду, внегда приити Доику Идумейску, и возвестити Саулу, и рещи ему: прииде Давид в дом Авимелехов

К исполнению. Учение Давида. Когда пришёл Доик Идумеянин и возвестил Саулу, и сказал ему: «Пришёл Давид в дом Авимелеха».

1 Что хвалишися во злобе, сильне? Беззаконие весь день.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

1 Что в злобе хвастаешься, сильный, беззаконием весь день?

Сборник молитв и псалмов
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here